• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Giraitės vandenys“ įregistruota 1992 m. gegužės 7 d. Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas, nuotekų išvežimas asenizacinėmis transporto priemonėmis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 2 450 2 718 3 120 4 269
Pardavimo savikaina 2 148 2 376 3 278 3 694
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 302 342 -158 575
Bendrojo pelno marža 12% 13% -5% 13%
Veiklos sąnaudos 313 326 379 426
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 16 -538 150
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -17% 4%
EBITDA 443 474 -14 769
EBITDA marža 18% 17% -0% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 19 -535 125
Grynojo pelno marža 1% 1% -17% 3%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 30 951 35 773 40 714 44 829
Nematerialus turtas 25 22 20 23
Materialus turtas 30 925 35 751 40 695 44 806
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 624 762 1 307 1 007
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 69 33 44 51
Per vienerius metus gautinos sumos 466 476 595 681
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 89 252 668 276
TURTO IŠ VISO 31 579 36 537 42 024 45 842
Nuosavas kapitalas 9 089 9 108 13 513 13 638
Dotacijos, subsidijos 19 392 23 372 24 861 26 466
Įsipareigojimai 3 097 4 057 3 649 5 737
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 114 302 313
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 18 293 290
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 088 4 039 3 356 5 447
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 31 579 36 537 42 024 45 842

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -5% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% -4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,20 0,19 0,39 0,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,18 0,18 0,38 0,18
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,07 0,07 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,08 0,08 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,30 0,23 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 17% -0% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% -17% 4%
Grynojo pelno marža 1% 1% -17% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Giraitės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas159702357
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaKauno rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://giraitesvandenys.lt/
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius DzevyžisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30