• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grauduva“ įregistruota 1993 m. spalio mėn. 4 d. Pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų tiekimas, laidojimo reikmenų pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 706 717 892 1 137
Pardavimo savikaina 482 491 615 747
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 224 227 277 390
Bendrojo pelno marža 32% 32% 31% 34%
Veiklos sąnaudos 169 162 191 207
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 55 65 86 184
Tipinės veiklos pelno marža 8% 9% 10% 16%
EBITDA 72 81 106 208
EBITDA marža 10% 11% 12% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 47 55 73 156
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 14%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 167 232 236 333
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 167 232 236 333
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 190 157 235 267
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 12 12 14
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 177 145 222 252
TURTO IŠ VISO 358 390 473 601
Nuosavas kapitalas 281 321 377 511
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 77 70 96 90
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 77 70 96 90
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 358 390 473 601

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 14% 15% 17% 29%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 18% 21% 35%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 40% 40% 46% 72%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,46 2,26 2,45 2,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,30 2,09 2,33 2,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 2,08 1,92 2,07 2,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,22 3,59 3,81 3,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,67 2,38 2,56 2,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 11% 12% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 9% 10% 16%
Grynojo pelno marža 7% 8% 8% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 10,42
Dividendai/grynasis pelnas 0,22

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grauduva“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247737020
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,4%
https://www.grauduva.lt/
ROE

35,2%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys