• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Jonavos vandenys“ įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Jonavos rajono savivaldybėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 638 2 717 2 833 2 872
Pardavimo savikaina 1 933 2 112 2 179 2 059
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 705 605 654 813
Bendrojo pelno marža 27% 22% 23% 28%
Veiklos sąnaudos 703 721 690 813
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -116 -36 0
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -1% 0%
EBITDA 504 550 575 559
EBITDA marža 19% 20% 20% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 64 2 8
Grynojo pelno marža 1% 2% 0% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 17 824 19 470 22 848 23 500
Nematerialus turtas 3 1 68 55
Materialus turtas 17 821 19 468 22 781 23 445
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 350 1 675 1 289 1 430
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 265 314 78 196
Per vienerius metus gautinos sumos 596 605 624 563
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 489 757 587 671
TURTO IŠ VISO 19 259 21 234 24 234 25 022
Nuosavas kapitalas 9 067 10 501 10 638 10 646
Dotacijos, subsidijos 9 899 10 126 11 543 12 734
Įsipareigojimai 292 607 2 054 1 642
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 82 190 2 054 1 642
Ilgalaikiai įsipareigojimai 5 184 667 1 184
Trumpalaikiai įsipareigojimai 287 423 1 386 458
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 19 259 21 234 24 234 25 022

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,47 0,02 0,19 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,96 3,96 0,93 3,12
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 3,22 0,87 2,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,13 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,08 0,15 0,13 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,42 0,28 0,27 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 20% 20% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -4% -1% 0%
Grynojo pelno marža 2% 2% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Jonavos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas256564350
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaJonavos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.jonavosvandenys.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

88

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys