• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais, reorganizavus įmonę „Nemuno laivininkystė“. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 836 4 953 4 985 4 878
Pardavimo savikaina 2 633 2 900 2 562 2 342
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 203 2 053 2 424 2 536
Bendrojo pelno marža 46% 41% 49% 52%
Veiklos sąnaudos 1 407 1 518 1 879 1 854
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 796 535 545 682
Tipinės veiklos pelno marža 16% 11% 11% 14%
EBITDA 2 097 1 820 1 813 1 972
EBITDA marža 43% 37% 36% 40%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 691 527 655 763
Grynojo pelno marža 14% 11% 13% 16%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 2 129 2 119 1 835 2 042
Pardavimo savikaina 1 491 1 204 1 093 1 092
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 638 916 742 950
Bendrojo pelno marža % % 43% 47%
Veiklos sąnaudos 741 965 853 877
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -103 -50 -111 72
Tipinės veiklos pelno marža % % -2% 4%
EBITDA 628 632
EBITDA marža % % 30% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -92 64 -33 86
Grynojo pelno marža % % 3% 4%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 127 5 924 4 440 4 413
Nematerialus turtas 35 10 28 98
Materialus turtas 6 092 5 314 4 413 4 315
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 2 509 3 705 5 203 4 878
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 54 64 104 72
Per vienerius metus gautinos sumos 65 1 105 1 339 244
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 1 103
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 290 2 436 2 657 4 563
TURTO IŠ VISO 8 691 9 677 9 685 9 312
Nuosavas kapitalas 7 072 7 077 7 335 7 621
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 619 1 451 1 012 1 494
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 922 248 546
Ilgalaikiai įsipareigojimai 248 528
Trumpalaikiai įsipareigojimai 674 873 537 649
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 691 9 677 9 685 9 312
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 5 434 5 881 6 169
Nematerialus turtas 5 102 80
Materialus turtas 4 827 5 779 6 089
Finansinis turtas 601
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 4 084 3 792 4 249
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 67 132 91
Per vienerius metus gautinos sumos 1 715 1 781 725
Kitas trumpalaikis turtas 100 1 104
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 201 775 3 433
TURTO IŠ VISO 9 542 9 702 10 451
Nuosavas kapitalas 6 744 6 825 7 162
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 460 1 538 3 100
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 496 1 834
Ilgalaikiai įsipareigojimai 496 1 834
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 9
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 9 542 9 702 10 451

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 7% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 17% 21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,24 9,69 7,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,17 9,50 7,41
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,54 0,51 0,51
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,82 0,96 1,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 0,69 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 36% 40%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 14%
Grynojo pelno marža 11% 13% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 393 472 541
Dividendai/grynasis pelnas 0,75 0,72 0,71
2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % % 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % % 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% 2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 21,14 466,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 20,79 456,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,19 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,32 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,63 0,27 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 30% 31%
Tipinės veiklos pelno marža % -2% 4%
Grynojo pelno marža % 3% 4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

541 tūkst. eurų

ROE

10,2%

Darbuotojų skaičius

91

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras Vaičekauskas  Nepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ Direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus patarėja
 • Rytis ValūnasNepriklausomas narys, AB „Klaipėdos nafta“, Administravimo ir korporatyvinio valdymo direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01