• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grauduva“ įregistruota 1993 m. spalio mėn. 4 d. Pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų tiekimas, laidojimo reikmenų pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 892 1 137 1 127 1 383
Pardavimo savikaina 615 747 777 935
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 277 390 350 448
Bendrojo pelno marža 31% 34% 31% 32%
Veiklos sąnaudos 160 171 186 248
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 86 184 119 146
Tipinės veiklos pelno marža 10% 16% 11% 11%
EBITDA 106 208 151 190
EBITDA marža 12% 18% 13% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 73 156 101 124
Grynojo pelno marža 8% 14% 9% 9%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 236 333 469 465
Nematerialus turtas 0 0 2
Materialus turtas 236 333 469 463
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 235 267 179 252
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 14 15 19
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 3 4
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 222 252 161 229
TURTO IŠ VISO 473 601 650 720
Nuosavas kapitalas 377 511 563 638
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 96 90 87 82
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 87 82
Trumpalaikiai įsipareigojimai 96 90
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 473 601 650 720

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 29% 16% 18%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% 35% 19% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 36% 18% 20%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,45 2,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,33 2,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,88 1,89 1,73 1,92
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,77 3,41 2,40 2,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,37 2,22 2,00 2,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 18% 13% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 10% 16% 11% 11%
Grynojo pelno marža 8% 14% 9% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 34,64 34,64 44,99
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,22 0,34 0,36

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grauduva“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247737020
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,4%
https://grauduva.lt/
Grąža savivaldybei

45 tūkst. eurų

ROE

20,7%

Darbuotojų skaičius

26

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aušra BertulienėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30