• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža %
Veiklos sąnaudos 32
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32
Tipinės veiklos pelno marža %
EBITDA -32
EBITDA marža %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 902
Grynojo pelno marža %
2021-06
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža %
Veiklos sąnaudos -163
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 163
Tipinės veiklos pelno marža %
EBITDA 163
EBITDA marža %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 163
Grynojo pelno marža %

Balansas

2020
Ilgalaikis turtas 4 130
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 4 125
Kitas ilgalaikis turtas 5
Trumpalaikis turtas 94 178
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 94 178
TURTO IŠ VISO 98 311
Nuosavas kapitalas 97 298
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 011
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 011
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 311
2021-06
Ilgalaikis turtas 97 130
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 97 125
Kitas ilgalaikis turtas 5
Trumpalaikis turtas 1 016
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 016
TURTO IŠ VISO 98 147
Nuosavas kapitalas 98 135
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 147

Finansiniai rodikliai

2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 93,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 93,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža %
Tipinės veiklos pelno marža %
Grynojo pelno marža %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža %
Tipinės veiklos pelno marža %
Grynojo pelno marža %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305611945
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
ROE

-6,0%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Robertas VyšniauskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas RuzgysNepriklausomas narys, UAB „Signeda“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Tomas UrbanEkonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento direktorius
 • Jonas BložėNepriklausomas narys, ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas

Informacija aktuali: 2022/05/01