• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2004 m. Didžiasalio valstybinė komunalinių paslaugų įmonė buvo reorganizuota į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“. Pagrindinės bendrovės veiklos: šilumos energijos gamyba ir tiekimas; vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas bei nuotekų priėmimas ir valymas; daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 694 659 648 785
Pardavimo savikaina 672 563 491 603
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 22 95 157 182
Bendrojo pelno marža 3% 14% 24% 23%
Veiklos sąnaudos 103 104 134 145
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -81 -9 23 37
Tipinės veiklos pelno marža -12% -1% 4% 5%
EBITDA -55 12 45 58
EBITDA marža -8% 2% 7% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -74 -45 -278 -28
Grynojo pelno marža -11% -7% -43% -4%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 145 127 135 114
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 144 127 135 114
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 783 1 755 1 522 1 249
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 59 53 45 120
Per vienerius metus gautinos sumos 1 689 1 681 1 435 1 056
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 35 21 42 72
TURTO IŠ VISO 1 928 1 881 1 657 1 363
Nuosavas kapitalas 1 249 1 253 1 026 998
Dotacijos, subsidijos 15
Įsipareigojimai 664 628 631 365
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 103 79 99 95
Ilgalaikiai įsipareigojimai 503 479 454 29
Trumpalaikiai įsipareigojimai 161 150 177 337
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 928 1 881 1 657 1 363

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -4% -2% -16% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -4% -24% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -9% -1% 3% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,06 0,10 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,08 11,73 8,58 3,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,71 11,38 8,32 3,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,35 0,37 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,26 4,85 4,96 6,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,56 0,53 0,57 0,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -8% 2% 7% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -1% 4% 5%
Grynojo pelno marža -11% -7% -43% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas155513971
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaIgnalinos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://dkp.lt/
ROE

-2,8%

Darbuotojų skaičius

27

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys