• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 267 1 500 1 414 618
Pardavimo savikaina 1 233 1 348 1 268 476
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 34 152 146 142
Bendrojo pelno marža 3% 10% 10% 23%
Veiklos sąnaudos 139 118 122 142
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -105 34 24
Tipinės veiklos pelno marža -8% 2% 2% %
EBITDA 9 144 129 120
EBITDA marža 1% 10% 9% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -102 27 23 14
Grynojo pelno marža -8% 2% 2% 2%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 768 631 377 117
Pardavimo savikaina 750 593 297 75
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 18 38 80 42
Bendrojo pelno marža % % 6% 36%
Veiklos sąnaudos 44 52 68 55
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -26 -14 11 -13
Tipinės veiklos pelno marža % % -2% -11%
EBITDA 41 -2
EBITDA marža % % 6% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 -14 11 -7
Grynojo pelno marža % % -2% -6%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 152 1 043 934 828
Nematerialus turtas
Materialus turtas 1 152 1 042 934 828
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 150 53 92 114
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 101 26 46 64
Per vienerius metus gautinos sumos 36 20 32 46
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 13 7 14 5
TURTO IŠ VISO 1 304 1 097 1 026 943
Nuosavas kapitalas 82 109 132 146
Dotacijos, subsidijos 1 020 921 822 723
Įsipareigojimai 202 66 71 73
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 17 12
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 190 59 68 73
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 303 1 097 1 026 943
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 988 882 774
Nematerialus turtas
Materialus turtas 988 882 774
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 35 59 86
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 4 5
Per vienerius metus gautinos sumos 26 39 54
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 17 28
TURTO IŠ VISO 1 024 942 860
Nuosavas kapitalas 95 143 139
Dotacijos, subsidijos 872 773 674
Įsipareigojimai 58 27 47
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 8 3
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 2 1
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 024 942 860

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% 2% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% 28% 19% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% 7% 5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 0,91 1,36 1,57
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 0,46 0,68 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 1,25 1,33 0,63
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,37 1,43 0,70
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,51 15,72 11,76 4,45
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 10% 9% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -8% 2% 2% %
Grynojo pelno marža -8% 2% 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -8% % % -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -77% % % -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -18% -11% 7% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,04 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,79 16,09 25,83 85,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,26 14,27 24,22 81,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,95 1,23 0,38 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,28 0,40 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 9,51 13,31 3,17 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% % 6% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -8% % -2% -11%
Grynojo pelno marža -8% % -2% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,3%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas168559278
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaTurto bankas
  • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

10,3%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius BielinisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01