• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Giraitės vandenys“ įregistruota 1992 m. gegužės 7 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, nuotekų išvežimas asenizacinėmis transporto priemonėmis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 052 2 450 2 718 3 120
Pardavimo savikaina 1 812 2 148 2 376 3 278
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 240 302 342 -158
Bendrojo pelno marža 12% 12% 13% -5%
Veiklos sąnaudos 229 313 326 379
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 -11 16 -538
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% -17%
EBITDA 331 443 474 -14
EBITDA marža 16% 18% 17% -0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 16 19 -535
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -17%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 28 615 30 951 35 773 40 714
Nematerialus turtas 0 25 22 20
Materialus turtas 28 615 30 925 35 751 40 695
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 471 624 762 1 307
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 55 69 33 44
Per vienerius metus gautinos sumos 363 466 476 595
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 53 89 252 668
TURTO IŠ VISO 29 091 31 579 36 537 42 024
Nuosavas kapitalas 9 073 9 089 9 108 13 513
Dotacijos, subsidijos 18 445 19 392 23 372 24 861
Įsipareigojimai 1 574 3 097 4 057 3 649
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 201 144 114 422
Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 10 18 293
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 559 3 088 4 039 3 356
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 091 31 579 36 537 42 024

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -0% 0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,30 0,20 0,19 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27 0,18 0,18 0,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,08 0,07 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,07 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,27 0,30 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 18% 17% -0%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% -17%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% -17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Giraitės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas159702357
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://giraitesvandenys.lt/
ROE

-4,7%

Darbuotojų skaičius

82

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius DzevyžisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023