• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Grauduva“ įregistruota 1993 m. spalio mėn. 4 d. Pagrindinė veikla: laidojimo paslaugų tiekimas, laidojimo reikmenų pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 717 892 1 137 1 127
Pardavimo savikaina 491 615 747 777
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 227 277 390 350
Bendrojo pelno marža 32% 31% 34% 31%
Veiklos sąnaudos 136 160 171 186
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 65 86 184 119
Tipinės veiklos pelno marža 9% 10% 16% 11%
EBITDA 81 106 208 151
EBITDA marža 11% 12% 18% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 55 73 156 101
Grynojo pelno marža 8% 8% 14% 9%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 232 236 333 469
Nematerialus turtas 0 0
Materialus turtas 232 236 333 469
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 157 235 267 179
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 12 14 15
Per vienerius metus gautinos sumos 0 1 1 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 145 222 252 161
TURTO IŠ VISO 390 473 601 651
Nuosavas kapitalas 321 377 511 563
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 70 96 90 87
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 96 90 87
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 390 473 601 650

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 17% 29% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% 21% 35% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 20% 23% 36% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,26 2,45 2,96 2,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,09 2,33 2,80 1,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,84 1,88 1,89 1,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,09 3,77 3,41 2,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,24 2,37 2,22 2,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 12% 18% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 10% 16% 11%
Grynojo pelno marža 8% 8% 14% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 34,64 34,64
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,22 0,34

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Grauduva“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas247737020
  • SektoriusKita
  • VeiklaLaidojimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaPanevėžio miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis70,4%
https://grauduva.lt/
Grąža savivaldybei

35 tūkst. eurų

ROE

18,8%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aušra BertulienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023