• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 717 2 833 2 872 3 055
Pardavimo savikaina 2 112 2 179 2 059 2 161
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 605 654 813 894
Bendrojo pelno marža 22% 23% 28% 29%
Veiklos sąnaudos 721 690 813 1 034
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -116 -36 0 -140
Tipinės veiklos pelno marža -4% -1% 0% -5%
EBITDA 550 575 559 284
EBITDA marža 20% 20% 19% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 64 2 8 -128
Grynojo pelno marža 2% 0% 0% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 19 470 22 848 23 500 24 889
Nematerialus turtas 1 68 55 66
Materialus turtas 19 468 22 781 23 445 24 822
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 675 1 289 1 430 1 391
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 314 78 196 118
Per vienerius metus gautinos sumos 605 624 563 517
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 757 587 671 756
TURTO IŠ VISO 21 234 24 234 25 022 26 354
Nuosavas kapitalas 10 501 10 638 10 646 10 518
Dotacijos, subsidijos 10 126 11 543 12 734 12 646
Įsipareigojimai 607 2 054 1 642 3 191
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 190 2 054 1 184 1 247
Ilgalaikiai įsipareigojimai 184 667 1 184 1 247
Trumpalaikiai įsipareigojimai 423 1 386 458 1 943
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 21 234 24 234 25 022 26 354

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% 0% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,19 0,11 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,96 0,93 3,12 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,22 0,87 2,70 0,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,12 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,13 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,28 0,27 0,27 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 20% 19% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -1% 0% -5%
Grynojo pelno marža 2% 0% 0% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas256564350
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.jonavosvandenys.lt/
ROE

-1,2%

Darbuotojų skaičius

87

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys