• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

2016 m. rugsėjo 29 d. pradėti jėgainės statybos darbai. Nauja Vilniaus kogeneracinė jėgainė, galės pagaminti apie 40 proc. Vilniaus centralizuotai tiekiamos šilumos. Likęs šilumos poreikis būtų patenkinamas kitų nepriklausomų šilumos gamintojų bei šilumos tiekėjo. Įsteigimo data ir registras: 2015 m. lapkričio 9 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža % %
Veiklos sąnaudos 1 307 3 389
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 307 -3 389
Tipinės veiklos pelno marža % %
EBITDA -1 216 -3 096
EBITDA marža % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 082 -2 803
Grynojo pelno marža % %
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 238 940 270 390
Nematerialus turtas 247 934
Materialus turtas 238 360 268 661
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 333 795
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 538 31 662
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1
Per vienerius metus gautinos sumos 265 1 717
Kitas trumpalaikis turtas 5 2 922
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 267 27 023
TURTO IŠ VISO 239 478 302 052
Nuosavas kapitalas 38 427 46 938
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 89 245 107 774
Įsipareigojimai 111 806 147 340
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 440 141 084
Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 428 139 957
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 378 7 381
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 239 478 302 052
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 2,85 3,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,05 4,29
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,05 4,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % %
Tipinės veiklos pelno marža % %
Grynojo pelno marža % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303782367
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaBiokurą ir komunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.vkj.lt/
ROE

-6,6%

Darbuotojų skaičius

87

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys