• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Bendrovė įkurta 1991 m. liepos 2 d., kaip valstybinė kelių įmonė „Problematika“. 1995 m. kovo 14 d. teisinė forma pakeista į valstybės įmonę. Nuo 2011 m. balandžio 1 d. valstybės įmonė pertvarkyta į akcinę bendrovę. 2021 m. liepos 7d. bendrovės pavadinimas pakeistas į VIAMATIKA.
Bendrovės veiklos sritys:
• kelių statybinių medžiagų, produkcijos kokybės bandymai ir analizė;
• kelių, tiltų, oro uostų, geležinkelių ir kitų objektų, priskiriamų susisiekimo komunikacijų grupei, techninė priežiūra;
• statybos produktų sertifikavimas;
• kadastrinių matavimų atlikimas;
• kita inžinerinė-technologinė veikla.


         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

          


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas      

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 472 5 748 4 744 4 913
Pardavimo savikaina 2 495 2 639 2 596 2 833
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 977 3 108 2 148 2 080
Bendrojo pelno marža 54% 54% 45% 42%
Veiklos sąnaudos 902 974 992 1 023
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 411 1 635 619 383
Tipinės veiklos pelno marža 26% 28% 13% 8%
EBITDA 1 945 2 234 1 220 979
EBITDA marža 36% 39% 26% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 180 1 487 631 426
Grynojo pelno marža 22% 26% 13% 9%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 1 691 1 837 1 275 3 232
Pardavimo savikaina 947 1 094 1 209 1 619
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 744 743 66 1 613
Bendrojo pelno marža 44% 40% 5% 50%
Veiklos sąnaudos 438 430 469 449
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 60 55 -726 861
Tipinės veiklos pelno marža 4% 3% -57% 27%
EBITDA 373 335 -419 1 137
EBITDA marža 22% 18% -33% 35%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 135 92 -645 920
Grynojo pelno marža 8% 5% -51% 28%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 061 5 767 5 439 5 098
Nematerialus turtas 14 3 4 1
Materialus turtas 5 906 5 622 5 307 4 991
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 142 141 128 106
Trumpalaikis turtas 1 823 2 262 1 157 1 320
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 39 9 5
Per vienerius metus gautinos sumos 371 434 877 1 216
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 393 1 789 271 98
TURTO IŠ VISO 7 919 8 076 6 694 6 506
Nuosavas kapitalas 6 112 6 493 5 417 5 212
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 807 1 555 1 263 1 237
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 205 938 760 711
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42 668 524 381
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 765 887 739 856
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 919 8 076 6 694 6 506
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 5 879 5 457 5 316 4 918
Nematerialus turtas 8 2 2 1
Materialus turtas 5 729 5 313 5 186 4 811
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 142 141 128 106
Trumpalaikis turtas 896 1 452 1 212 2 586
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 239 16 24
Per vienerius metus gautinos sumos 818 1 177 1 156 2 089
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 36 40 472
TURTO IŠ VISO 6 825 6 980 6 617 7 599
Nuosavas kapitalas 5 142 4 894 4 141 5 821
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 683 2 061 2 462 1 723
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 116 1 056 1 209 425
Ilgalaikiai įsipareigojimai 42 668 557 381
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 641 1 393 1 905 1 342
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 825 6 980 6 617 7 599

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 15% 19% 9% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 19% 24% 11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 23% 23% 10% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15 0,12 0,11 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,03 2,55 1,56 1,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,00 2,51 1,55 1,54
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,71 0,71 0,76
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,90 1,00 0,87 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,90 0,89 0,88 0,94
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 39% 26% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 26% 28% 13% 8%
Grynojo pelno marža 22% 26% 13% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 106 1 706 631 311
Dividendai/grynasis pelnas 0,94 1,15 1,00 0,73
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 21% -2% 28%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 24% 29% -2% 40%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -15% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,15 0,18 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,55 1,04 0,64 1,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,51 0,87 0,63 1,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,26 0,19 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,34 0,24 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,33 0,38 0,31 0,56
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 18% -33% 35%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 3% -57% 27%
Grynojo pelno marža 8% 5% -51% 28%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB „VIAMATIKA“
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120721845
 • SektoriusKita
 • VeiklaStatybų analizė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://viamatika.lt/
Grąža valstybei

311 tūkst. eurų

ROE

8,0%

Darbuotojų skaičius

92

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Anatolijus JadovasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Paulius ArštikysNepriklausomas narys; UAB „Pažinimo medis“ direktorius; UAB „Švykų ministerija“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas OginskasNepriklausomas narys; AB „LTG Infra“ vyriausiasis projektų vadovas
 • Evelina VerikienėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; UAB „Lutama“ buhalterė

Informacija aktuali: 2024/05/02