• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Birštono šiluma“ buvo įsteigta 2000 m. reorganizavus AB „Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovės pagrindinė veikla yra centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens gamyba, kurių kainas reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, Birštono mieste

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 082 922 777 1 079
Pardavimo savikaina 1 130 987 785 1 186
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -47 -65 -9 -108
Bendrojo pelno marža -4% -7% -1% -10%
Veiklos sąnaudos 135 127 129 142
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -182 -193 -138 -249
Tipinės veiklos pelno marža -17% -21% -18% -23%
EBITDA -18 16 22 -60
EBITDA marža -2% 2% 3% -6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -122 -91 -104 -189
Grynojo pelno marža -11% -10% -13% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 126 1 289 1 212 1 306
Nematerialus turtas 2 1 5 3
Materialus turtas 1 124 1 288 1 207 1 303
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 244 199 190 404
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 39 43 40 85
Per vienerius metus gautinos sumos 203 132 134 313
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 24 17 5
TURTO IŠ VISO 1 370 1 488 1 402 1 710
Nuosavas kapitalas 506 720 617 572
Dotacijos, subsidijos 381 336 292 257
Įsipareigojimai 484 431 493 881
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 151 280 378 478
Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 280 366 396
Trumpalaikiai įsipareigojimai 383 151 127 485
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 370 1 488 1 402 1 710

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% -6% -7% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -22% -15% -15% -32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -24% -13% -15% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,30 0,39 0,61 0,84
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,64 1,32 1,50 0,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,54 1,03 1,19 0,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,75 0,65 0,54 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,91 0,76 0,62 0,86
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,91 1,50 1,16 1,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 2% 3% -6%
Tipinės veiklos pelno marža -17% -21% -18% -23%
Grynojo pelno marža -11% -10% -13% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Birštono šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152840633
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,95%
https://birstonosiluma.lt/
ROE

-31,8%

Darbuotojų skaičius

22

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys