• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grinda“ įregistruota 1990 m. gruodžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – gatvių ir kiemų dangos remontas ir priežiūra, avarinių situacijų lokalizacija ir šalinimas, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatacija. Taip pat atlieka centrinės dispečerinės funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 21 512 25 063 22 196 23 460
Pardavimo savikaina 19 513 22 210 19 979 20 228
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 000 2 852 2 217 3 231
Bendrojo pelno marža 9% 11% 10% 14%
Veiklos sąnaudos 1 238 1 704 1 436 1 904
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 762 1 148 781 1 327
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 4% 6%
EBITDA 3 157 3 503 3 428 3 207
EBITDA marža 15% 14% 15% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 190 918 558 1 056
Grynojo pelno marža 6% 4% 3% 5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 26 214 34 538 37 353 53 764
Nematerialus turtas 24 29 31 390
Materialus turtas 25 030 34 417 37 235 53 293
Finansinis turtas 1 140 59 60 60
Kitas ilgalaikis turtas 20 33 26 22
Trumpalaikis turtas 11 222 21 762 26 046 22 285
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 285 330 294 557
Per vienerius metus gautinos sumos 9 993 7 104 7 247 7 701
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 944 14 328 18 505 14 027
TURTO IŠ VISO 37 462 56 327 63 436 76 217
Nuosavas kapitalas 26 195 27 017 27 425 28 301
Dotacijos, subsidijos 4 391 21 083 27 848 38 265
Įsipareigojimai 6 776 8 045 7 609 9 441
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 302 4 206 3 720 3 023
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 784 3 264 2 664 1 958
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 992 4 781 4 945 7 483
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 37 462 56 327 63 436 76 217

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 4% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,07 0,06 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,25 4,55 5,27 2,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,19 4,48 5,21 2,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,44 0,35 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,73 0,59 0,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,82 0,93 0,81 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 14% 15% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 4% 6%
Grynojo pelno marža 6% 4% 3% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 150,00 150,00 180,00 200,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,13 0,16 0,32 0,19

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grinda“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120153047
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, gatvių, kelių tiesimas ir priežiūra, beglobių gyvūnų kontrolė, miesto paplūdimių priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://grinda.lt/
Grąža savivaldybei

200 tūkst. eurų

ROE

3,8%

Darbuotojų skaičius

483

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jonas DavidavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 12/29/2023