• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įkurta 1991 m. liepos 2 d., kaip valstybinė kelių įmonė „Problematika“. 1995 m. kovo 14 d. teisinė forma pakeista į valstybės įmonę. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. valstybės įmonė pertvarkyta į akcinę bendrovę. 2021 m. liepos 7d. bendrovės pavadinimas pakeistas į VIAMATIKA.
Bendrovės veiklos sritys:
• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 938 5 138 5 472 5 748
Pardavimo savikaina 4 227 3 394 2 495 2 639
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 710 1 744 2 977 3 108
Bendrojo pelno marža 39% 34% 54% 54%
Veiklos sąnaudos 903 1 039 1 566 1 474
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 807 705 1 411 1 635
Tipinės veiklos pelno marža 26% 14% 26% 28%
EBITDA 2 141 1 071 1 945 2 234
EBITDA marža 31% 21% 36% 39%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 569 618 1 180 1 487
Grynojo pelno marža 23% 12% 22% 26%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 1 943 1 846 1 691 1 837
Pardavimo savikaina 1 427 1 033 947 1 094
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 516 813 744 743
Bendrojo pelno marža % % 44% 40%
Veiklos sąnaudos 411 735 685 688
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 105 78 60 55
Tipinės veiklos pelno marža % % 4% 3%
EBITDA 392 335
EBITDA marža % % 21% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 124 95 115 92
Grynojo pelno marža % % 5% 5%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 880 6 583 6 061 5 767
Nematerialus turtas 24 19 14 3
Materialus turtas 5 703 6 414 5 906 5 622
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 154 150 142 141
Trumpalaikis turtas 3 619 799 1 823 2 262
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 159 85 60 39
Per vienerius metus gautinos sumos 772 713 371 434
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 687 1 1 393 1 789
TURTO IŠ VISO 9 567 7 413 7 919 8 076
Nuosavas kapitalas 8 395 6 269 6 112 6 493
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 171 1 144 1 807 1 555
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307 1 205 938
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42 668
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 171 1 065 1 765 887
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 567 7 413 7 919 8 076
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 6 315 5 879 5 457
Nematerialus turtas 19 8 2
Materialus turtas 6 146 5 729 5 313
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 150 142 141
Trumpalaikis turtas 856 896 1 452
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 80 65 239
Per vienerius metus gautinos sumos 773 818 1 177
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 12 36
TURTO IŠ VISO 7 201 6 825 6 980
Nuosavas kapitalas 5 027 5 142 4 894
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 2 175 1 683 2 061
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 668 1 098 641
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42 668
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 18 416
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 201 6 825 6 980

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 15% 19%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 19% 24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 22% 46% 50%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,20 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,75 1,03 2,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,67 1,00 2,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,61 0,71 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,87 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,88 0,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 36% 39%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 26% 28%
Grynojo pelno marža 12% 22% 26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 337 1 106 1 706
Dividendai/grynasis pelnas 2,16 0,94 1,15
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 21%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,22 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 47,82 48,97 3,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 43,34 45,42 2,92
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,24 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,58 0,28 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,33 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 21% 18%
Tipinės veiklos pelno marža % 4% 3%
Grynojo pelno marža % 5% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „VIAMATIKA“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120721845
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybų analizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.problematika.lt/
Grąža valstybei

1,7 mln. eurų

ROE

23,6%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Artūras PalekasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01