• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais, reorganizavus įmonę „Nemuno laivininkystė“. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.


         2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas 

       


         2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas    

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 985 4 878 5 015 6 377
Pardavimo savikaina 2 562 2 342 2 545 3 989
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 424 2 536 2 471 2 389
Bendrojo pelno marža 49% 52% 49% 37%
Veiklos sąnaudos 1 211 1 173 1 356 1 526
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 545 682 482 51
Tipinės veiklos pelno marža 11% 14% 10% 1%
EBITDA 1 813 1 972 1 466 1 505
EBITDA marža 36% 40% 29% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 655 763 230 213
Grynojo pelno marža 13% 16% 5% 3%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 1 835 2 042 2 377 3 181
Pardavimo savikaina 1 093 1 092 1 774 1 911
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 742 950 603 1 270
Bendrojo pelno marža 40% 47% 25% 40%
Veiklos sąnaudos 551 568 714 720
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -111 72 -480 125
Tipinės veiklos pelno marža -6% 4% -20% 4%
EBITDA 487 632 279 754
EBITDA marža 27% 31% 12% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -33 86 -327 120
Grynojo pelno marža -2% 4% -14% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 4 440 4 413 9 519 9 252
Nematerialus turtas 28 98 59 34
Materialus turtas 4 413 4 315 9 460 9 219
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 5 203 4 878 3 629 3 653
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 104 72 136 197
Per vienerius metus gautinos sumos 1 339 244 292 387
Kitas trumpalaikis turtas 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 657 4 563 3 201 3 070
TURTO IŠ VISO 9 685 9 312 13 182 12 931
Nuosavas kapitalas 7 335 7 621 7 306 7 283
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 537 1 177 5 414 5 370
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 546 4 618 4 318
Ilgalaikiai įsipareigojimai 528 4 318 4 024
Trumpalaikiai įsipareigojimai 537 649 1 096 1 345
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 685 9 312 13 182 12 931
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 5 881 6 169 9 186 9 368
Nematerialus turtas 102 80 51 17
Materialus turtas 5 779 6 089 9 135 9 352
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 3 792 4 249 3 242 3 384
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 132 91 293 152
Per vienerius metus gautinos sumos 1 781 725 734 1 150
Kitas trumpalaikis turtas 1 105
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 775 3 433 2 216 2 082
TURTO IŠ VISO 9 702 10 451 12 465 12 802
Nuosavas kapitalas 6 825 7 162 6 743 7 228
Dotacijos, subsidijos 0
Įsipareigojimai 1 063 2 786 5 465 5 301
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 496 1 843 4 468 4 182
Ilgalaikiai įsipareigojimai 496 1 834 4 318 4 036
Trumpalaikiai įsipareigojimai 567 952 1 147 1 265
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 702 10 451 12 465 12 802

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% 8% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 10% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 8% 4% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,06 0,35 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,69 7,52 3,31 2,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,50 7,41 3,19 2,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,51 0,52 0,38 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,12 1,11 0,53 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,64 0,69 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 40% 29% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 14% 10% 1%
Grynojo pelno marža 13% 16% 5% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 472 541 233 174
Dividendai/grynasis pelnas 0,72 0,71 1,01 0,82
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 9% -2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 13% -3% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 1% -4% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,18 0,36 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,69 4,46 2,83 2,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,46 4,37 2,57 2,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,19 0,20 0,19 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,33 0,26 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,27 0,29 0,35 0,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 31% 12% 24%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 4% -20% 4%
Grynojo pelno marža -2% 4% -14% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

174 tūkst. eurų

ROE

2,9%

Darbuotojų skaičius

96

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras Vaičekauskas  Nepriklausomas narys; UAB „Hortus Investment Banking“ Direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Rytis ValūnasNepriklausomas narys; AB „KN Energies“, Administravimo ir korporatyvinio valdymo direktorius; BALTPOOL UAB valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/05/02