• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

VĮ „VIAMATIKA“ įkurta 1991 metais, o 2011 metų balandį perregistruota kaip akcinė bendrovė. Įmonės veikla – kelių statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių laboratoriniai bandymai ir analizė, automobilių kelių ir jų statinių techninė kokybės kontrolė ir techninė priežiūra, kelių statybinių medžiagų sertifikavimas ir šių medžiagų (gaminių) normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (licencinė priežiūra) ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 359 6 938 5 138 5 472
Pardavimo savikaina 3 346 4 227 3 394 2 495
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 013 2 710 1 744 2 977
Bendrojo pelno marža 38% 39% 34% 54%
Veiklos sąnaudos 876 903 1 039 1 566
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 138 1 807 705 1 411
Tipinės veiklos pelno marža 21% 26% 14% 26%
EBITDA 1 473 2 141 1 071 1 945
EBITDA marža 27% 31% 21% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 984 1 569 618 1 180
Grynojo pelno marža 18% 23% 12% 22%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 2 288 1 943 1 846 1 691
Pardavimo savikaina 1 520 1 427 1 033 947
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 768 516 813 744
Bendrojo pelno marža 34% 27% 44% 44%
Veiklos sąnaudos 587 411 735 685
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 181 105 78 60
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 4% 4%
EBITDA 349 264 391 373
EBITDA marža 15% 14% 21% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 38 21 95 135
Grynojo pelno marža 6% 5% 5% 8%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 198 5 880 6 583 6 061
Nematerialus turtas 9 24 19 14
Materialus turtas 3 040 5 703 6 414 5 906
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 149 154 150 142
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 4 895 3 619 799 1 823
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 244 159 85 60
Per vienerius metus gautinos sumos 678 772 713 371
Kitas trumpalaikis turtas 203
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 769 2 687 1 1 393
TURTO IŠ VISO 8 166 9 567 7 413 7 919
Nuosavas kapitalas 7 685 8 395 6 269 6 112
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 479 1 171 1 144 1 807
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 307 1 205
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 479 1 171 1 065 1 765
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 166 9 567 7 413 7 919
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 984 6 560 6 315 5 879
Nematerialus turtas 15 25 19 8
Materialus turtas 3 821 6 382 6 146 5 729
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 149 154 150 142
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 4 060 2 028 856 896
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 412 158 80 65
Per vienerius metus gautinos sumos 1 436 1 151 773 818
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 211 719 3 12
TURTO IŠ VISO 8 044 8 588 7 201 6 825
Nuosavas kapitalas 7 008 7 275 5 027 5 142
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 036 1 313 2 175 1 683
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 96 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai 78 42
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 036 1 313 2 096 1 641
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 044 8 588 7 201 6 825

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 13% 18% 7% 15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 20% 8% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 43% 22% 46%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,20
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,22 3,09 0,75 1,03
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,70 2,95 0,67 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,69 0,78 0,61 0,71
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,49 1,53 0,82 0,87
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,86 0,70 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 31% 21% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 26% 14% 26%
Grynojo pelno marža 18% 23% 12% 22%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 859 1 244 1 337 1 106
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,79 2,16 0,94
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 18% 18% 7% 17%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 20% 21% 10% 24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 43% 3% 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,09 1,54 0,41 0,55
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,95 1,42 0,37 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,78 0,23 0,23 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,53 0,37 0,29 0,28
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,86 0,27 0,30 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 14% 21% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 26% 5% 4% 4%
Grynojo pelno marža 23% 5% 5% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1 244
Dividendai/grynasis pelnas 0,79

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

8,7%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „VIAMATIKA“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120721845
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatybų analizė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.problematika.lt/
Grąža valstybei

1,1 mln. eurų

ROE

19,1%

Darbuotojų skaičius

92

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys