• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

              


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 663 734 745 915
Pardavimo savikaina 406 630 512 669
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 257 104 232 246
Bendrojo pelno marža 39% 14% 31% 27%
Veiklos sąnaudos 222 233 200 247
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 17 -143 31 -2
Tipinės veiklos pelno marža 3% -19% 4% -0%
EBITDA 112 -34 146 121
EBITDA marža 17% -5% 20% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 -150 20 -10
Grynojo pelno marža 1% -20% 3% -1%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 341 389 428 420
Pardavimo savikaina 316 387 508 430
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 25 2 -80 -10
Bendrojo pelno marža 7% 1% -19% -2%
Veiklos sąnaudos 115 101 121 113
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -100 -100 -201 -124
Tipinės veiklos pelno marža -29% -26% -47% -29%
EBITDA -48 -36 -135 -62
EBITDA marža -14% -9% -32% -15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -101 -103 -204 -130
Grynojo pelno marža -30% -26% -48% -31%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 130 1 146 1 157 1 198
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 652 659 544 590
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 478 486 614 609
Trumpalaikis turtas 886 1 268 1 193 1 319
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 684 702 752 975
Per vienerius metus gautinos sumos 103 105 120 111
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 99 461 321 233
TURTO IŠ VISO 2 020 2 418 2 352 2 522
Nuosavas kapitalas 1 548 1 391 1 411 1 401
Dotacijos, subsidijos 62 95 79 64
Įsipareigojimai 409 933 861 1 057
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 32 297 163 88
Ilgalaikiai įsipareigojimai 10 274 151 61
Trumpalaikiai įsipareigojimai 399 658 711 996
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 020 2 418 2 352 2 522
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 1 099 1 052 1 170 1 091
Nematerialus turtas 0 0 0
Materialus turtas 666 604 611 534
Finansinis turtas 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 434 448 559 557
Trumpalaikis turtas 1 057 1 192 1 048 1 241
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 671 620 755 967
Per vienerius metus gautinos sumos 267 237 241 248
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 119 334 52 25
TURTO IŠ VISO 2 163 2 252 2 226 2 342
Nuosavas kapitalas 1 440 1 288 1 207 1 271
Dotacijos, subsidijos 52 87 72 56
Įsipareigojimai 671 876 947 1 015
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 272 491 504 434
Ilgalaikiai įsipareigojimai 58 274 220 61
Trumpalaikiai įsipareigojimai 613 602 728 954
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 163 2 252 2 226 2 342

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -7% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -10% 1% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -9% 2% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,21 0,21 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,22 1,93 1,68 1,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,50 0,86 0,62 0,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,30 0,32 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,59 0,64 0,64 0,76
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,43 0,53 0,53 0,65
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% -5% 20% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -19% 4% -0%
Grynojo pelno marža 1% -20% 3% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,83 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% -7% -4% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -11% -7% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% -6% -14% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,22 0,23 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,72 1,98 1,44 1,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,63 0,95 0,40 0,29
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,17 0,19 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,37 0,37 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,30 0,35 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -14% -9% -32% -15%
Tipinės veiklos pelno marža -29% -26% -47% -29%
Grynojo pelno marža -30% -26% -48% -31%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
ROE

-0,7%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Felicija KelmickaitėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/05/02

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Juozas RinkevičiusNepriklausomas narys; Muitinės mokymo centro Specialaus parengimo skyriaus vyriausiasis specialistas

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas; UAB „Pieno tyrimai“ valdybos narys
 • Ignas KišvinasŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys; UAB „PJ LT“ direktorius; AB „Lietuvos veislininkystė“ valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/05/02