• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra vienintelė jėgainė Lietuvoje, kuri šilumai ir elektrai gaminti turi ir biokuro, ir atliekų katilus. VKJ pajėgi aprūpinti šilumos energija beveik pusę Vilniaus ir utilizuos sostinės bei Utenos netinkamas perdirbti komunalines atliekas. Įsteigimo data ir registras: 2015 m. lapkričio 9 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 119 20 834 42 283
Pardavimo savikaina 3 530 5 492
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 119 17 304 36 791
Bendrojo pelno marža % 100% 83% 87%
Veiklos sąnaudos 1 307 3 389 10 085 18 256
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 307 -3 270 7 219 18 535
Tipinės veiklos pelno marža % -2748% 35% 44%
EBITDA -1 216 -3 096 9 944 25 015
EBITDA marža % -2602% 48% 59%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 082 -2 803 12 439 18 171
Grynojo pelno marža % -2355% 60% 43%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 238 940 270 390 297 487 352 503
Nematerialus turtas 247 934 4 074 3 737
Materialus turtas 238 360 268 267 285 976 337 972
Finansinis turtas 100 205 379
Kitas ilgalaikis turtas 333 1 089 7 232 10 415
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 538 31 592 19 480 15 466
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 418 3 246
Per vienerius metus gautinos sumos 265 1 646 5 322 5 511
Kitas trumpalaikis turtas 5 2 922
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 267 27 023 13 740 6 709
TURTO IŠ VISO 239 478 302 052 317 152 368 115
Nuosavas kapitalas 38 427 46 938 60 092 76 840
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 89 245 107 774 112 019 124 811
Įsipareigojimai 111 806 147 147 144 912 166 359
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 440 140 541 140 241 155 089
Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 428 139 957 135 585 126 434
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 378 7 188 9 315 39 922
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 239 478 302 052 317 152 368 115
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -7% 23% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2% 5% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,85 2,99 2,33 2,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,05 4,40 2,09 0,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,05 4,39 2,05 0,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,07 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,07 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,39 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % -2602% 48% 59%
Tipinės veiklos pelno marža % -2748% 35% 44%
Grynojo pelno marža % -2355% 60% 43%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303782367
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaBiokurą ir komunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.vkj.lt/
ROE

26,5%

Darbuotojų skaičius

102

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mantas BurokasBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos narys; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Paul Kęstutis DainoraNepriklausomas narys; Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH Europos pardavimų ir verslo plėtros direktorius
 • Jonas RimavičiusAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės finansų vadovas; UAB „Ignitis renewables“ valdybos pirmininkas

Informacija aktuali: 2024/04/02