• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių komunalinis ūkis yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas – komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 524 1 729 1 749 1 870
Pardavimo savikaina 1 376 1 505 1 548 1 519
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 148 224 201 351
Bendrojo pelno marža 10% 13% 11% 19%
Veiklos sąnaudos 214 242 239 235
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -66 -18 -38 117
Tipinės veiklos pelno marža -4% -1% -2% 6%
EBITDA 9 74 53 201
EBITDA marža 1% 4% 3% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -66 -18 -38 111
Grynojo pelno marža -4% -1% -2% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 470 496 479 479
Nematerialus turtas 2 2 3 10
Materialus turtas 468 494 476 469
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 503 639 564 628
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 13 17 14 18
Per vienerius metus gautinos sumos 280 413 364 362
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 209 209 187 248
TURTO IŠ VISO 973 1 135 1 044 1 107
Nuosavas kapitalas 468 571 533 644
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 504 565 511 463
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 125 120 231 153
Ilgalaikiai įsipareigojimai 216 182 138 126
Trumpalaikiai įsipareigojimai 288 383 373 337
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 973 1 135 1 044 1 107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -3% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -7% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -5% -11% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,21 0,43 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,67 1,51 1,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,62 1,48 1,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,64 1,61 1,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,58 3,59 3,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 3,33 3,17 3,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 4% 3% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -2% 6%
Grynojo pelno marža 0% -1% -2% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Anykščių komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154111083
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://anykom.lt/
ROE

18,9%

Darbuotojų skaičius

99

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys