• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Debreceno vaistinė“ įregistruota 1993 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė veikla – vaistų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 435 483 503 533
Pardavimo savikaina 261 278 262 307
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 174 204 241 226
Bendrojo pelno marža 40% 42% 48% 42%
Veiklos sąnaudos 169 207 242 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 -2 -1 -7
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% -0% -1%
EBITDA 11 4 7 2
EBITDA marža 3% 1% 1% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 3 5 1
Grynojo pelno marža 2% 1% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 57 57 55 54
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 57 57 55 54
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 76 53 68 71
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 39 54 56
Per vienerius metus gautinos sumos 20 13 12 13
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 1 2 2
TURTO IŠ VISO 132 110 123 125
Nuosavas kapitalas 91 87 90 87
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 42 23 33 38
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 23 33 38
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 132 110 123 125

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 5% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 6% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 14% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,34 2,05 1,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,61 0,42 0,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 3,99 4,32 4,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 8,53 8,99 9,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 5,43 5,68 6,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 1% 0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -0% -1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 2,40 4,00 0,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,86 0,74 0,82

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Debreceno vaistinė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140786882
  • SektoriusKita
  • VeiklaVaistinių veikla
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

1,2%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys