• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.

 


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 32 242 159 183
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -32 -242 -159 -183
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -32 -264 -251 -286
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 902 -5 124 -12 107 18 809
Grynojo pelno marža % % % %
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 0 163 187 159
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 -163 -187 -159
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 0 -163 -187 -159
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -163 -16 639 9 728
Grynojo pelno marža % % % %

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 4 130 142 269 179 992 198 442
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 4 125 142 264 179 922 198 410
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 70 32
Trumpalaikis turtas 94 178 586 1 389 1 773
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 94 178 586 1 389 1 773
TURTO IŠ VISO 98 311 143 014 181 424 200 258
Nuosavas kapitalas 97 298 93 174 81 067 99 876
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 011 49 840 100 357 100 382
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 49 831 99 832 99 871
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 831 99 833 99 871
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 011 10 525 512
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 98 311 143 014 181 424 200 258
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 97 130 150 817 190 303
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 0 0 0
Finansinis turtas 97 125 150 812 190 252
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 51
Trumpalaikis turtas 0 1 016 25 508 393
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 016 25 508 393
TURTO IŠ VISO 0 98 147 176 449 190 736
Nuosavas kapitalas 0 98 135 76 535 90 795
Dotacijos, subsidijos 0 0 0
Įsipareigojimai 0 12 99 915 99 941
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 99 896 99 914
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 99 896 99 861
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 12 19 80
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 98 147 176 449 190 736

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -4% -7% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -5% -14% 21%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,35 0,55 0,50
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 93,14 61,01 2,65 3,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 93,14 61,01 2,65 3,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža % % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -16% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -25% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,57 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 84,67 1 378,83 4,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 84,67 1 378,83 4,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % %
Grynojo pelno marža % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305611945
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.vika.lt/
ROE

20,8%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Robertas VyšniauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas RuzgysNepriklausomas narys; Finora Bank UAB administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas BložėNepriklausomas narys; ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas
 • Marius AlubeckasLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2024/07/01