• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grinda“ įregistruota 1990 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – gatvių ir kiemų dangos remontas ir priežiūra, avarinių situacijų lokalizacija ir šalinimas, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatacija. Taip pat atlieka centrinės dispečerinės funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 19 010 21 769 21 512 25 063
Pardavimo savikaina 16 362 19 601 19 513 22 210
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 648 2 169 2 000 2 852
Bendrojo pelno marža 14% 10% 9% 11%
Veiklos sąnaudos 1 184 1 211 1 238 1 704
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 464 958 762 1 148
Tipinės veiklos pelno marža 8% 4% 4% 5%
EBITDA 2 554 2 643 3 157 3 503
EBITDA marža 13% 12% 15% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 104 871 1 190 918
Grynojo pelno marža 6% 4% 6% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 601 24 700 26 214 34 485
Nematerialus turtas 12 26 24 30
Materialus turtas 22 590 23 515 25 030 34 364
Finansinis turtas 0 1 143 1 140 59
Kitas ilgalaikis turtas 0 16 20 33
Trumpalaikis turtas 8 465 9 042 11 222 21 762
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 073 419 285 330
Per vienerius metus gautinos sumos 5 119 6 770 9 993 7 104
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 273 1 853 944 14 328
TURTO IŠ VISO 31 076 33 759 37 462 56 274
Nuosavas kapitalas 26 780 27 105 26 195 26 964
Dotacijos, subsidijos 427 1 442 4 391 21 083
Įsipareigojimai 3 869 5 204 6 867 8 212
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 493 1 387 2 302 4 206
Ilgalaikiai įsipareigojimai 694 826 1 784 3 264
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 128 4 311 4 992 4 781
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 31 076 33 759 37 462 56 274

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 3% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 7% 9% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,09 0,16
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,10 2,25 4,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,00 2,19 4,48
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,67 0,60 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,92 0,85 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,81 0,81 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 12% 15% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 4% 4% 5%
Grynojo pelno marža 0% 4% 6% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 622,00 150,00 150,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,71 0,13 0,16

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grinda“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120153047
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, gatvių, kelių tiesimas ir priežiūra, beglobių gyvūnų kontrolė, miesto paplūdimių priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.grinda.lt/
ROE

3,5%

Darbuotojų skaičius

468

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys