• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

Anykščių komunalinis ūkis yra uždaroji akcinė bendrovė įregistruota 1990 m. Pagrindinis bendrovės veiklos objektas – komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas, miesto komunalinio ūkio priežiūra ir tvarkymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 749 1 870 2 172 2 532
Pardavimo savikaina 1 548 1 519 1 858 2 236
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 201 351 314 296
Bendrojo pelno marža 11% 19% 14% 12%
Veiklos sąnaudos 239 235 302 303
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -38 117 12 -8
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 1% -0%
EBITDA 53 184 99 92
EBITDA marža 3% 10% 5% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -38 111 11 -8
Grynojo pelno marža -2% 6% 1% -0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 479 479 614 671
Nematerialus turtas 3 10 16 12
Materialus turtas 476 469 598 659
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 564 628 697 723
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 18 21 32
Per vienerius metus gautinos sumos 364 362 340 353
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 187 248 336 338
TURTO IŠ VISO 1 044 1 107 1 313 1 397
Nuosavas kapitalas 533 644 755 796
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 511 463 558 601
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 231 153 262 210
Ilgalaikiai įsipareigojimai 138 126 206 182
Trumpalaikiai įsipareigojimai 373 337 352 419
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 044 1 107 1 313 1 396

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 10% 1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 19% 2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 15% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,14 0,20 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,51 1,86 1,98 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,48 1,81 1,92 1,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,68 1,69 1,65 1,81
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,66 3,91 3,54 3,78
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,28 2,90 2,88 3,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 10% 5% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 1% -0%
Grynojo pelno marža -2% 6% 1% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Anykščių komunalinis ūkis
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas154111083
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinis ūkis
  • Atstovaujanti institucijaAnykščių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://anykom.lt/
ROE

-1,0%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Kazys ŠapokaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023