• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB Birštono sanatorija „Versmė“ įregistruota 1995 m. reorganizuojant Birštono tarpkolūkinę sanatoriją „Versmė“. Bendrovė yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, kuri medicininės reabilitacijos priemonėmis siekia pacientams atkurti sutrikusias biopsichosocialines funkcijas arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 3 162 2 927 3 802 3 791
Pardavimo savikaina 2 541 2 821 2 619 3 145
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 622 106 1 182 646
Bendrojo pelno marža 20% 4% 31% 17%
Veiklos sąnaudos 451 612 1 278 624
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 171 -506 -96 22
Tipinės veiklos pelno marža 5% -17% -3% 1%
EBITDA 477 -205 212 444
EBITDA marža 15% -7% 6% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 204 -474 -134 11
Grynojo pelno marža 6% -16% -4% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 455 6 443 7 287 7 634
Nematerialus turtas 2 3 3 2
Materialus turtas 4 453 6 441 7 284 7 632
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 931 2 609 3 426 1 935
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 69 55 26
Per vienerius metus gautinos sumos 290 327 323 316
Kitas trumpalaikis turtas 2 100 500
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 526 2 212 2 549 1 594
TURTO IŠ VISO 7 390 9 055 10 716 9 577
Nuosavas kapitalas 7 080 6 607 6 472 6 483
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 308 2 446 4 242 3 091
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 049 3 159 2 561
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 009 2 902 1 963
Trumpalaikiai įsipareigojimai 308 438 1 341 1 128
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 390 9 055 10 716 9 577

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -6% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% -7% -2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -11% -1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,31 0,49 0,40
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,53 5,96 2,56 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,48 5,80 2,52 1,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,43 0,36 0,38 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,54 0,55 0,51
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,43 0,58 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% -7% 6% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 5% -17% -3% 1%
Grynojo pelno marža 6% -16% -4% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 167,00
Dividendai/grynasis pelnas 14,78

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Birštono sanatorija „Versmė“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas152814478
  • SektoriusKita
  • VeiklaSveikatos priežiūros paslaugos, gydymo ir poilsio paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaBirštono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis83,52%
https://versme.com/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

204

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys