• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Giraitės vandenys“ įregistruota 1992 m. gegužės 7 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, nuotekų išvežimas asenizacinėmis transporto priemonėmis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 913 2 052 2 450 2 718
Pardavimo savikaina 1 808 1 812 2 148 2 376
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 105 240 302 342
Bendrojo pelno marža 5% 12% 12% 13%
Veiklos sąnaudos 212 229 313 326
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -108 11 -11 16
Tipinės veiklos pelno marža -6% 1% -0% 1%
EBITDA 159 331 443 474
EBITDA marža 8% 16% 18% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -84 8 16 19
Grynojo pelno marža -4% 0% 1% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 24 643 28 615 30 951 35 773
Nematerialus turtas 1 0 25 22
Materialus turtas 24 642 28 615 30 925 35 751
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 721 471 624 762
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 182 55 69 33
Per vienerius metus gautinos sumos 451 363 466 476
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 53 89 252
TURTO IŠ VISO 25 371 29 091 31 579 36 537
Nuosavas kapitalas 5 328 9 073 9 089 9 108
Dotacijos, subsidijos 18 256 18 445 19 392 23 372
Įsipareigojimai 1 788 1 574 3 098 4 058
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 182 201 144 114
Ilgalaikiai įsipareigojimai 20 14 10 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 701 1 559 3 088 4 039
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 371 29 091 31 579 36 537

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,02 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,42 0,30 0,20 0,19
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,32 0,27 0,18 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,29 0,27 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 16% 18% 17%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 1% -0% 1%
Grynojo pelno marža -4% 0% 1% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Giraitės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas159702357
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.giraitesvandenys.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys