• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 612 650 695 663
Pardavimo savikaina 339 338 477 406
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 273 312 218 257
Bendrojo pelno marža 45% 48% 31% 39%
Veiklos sąnaudos 270 268 207 240
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 44 11 17
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 2% 3%
EBITDA 141 141 106 112
EBITDA marža 23% 22% 15% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 24 3 8
Grynojo pelno marža 4% 4% 0% 1%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 311 342 296 341
Pardavimo savikaina 671 705 326 316
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -361 -363 -30 25
Bendrojo pelno marža -116% -106% -10% 7%
Veiklos sąnaudos 126 120 118 125
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -486 -483 -149 -100
Tipinės veiklos pelno marža -157% -141% -50% -29%
EBITDA 12 -33 -100 -48
EBITDA marža 4% -10% -34% -14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -153 -101
Grynojo pelno marža -7% -11% -52% -30%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 315 1 288 1 199 1 130
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 830 836 749 652
Finansinis turtas 3 1
Kitas ilgalaikis turtas 481 451 449 478
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 772 784 901 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 488 489 637 684
Per vienerius metus gautinos sumos 255 276 126 103
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 20 138 99
TURTO IŠ VISO 2 124 2 093 2 109 2 020
Nuosavas kapitalas 1 554 1 564 1 546 1 548
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 126 103 83 62
Įsipareigojimai 444 427 481 409
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 97 90 57 32
Ilgalaikiai įsipareigojimai 123 95 51 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 321 333 430 399
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 124 2 094 2 109 2 020
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 1 520 1 457 1 118 1 099
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 803 791 699 666
Finansinis turtas 16
Kitas ilgalaikis turtas 1 419 434
Biologinis turtas 700 665
Trumpalaikis turtas 1 009 678 1 008 1 057
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 211 242 568 671
Per vienerius metus gautinos sumos 684 255 260 267
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 114 181 180 119
TURTO IŠ VISO 2 529 2 135 2 134 2 163
Nuosavas kapitalas 1 485 1 458 1 387 1 440
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 552 93 73 52
Įsipareigojimai 492 584 674 671
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 122 211 44 72
Ilgalaikiai įsipareigojimai 159 95 51 58
Trumpalaikiai įsipareigojimai 333 490 624 613
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 529 2 135 2 134 2 163

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,41 2,36 2,09 2,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,89 0,61 0,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,31 0,33 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,50 0,56 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,42 0,45 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 22% 15% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 2% 3%
Grynojo pelno marža 4% 4% 0% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 19 5 7
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,78 1,61 0,83
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% -0% -3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -0% -5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -10% -20% -12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,14 0,18 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 1,39 1,62 1,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,89 0,71 0,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,15 0,14 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,23 0,23 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,23 0,21 0,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% -10% -34% -14%
Tipinės veiklos pelno marža 7% -141% -50% -29%
Grynojo pelno marža 4% -11% -52% -30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19
Dividendai/grynasis pelnas 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,2%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302795881
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽirgynas
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
Grąža valstybei

7 tūkst. eurų

ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys