• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Žemės ūkio duomenų centras veiklą pradėjo 2023 m. sausio mėn. 3 d. reorganizavus sujungimo būdu valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ ir valstybės įmonę Valstybės žemės fondas. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 2 404
Pardavimo savikaina 0 1 640
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 764
Bendrojo pelno marža % % % 32%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 269
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 0 0 495
Tipinės veiklos pelno marža % % % 21%
EBITDA 558
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 493
Grynojo pelno marža % % % 21%

Balansas

2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 0 0 6 104
Nematerialus turtas 2 484
Materialus turtas 3 620
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 0 0 0 9 053
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 207
Per vienerius metus gautinos sumos 5 934
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 911
TURTO IŠ VISO 0 0 0 15 258
Nuosavas kapitalas 0 0 0 2 988
Dotacijos, subsidijos 10 376
Įsipareigojimai 0 0 0 1 137
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 18
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 16
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 1 121
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 0 0 15 258

Finansiniai rodikliai

2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 33%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,07
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 7,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23%
Tipinės veiklos pelno marža 21%
Grynojo pelno marža 21%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio duomenų centra
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas306205513
 • SektoriusKita
 • VeiklaĮmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas.
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.zudc.lt/
ROE

%

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Algirdas JuozaponisGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius MartinkusNepriklausomas narys; BĮ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kolegijos narys; AB Vilniaus šilumos tinklai, Strategijos komandos vadovas; VĮ Valstybinių miškų urėdija valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Nerijus AdomaitisNepriklausomas narys; UAB „EPSO-G“ IT paslaugų kokybės vadovas
 • Kristina Indriošienė Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento vyriausioji patarėja
 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys; UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius ir partneris; AB Giraitės ginkluotės gamykla valdybos pirmininkas; VĮ Registrų centras valdybos narys
 • Elena BanevičienėPirkimų komisijos pirmininkė

Informacija aktuali: 2024/06/03