• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Giraitės vandenys“ įregistruota 1992 m. gegužės 7 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, nuotekų išvežimas asenizacinėmis transporto priemonėmis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 900 1 913 2 052 2 450
Pardavimo savikaina 1 651 1 808 1 812 2 148
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 249 105 240 302
Bendrojo pelno marža 13% 5% 12% 12%
Veiklos sąnaudos 269 212 229 313
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 -108 11 -11
Tipinės veiklos pelno marža -1% -6% 1% -0%
EBITDA 218 159 331 443
EBITDA marža 11% 8% 16% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 -84 8 16
Grynojo pelno marža -1% -4% 0% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 21 503 24 643 28 615 30 951
Nematerialus turtas 3 1 0 25
Materialus turtas 21 500 24 642 28 615 30 925
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 663 721 471 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 182 55 69
Per vienerius metus gautinos sumos 553 451 363 466
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 51 89 53 89
TURTO IŠ VISO 22 182 25 371 29 091 31 579
Nuosavas kapitalas 4 181 5 328 9 073 9 089
Dotacijos, subsidijos 15 771 18 256 18 445 19 392
Įsipareigojimai 2 231 1 788 1 574 3 098
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 302 182 201 144
Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 20 14 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 053 1 701 1 559 3 088
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 182 25 371 29 091 31 579

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,02 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,42 0,30 0,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,32 0,27 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,40 0,29 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 16% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% 1% -0%
Grynojo pelno marža 0% -4% 0% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Giraitės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas159702357
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.giraitesvandenys.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

86

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys