• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2004 m. Didžiasalio valstybinė komunalinių paslaugų įmonė buvo reorganizuota į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. Pagrindinės bendrovės veiklos: šilumos energijos gamyba ir tiekimas; vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas bei nuotekų priėmimas ir valymas; daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 658 694 659 648
Pardavimo savikaina 685 672 563 491
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -27 22 95 157
Bendrojo pelno marža -4% 3% 14% 24%
Veiklos sąnaudos 95 103 104 134
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -122 -81 -9 23
Tipinės veiklos pelno marža -19% -12% -1% 4%
EBITDA -53 -55 12 45
EBITDA marža -8% -8% 2% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -108 -74 -45 -278
Grynojo pelno marža -16% -11% -7% -43%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 77 145 127 135
Nematerialus turtas 1 1 0 0
Materialus turtas 75 144 127 135
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 812 1 783 1 755 1 522
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 87 59 53 45
Per vienerius metus gautinos sumos 1 698 1 689 1 681 1 435
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27 35 21 42
TURTO IŠ VISO 1 889 1 928 1 881 1 657
Nuosavas kapitalas 1 228 1 249 1 253 1 026
Dotacijos, subsidijos 0 15 0 0
Įsipareigojimai 661 664 628 631
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 34 103 79 99
Ilgalaikiai įsipareigojimai 536 503 479 454
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 161 150 177
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 889 1 928 1 881 1 657

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -4% -2% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -6% -4% -24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% -9% -1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,08 0,06 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,58 11,08 11,73 8,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,38 10,71 11,38 8,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,21 0,36 0,35 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,25 6,26 4,85 4,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,56 0,53 0,57
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% -8% 2% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 11% -12% -1% 4%
Grynojo pelno marža 14% -11% -7% -43%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155513971
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://dkp.lt/
ROE

-24,4%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys