• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Birštono šiluma“ buvo įsteigta 2000 m. reorganizavus AB „Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovės pagrindinė veikla yra centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens gamyba, kurių kainas reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, Birštono mieste

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 051 1 082 922 777
Pardavimo savikaina 1 022 1 130 987 785
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 30 -47 -65 -9
Bendrojo pelno marža 3% -4% -7% -1%
Veiklos sąnaudos 118 135 127 129
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -89 -182 -193 -138
Tipinės veiklos pelno marža -8% -17% -21% -18%
EBITDA 58 -18 16 22
EBITDA marža 5% -2% 2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -49 -122 -91 -104
Grynojo pelno marža -5% -11% -10% -13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 258 1 126 1 289 1 212
Nematerialus turtas 3 2 1 5
Materialus turtas 1 255 1 124 1 288 1 207
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 263 244 199 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 33 39 43 40
Per vienerius metus gautinos sumos 207 203 132 134
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 3 24 17
TURTO IŠ VISO 1 522 1 370 1 488 1 402
Nuosavas kapitalas 628 506 720 617
Dotacijos, subsidijos 425 381 336 292
Įsipareigojimai 468 484 431 493
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 278 151 280 378
Ilgalaikiai įsipareigojimai 105 100 280 366
Trumpalaikiai įsipareigojimai 363 383 151 127
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 522 1 370 1 488 1 402

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -8% -6% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -22% -15% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -24% -13% -15%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,30 0,39 0,61
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,64 1,32 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,54 1,03 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,75 0,65 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,91 0,76 0,62
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,91 1,50 1,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -2% 2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -17% -21% -18%
Grynojo pelno marža 0% -11% -10% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Birštono šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152840633
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,95%
https://birstonosiluma.lt/
ROE

-15,5%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys