• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 833 2 872 3 055 2 976
Pardavimo savikaina 2 179 2 059 2 161 2 221
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 654 813 894 755
Bendrojo pelno marža 23% 28% 29% 25%
Veiklos sąnaudos 561 681 923 854
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -36 0 -140 -218
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -5% -7%
EBITDA 575 559 284 280
EBITDA marža 20% 19% 9% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 8 -128 -164
Grynojo pelno marža 0% 0% -4% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 22 848 23 500 24 889 25 435
Nematerialus turtas 68 55 66 80
Materialus turtas 22 781 23 445 24 822 25 356
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 289 1 430 1 391 860
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 78 196 118 118
Per vienerius metus gautinos sumos 624 563 517 560
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 587 671 756 181
TURTO IŠ VISO 24 234 25 022 26 354 26 417
Nuosavas kapitalas 10 638 10 646 10 518 11 809
Dotacijos, subsidijos 11 543 12 734 12 646 12 567
Įsipareigojimai 2 054 1 642 3 191 2 041
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 054 1 184 1 247 1 112
Ilgalaikiai įsipareigojimai 667 1 184 1 247 965
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 386 458 1 944 1 076
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 234 25 022 26 354 26 417

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,05 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,93 3,12 0,72 0,80
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,87 2,70 0,65 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,11 0,12 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,12 0,12 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,27 0,29 0,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 20% 19% 9% 9%
Tipinės veiklos pelno marža -1% 0% -5% -7%
Grynojo pelno marža 0% 0% -4% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas256564350
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://jonavosvandenys.lt/
ROE

-1,5%

Darbuotojų skaičius

87

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Romas KeliauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023