• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Panevėžio veislininkystė“ įregistruota 1992 m. Tai ilgametė gyvulių veislininkystės, gyvulių produktyvumo kontrolę ir gyvulių sėklinimą vykdžiusi bendrovė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 482 1 267 1 500 1 414
Pardavimo savikaina 1 341 1 233 1 348 1 268
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 141 34 152 146
Bendrojo pelno marža 10% 3% 10% 10%
Veiklos sąnaudos 105 139 118 122
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 36 -105 34 24
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% 2% 2%
EBITDA 48 9 144 133
EBITDA marža 3% 1% 10% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 -102 27 23
Grynojo pelno marža 2% -8% 2% 2%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 928 711 556 768
Pardavimo savikaina 847 703 530 750
Bendrasis pelnas 81 8 26 18
Bendrojo pelno marža 9% 1% 5% 2%
Veiklos sąnaudos 56 53 86 44
Tipinės veiklos pelnas 25 -45 -60 -26
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
EBITDA 32 -24 -65 -20
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Grynasis pelnas 24 -33 -69 -28
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 264 1 152 1 043 934
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 1 264 1 152 1 042 934
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 96 150 53 92
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 24 101 26 46
Per vienerius metus gautinos sumos 66 36 20 32
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 13 7 14
TURTO IŠ VISO 1 361 1 304 1 097 1 027
Nuosavas kapitalas 184 82 109 132
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 1 118 1 020 921 822
Įsipareigojimai 59 202 66 71
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 59 17 12 8
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 12 8 3
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 190 59 68
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 361 1 303 1 097 1 027
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 264 1 208 1 152 1 097
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 96 78 151 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 25 11 102 84
Per vienerius metus gautinos sumos 66 60 36 36
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 5 7 13 40
Turto iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257
Nuosavas kapitalas 183 150 81 55
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 118 1 069 1 020 986
Įsipareigojimai 59 67 202 216
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 59 67 202 216
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 17 12 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 42 50 190 204
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 360 1 286 1 303 1 257

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -8% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% -77% 28% 19%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -18% 7% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,32 0,20 0,11 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,30 0,79 0,91 1,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,72 0,26 0,46 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 0,95 1,25 1,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,13 1,05 1,37 1,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,90 9,51 15,72 11,76
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 1% 10% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -8% 2% 2%
Grynojo pelno marža 2% -8% 2% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% -1% -8% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 21% -6% -77% -95%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -1% -8% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,05 0,16 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 1,56 0,79 0,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,69 1,34 0,26 0,37
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,07 1,23 0,95 1,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,13 1,31 1,05 1,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,90 10,54 9,60 12,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% -3% -12% -3%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -6% -11% -3%
Grynojo pelno marža 3% -5% -12% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

18,9%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Panevėžio veislininkystė“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas168559278
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulininkystė ir paukštininkystė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis97%
http://panevezioveislininkyste.lt/
ROE

18,9%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Nerijus GriciusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01