• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grinda“ įregistruota 1990 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – gatvių ir kiemų dangos remontas ir priežiūra, avarinių situacijų lokalizacija ir šalinimas, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatacija. Taip pat atlieka centrinės dispečerinės funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 21 769 21 512 25 063 22 196
Pardavimo savikaina 19 601 19 513 22 210 19 979
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 169 2 000 2 852 2 217
Bendrojo pelno marža 10% 9% 11% 10%
Veiklos sąnaudos 1 211 1 238 1 704 1 436
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 958 762 1 148 781
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% 5% 4%
EBITDA 2 643 3 157 3 503 3 428
EBITDA marža 12% 15% 14% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 871 1 190 918 558
Grynojo pelno marža 4% 6% 4% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 700 26 214 34 538 37 353
Nematerialus turtas 26 24 29 31
Materialus turtas 23 515 25 030 34 417 37 235
Finansinis turtas 1 143 1 140 59 60
Kitas ilgalaikis turtas 16 20 33 26
Trumpalaikis turtas 9 042 11 222 21 762 26 046
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 419 285 330 294
Per vienerius metus gautinos sumos 6 770 9 993 7 104 7 247
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 853 944 14 328 18 505
TURTO IŠ VISO 33 759 37 462 56 327 63 436
Nuosavas kapitalas 27 105 26 195 27 017 27 425
Dotacijos, subsidijos 1 442 4 391 21 083 27 848
Įsipareigojimai 5 204 6 867 8 212 7 734
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 387 2 302 4 206 3 720
Ilgalaikiai įsipareigojimai 826 1 784 3 264 2 664
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 311 4 992 4 781 4 945
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 759 37 462 56 327 63 436

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 3% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 9% 5% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,09 0,16 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,10 2,25 4,55 5,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 2,19 4,48 5,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,67 0,60 0,53 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,92 0,85 0,83 0,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,81 0,81 0,94 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 15% 14% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 4% 5% 4%
Grynojo pelno marža 4% 6% 4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 622,00 150,00 150,00 180,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,71 0,13 0,16 0,32

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grinda“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120153047
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, gatvių, kelių tiesimas ir priežiūra, beglobių gyvūnų kontrolė, miesto paplūdimių priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://grinda.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

454

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys