• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 2,4 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,7 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Gautos pajamos už parduotus arklius, tūkst. EUR:
  • 2022 m. – 320
  • 2023-2024 m. – po 330
 • Bendrovėje veisiamų ir auginamų genetinių išteklių programos lietuviškų veislių arklių skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. ≥ 537
 • Suorganizuotų žirginių renginių skaičius, vnt.:
  • 2022-2024 m. ≥ 10
 • Pajamos iš suorganizuotų pramoginių renginių, tūkst. EUR:
  • 2022 m. > 68
  • 2023 m. > 69
  • 2024 m. > 71

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 695 663 734 745
Pardavimo savikaina 477 406 630 512
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 218 257 104 232
Bendrojo pelno marža 31% 39% 14% 31%
Veiklos sąnaudos 207 240 247 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 17 -143 31
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% -19% 4%
EBITDA 106 112 -34 146
EBITDA marža 15% 17% -5% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 8 -150 20
Grynojo pelno marža 0% 1% -20% 3%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 342 296 341 389
Pardavimo savikaina 303 326 316 387
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 39 -30 25 2
Bendrojo pelno marža % % -10% 1%
Veiklos sąnaudos 120 118 125 102
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -81 -149 -100 -100
Tipinės veiklos pelno marža % % -50% -26%
EBITDA -100 -39
EBITDA marža % % -34% -10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -85 -153 -101 -103
Grynojo pelno marža % % -52% -26%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 199 1 130 1 146 1 157
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 749 652 659 544
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 449 478 486 614
Trumpalaikis turtas 901 886 1 268 1 193
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 637 684 702 752
Per vienerius metus gautinos sumos 126 103 105 120
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 138 99 461 321
TURTO IŠ VISO 2 109 2 020 2 418 2 352
Nuosavas kapitalas 1 546 1 548 1 391 1 411
Dotacijos, subsidijos 83 62 95 79
Įsipareigojimai 481 409 933 861
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 57 32 507 483
Ilgalaikiai įsipareigojimai 51 10 274 151
Trumpalaikiai įsipareigojimai 430 399 658 711
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 109 2 020 2 418 2 352
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 118 1 099 1 052
Nematerialus turtas
Materialus turtas 699 666 604
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 419 434 448
Trumpalaikis turtas 1 008 1 057 1 192
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 568 671 620
Per vienerius metus gautinos sumos 260 267 237
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 180 119 334
TURTO IŠ VISO 2 134 2 163 2 252
Nuosavas kapitalas 1 387 1 440 1 288
Dotacijos, subsidijos 73 52 87
Įsipareigojimai 674 671 876
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 232 258 484
Ilgalaikiai įsipareigojimai 51 58 274
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 14 7
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 134 2 163 2 252

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -7% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -10% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% -16% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,02 0,36 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,09 2,22 1,93 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,50 0,86 0,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,32 0,33 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,56 0,57 0,65 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,43 0,50 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 17% -5% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% -19% 4%
Grynojo pelno marža 0% 1% -20% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 7
Dividendai/grynasis pelnas 1,61 0,83
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % % -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -5% -14% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,19 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 84,07 74,98 167,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 36,70 27,37 80,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,28 0,16 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,53 0,31 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,43 0,24 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% % -34% -10%
Tipinės veiklos pelno marža 7% % -50% -26%
Grynojo pelno marža 4% % -52% -26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19
Dividendai/grynasis pelnas 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Felicija KelmickaitėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, VŠĮ "Mutter Charity Foundation" direktorius; UAB "PJ LT" direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas
 • Ilona DaugėlaitėNepriklausoma valdybos narė, Lietuvos banko Strategijos ir valdysenos departamento direktorė
 • Ignas KišvinasŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Juozas RinkevičiusNepriklausomas narys, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos patarėjas

Informacija aktuali: 2022/09/01