• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
  • 2022–2024 m. > 0 proc.
 • Paskirti vidutiniai dividendai už kalendorinius metus:
  • 2022–2024 m. 75–85 proc. nuo paskirstytinojo pelno

          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža % %
Veiklos sąnaudos 32 241
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -241
Tipinės veiklos pelno marža % %
EBITDA -32 -264
EBITDA marža % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 902 -5 124
Grynojo pelno marža % %
2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža % %
Veiklos sąnaudos 163 188
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -163 -188
Tipinės veiklos pelno marža % %
EBITDA -163 -188
EBITDA marža % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -163 -16 639
Grynojo pelno marža % %

Balansas

2020 2021
Ilgalaikis turtas 4 130 142 269
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 4 125 142 264
Kitas ilgalaikis turtas 5 5
Trumpalaikis turtas 94 178 586
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 94 178 586
TURTO IŠ VISO 98 311 143 014
Nuosavas kapitalas 97 298 93 174
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 011 49 840
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 831
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 011 10
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 311 143 014
2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 97 130 150 817
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 97 125 150 812
Kitas ilgalaikis turtas 5 5
Trumpalaikis turtas 1 016 25 508
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 016 25 508
TURTO IŠ VISO 98 147 176 449
Nuosavas kapitalas 98 135 76 535
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 12 99 915
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 99 896
Ilgalaikiai įsipareigojimai 99 896
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 19
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 147 176 449

Finansiniai rodikliai

2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 93,14 60,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 93,14 60,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % %
Tipinės veiklos pelno marža % %
Grynojo pelno marža % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -25%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,53 1,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 84,67 1 378,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 84,67 1 378,83
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % %
Tipinės veiklos pelno marža % %
Grynojo pelno marža % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305611945
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.vika.lt/
ROE

-5,4%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Robertas VyšniauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas RuzgysNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas BložėNepriklausomas narys, ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas
 • Marius AlubeckasLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2023/05/02