• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

Finansų ministerijos valdoma bendrovė, kuri yra KŪB „Pagalbos verslui fondas“ komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą.

 


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 32 242 159
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 -32 -242 -159
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 0 -32 -264 -251
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -2 902 -5 124 -12 107
Grynojo pelno marža % % % %
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 0 0 0 0
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 0 0 0 0
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 0 163 187 159
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 0 -163 -187 -159
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 0 -163 -187 -159
EBITDA marža % % % %
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -163 -16 639 9 728
Grynojo pelno marža % % % %

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 0 4 130 142 269 179 992
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas 4 125 142 264 179 922
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 70
Trumpalaikis turtas 0 94 178 586 1 389
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 94 178 586 1 389
TURTO IŠ VISO 0 98 311 143 014 181 424
Nuosavas kapitalas 0 97 298 93 174 81 067
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 0 1 011 49 840 100 357
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 49 831 99 832
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 011 10 525
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 98 311 143 014 181 424
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 0 97 130 150 817 190 303
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 0 0 0
Finansinis turtas 97 125 150 812 190 252
Kitas ilgalaikis turtas 5 5 51
Trumpalaikis turtas 0 1 016 25 508 393
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 0 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 016 25 508 393
TURTO IŠ VISO 0 98 147 176 449 190 736
Nuosavas kapitalas 0 98 135 76 535 90 795
Dotacijos, subsidijos 0 0 0
Įsipareigojimai 0 12 99 915 99 941
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 99 896 99 914
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 99 896 99 861
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 12 19 80
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 0 98 147 176 449 190 736

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % -6% -4% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % -6% -5% -14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 93,14 61,01 2,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 93,14 61,01 2,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
Grynojo pelno marža % % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00
2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% -16% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -25% 17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,57 0,52
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 84,67 1 378,83 4,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 84,67 1 378,83 4,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,00 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % % %
Tipinės veiklos pelno marža % % %
Grynojo pelno marža % % %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Valstybės investicinis kapitalas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas305611945
 • SektoriusKita
 • VeiklaPagalbos verslui fondo administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.vika.lt/
ROE

-13,9%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Robertas VyšniauskasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/04/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Šarūnas RuzgysNepriklausomas narys; Finora Bank UAB administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas

VALDYBOS NARIAI

 • Jonas BložėNepriklausomas narys; ZETA LAW advokatų profesinės bendrijos partneris, advokatas
 • Marius AlubeckasLietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamento Finansinių priemonių skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2024/04/02