• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Debreceno vaistinė“ įregistruota 1993 m. lapkričio 5 d. Pagrindinė veikla – vaistų gamyba ir pardavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 483 503 533 573
Pardavimo savikaina 278 262 307 339
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 204 241 226 234
Bendrojo pelno marža 42% 48% 42% 41%
Veiklos sąnaudos 207 242 233 242
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 -1 -7 -8
Tipinės veiklos pelno marža -0% -0% -1% -1%
EBITDA 4 7 2 3
EBITDA marža 1% 1% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 5 1 1
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 57 55 54 511
Nematerialus turtas
Materialus turtas 57 55 54 510
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 1
Trumpalaikis turtas 53 68 71 71
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 39 54 56 47
Per vienerius metus gautinos sumos 13 12 13 21
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 2 2 3
TURTO IŠ VISO 110 123 125 583
Nuosavas kapitalas 87 90 87 546
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 23 33 38 36
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 23 33 38 36
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 110 123 125 583

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 14% 3% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,34 2,05 1,89 1,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,42 0,40 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 3,99 4,32 4,31 1,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,53 8,99 9,78 2,03
Nuosavo kapitalo apyvartumas 5,43 5,68 6,02 1,81
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 1% 0% 0%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -0% -1% -1%
Grynojo pelno marža 1% 1% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2,40 4,00 0,90 1,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,86 0,74 0,82 0,77

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Debreceno vaistinė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140786882
  • SektoriusKita
  • VeiklaVaistinių veikla
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys