• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB Birštono sanatorija „Versmė“ įregistruota 1995 m. reorganizuojant Birštono tarpkolūkinę sanatoriją „Versmė“. Bendrovė yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, kuri medicininės reabilitacijos priemonėmis siekia pacientams atkurti sutrikusias biopsichosocialines funkcijas arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 309 3 162 2 927 3 802
Pardavimo savikaina 2 514 2 541 2 821 2 619
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 795 622 106 1 182
Bendrojo pelno marža 24% 20% 4% 31%
Veiklos sąnaudos 470 451 612 1 278
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 325 171 -506 -96
Tipinės veiklos pelno marža 10% 5% -17% -3%
EBITDA 639 477 -205 212
EBITDA marža 19% 15% -7% 6%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 341 204 -474 -134
Grynojo pelno marža 10% 6% -16% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 320 4 455 6 443 7 287
Nematerialus turtas 2 2 3 3
Materialus turtas 4 318 4 453 6 441 7 284
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 977 2 931 2 609 3 426
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 15 69 55
Per vienerius metus gautinos sumos 274 290 327 323
Kitas trumpalaikis turtas 2 500 2 100 0 500
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 187 526 2 212 2 549
TURTO IŠ VISO 7 301 7 390 9 055 10 716
Nuosavas kapitalas 6 986 7 080 6 607 6 472
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 313 308 2 446 4 242
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 2 049 3 159
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 2 009 2 902
Trumpalaikiai įsipareigojimai 313 308 438 1 341
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 301 7 390 9 055 10 716

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 3% -6% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 3% -7% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 6% -11% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,31 0,49
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 30,43 9,53 5,96 2,56
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 23,15 9,48 5,80 2,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,43 0,36 0,38
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,72 0,54 0,55
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,45 0,43 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -45% 15% -7% 6%
Tipinės veiklos pelno marža -377% 5% -17% -3%
Grynojo pelno marža -812% 6% -16% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Birštono sanatorija „Versmė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152814478
  • SektoriusKita
  • VeiklaSveikatos priežiūros paslaugos, gydymo ir poilsio paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis83,52%
https://versme.com/
ROE

-2,1%

Darbuotojų skaičius

205

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys