• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 549 4 836 4 953 4 985
Pardavimo savikaina 2 458 2 633 2 900 2 562
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 091 2 203 2 053 2 424
Bendrojo pelno marža 46% 46% 41% 49%
Veiklos sąnaudos 1 596 1 407 1 518 1 879
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 494 796 535 545
Tipinės veiklos pelno marža 11% 16% 11% 11%
EBITDA 1 859 2 097 1 820 1 813
EBITDA marža 41% 43% 37% 36%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 435 691 527 655
Grynojo pelno marža 10% 14% 11% 13%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 2 054 2 129 2 119 1 835
Pardavimo savikaina 1 413 1 491 1 204 1 093
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 641 638 916 742
Bendrojo pelno marža 31% 30% 43% 40%
Veiklos sąnaudos 739 741 965 853
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -98 -103 -50 -111
Tipinės veiklos pelno marža -5% -5% -2% -6%
EBITDA 588 512 628 487
EBITDA marža 29% 24% 30% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 64 -33
Grynojo pelno marža -3% -4% 3% -2%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 7 333 6 127 5 924 4 440
Nematerialus turtas 63 35 10 28
Materialus turtas 7 270 6 092 5 314 4 413
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 033 2 509 3 705 5 203
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 54 64 104
Per vienerius metus gautinos sumos 282 65 1 105 1 339
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 583 2 290 2 436 2 657
TURTO IŠ VISO 9 434 8 691 9 677 9 685
Nuosavas kapitalas 6 821 7 072 7 077 7 335
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 2 613 1 619 1 451 1 012
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 935 922 248
Ilgalaikiai įsipareigojimai 943 248
Trumpalaikiai įsipareigojimai 992 674 873 537
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 434 8 691 9 677 9 685
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 6 716 5 559 5 434 5 881
Nematerialus turtas 49 20 5 102
Materialus turtas 6 667 5 538 4 827 5 779
Finansinis turtas 601
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 262 2 576 4 084 3 792
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 180 125 67 132
Per vienerius metus gautinos sumos 359 309 1 715 1 781
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 1 105
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 623 2 041 2 201 775
TURTO IŠ VISO 8 978 8 134 9 542 9 702
Nuosavas kapitalas 6 312 6 458 6 744 6 825
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 2 666 1 677 1 460 1 538
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 443 469 193 496
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 622 945 496
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 044 731 882 567
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 978 8 134 9 542 9 702

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 8% 6% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 21% 14% 17%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,13 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 3,72 4,24 9,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 3,64 4,17 9,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,53 0,54 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,72 0,82 0,96
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,70 0,70 0,69
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 43% 37% 36%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 16% 11% 11%
Grynojo pelno marža 10% 14% 11% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 435 518 393 491
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75 0,75 0,75
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 8% 8% 8% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 10% 10% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 21% -2% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,07 0,03 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,72 3,52 4,63 6,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,64 3,35 4,55 6,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,53 0,25 0,24 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,72 0,35 0,39 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,33 0,32 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 43% 24% 30% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 16% -5% -2% -6%
Grynojo pelno marža 14% -4% 3% -2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 518
Dividendai/grynasis pelnas 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas140285526
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

491 tūkst. eurų

ROE

9,1%

Darbuotojų skaičius

89

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys