• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Debreceno vaistinė“ įregistruota 1993 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė veikla – vaistų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 503 533 573 691
Pardavimo savikaina 262 307 339 407
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 241 226 234 284
Bendrojo pelno marža 48% 42% 41% 41%
Veiklos sąnaudos 75 74 80 109
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 -7 -8 -9
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -1% -1%
EBITDA 7 2 3 14
EBITDA marža 1% 0% 0% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 1 1 2
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 55 54 511 502
Nematerialus turtas
Materialus turtas 55 54 511 502
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 68 71 71 81
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 56 47 47
Per vienerius metus gautinos sumos 12 13 21 22
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 2 3 12
TURTO IŠ VISO 123 125 583 583
Nuosavas kapitalas 90 87 546 548
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 33 38 36 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 33 38 36 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 123 125 583 584

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 1% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -8% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 1,89 1,96 2,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,42 0,40 0,65 0,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,09 4,28 0,98 1,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,11 9,91 1,12 1,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,59 6,12 1,05 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 0% 0% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -1% -1% -1%
Grynojo pelno marža 1% 0% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 4,00 0,90 1,00 2,10
Dividendai/grynasis pelnas 0,74 0,82 0,77 0,86

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Debreceno vaistinė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140786882
  • SektoriusKita
  • VeiklaVaistinių veikla
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei

2 tūkst. eurų

ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Justinas ŠčėsnaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023