• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių komunalinis ūkis yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas – komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 729 1 749 1 870 2 172
Pardavimo savikaina 1 505 1 548 1 519 1 858
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 224 201 351 314
Bendrojo pelno marža 13% 11% 19% 14%
Veiklos sąnaudos 242 239 235 302
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -18 -38 117 12
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% 6% 1%
EBITDA 74 53 184 99
EBITDA marža 4% 3% 10% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 -38 111 11
Grynojo pelno marža -1% -2% 6% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 496 479 479 614
Nematerialus turtas 2 3 10 16
Materialus turtas 494 476 469 598
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 639 564 628 697
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 17 14 18 21
Per vienerius metus gautinos sumos 413 364 362 340
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 209 187 248 336
TURTO IŠ VISO 1 135 1 044 1 107 1 313
Nuosavas kapitalas 571 533 644 755
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 565 511 463 558
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 120 231 153 262
Ilgalaikiai įsipareigojimai 182 138 126 206
Trumpalaikiai įsipareigojimai 383 373 337 352
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 135 1 044 1 107 1 313

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -3% 10% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -7% 19% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -5% -11% 30% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,43 0,24 0,35
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,67 1,51 1,86 1,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,62 1,48 1,81 1,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,64 1,61 1,74 1,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,58 3,59 3,91 3,98
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,33 3,17 3,18 3,10
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 3% 10% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% 6% 1%
Grynojo pelno marža -1% -2% 6% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Anykščių komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154111083
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://anykom.lt/
ROE

1,6%

Darbuotojų skaičius

92

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys