• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grauduva“ įregistruota 1993 m. spalio mėn. 4 d. Pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų tiekimas, laidojimo reikmenų pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 671 706 717 892
Pardavimo savikaina 443 482 491 615
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 228 224 227 277
Bendrojo pelno marža 34% 32% 32% 31%
Veiklos sąnaudos 181 169 162 191
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 48 55 65 86
Tipinės veiklos pelno marža 7% 8% 9% 10%
EBITDA 61 72 81 106
EBITDA marža 9% 10% 11% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 40 47 55 73
Grynojo pelno marža 6% 7% 8% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 167 167 232 236
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 167 167 232 236
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 154 190 157 235
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 12 12 12
Per vienerius metus gautinos sumos 2 0 0 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 137 177 145 222
TURTO IŠ VISO 322 358 390 473
Nuosavas kapitalas 248 281 321 377
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 74 77 70 96
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 74 77 70 96
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 322 358 390 473

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 14% 15% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 18% 18% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 40% 40% 46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,46 2,26 2,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,30 2,09 2,33
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 2,08 1,92 2,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 4,22 3,59 3,81
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,67 2,38 2,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 10% 11% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 8% 9% 10%
Grynojo pelno marža 0% 7% 8% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 10,42 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,22 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grauduva“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247737020
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,4%
https://www.grauduva.lt/
ROE

21,0%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys