• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Vidutinis metinis grynasis pelningumas:
  • 2022–2024 m. ≥ 2,4 proc.
 • Metinis visų įsipareigojimų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. ≤ 0,7 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Gautos pajamos už parduotus arklius, tūkst. EUR:
  • 2023-2025 m. – kasmet 425,6
 • Bendrovėje veisiamų ir auginamų genetinių išteklių programos lietuviškų veislių arklių skaičius, vnt.:
  • 2023-2025 m. ≥ 537
 • Suorganizuotų žirginių renginių skaičius, vnt.:
  • 2023-2025 m. ≥ 10
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023 m. – A-
  • 2024-2025 m. – A
 • Pajamos iš suorganizuotų pramoginių renginių, tūkst. EUR:
  • 2023 m. – 121,9
  • 2024 m. – 127,7
  • 2025 m. – 133,9

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 695 663 734 745
Pardavimo savikaina 477 406 630 512
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 218 257 104 232
Bendrojo pelno marža 31% 39% 14% 31%
Veiklos sąnaudos 207 240 247 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 17 -143 31
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% -19% 4%
EBITDA 106 112 -34 146
EBITDA marža 15% 17% -5% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 8 -150 20
Grynojo pelno marža 0% 1% -20% 3%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 296 341 389 428
Pardavimo savikaina 326 316 387 508
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -30 25 2 -80
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 118 125 102 121
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -149 -100 -100 -201
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -100 -48 -36 -135
EBITDA marža -34% -14% -9% -32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -153 -101 -103 -204
Grynojo pelno marža -52% -30% -26% -48%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 199 1 130 1 146 1 157
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 749 652 659 544
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 449 478 486 614
Trumpalaikis turtas 901 886 1 268 1 193
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 637 684 702 752
Per vienerius metus gautinos sumos 126 103 105 120
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 138 99 461 321
TURTO IŠ VISO 2 109 2 020 2 418 2 352
Nuosavas kapitalas 1 546 1 548 1 391 1 411
Dotacijos, subsidijos 83 62 95 79
Įsipareigojimai 481 409 933 861
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 57 32 507 483
Ilgalaikiai įsipareigojimai 51 10 274 151
Trumpalaikiai įsipareigojimai 430 399 658 711
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 109 2 020 2 418 2 352
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 1 099 1 052 1 170
Nematerialus turtas
Materialus turtas 666 604 611
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 434 448 559
Trumpalaikis turtas 1 057 1 192 1 048
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 671 620 755
Per vienerius metus gautinos sumos 267 237 241
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 119 334 52
TURTO IŠ VISO 2 163 2 252 2 226
Nuosavas kapitalas 1 440 1 288 1 207
Dotacijos, subsidijos 52 87 72
Įsipareigojimai 671 876 947
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 272 491 504
Ilgalaikiai įsipareigojimai 58 274 220
Trumpalaikiai įsipareigojimai 613 602 728
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 163 2 252 2 226

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -7% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -10% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 2% -16% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,02 0,36 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,09 2,22 1,93 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,50 0,86 0,62
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,32 0,33 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,56 0,57 0,65 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,45 0,43 0,50 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 17% -5% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% -19% 4%
Grynojo pelno marža 0% 1% -20% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 5 7
Dividendai/grynasis pelnas 1,61 0,83
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% % -6% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% % -11% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -12% -12% -26%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,38 0,34 0,42
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,22 1,72 1,98 1,44
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,50 0,63 0,95 0,40
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,32 0,32 0,18 0,19
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,62 0,36 0,39
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,43 0,47 0,29 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% -14% -9% -32%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % % %
Grynojo pelno marža 1% -30% -26% -48%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7
Dividendai/grynasis pelnas 0,83

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
ROE

1,5%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Andrius BielinisDirektorius

Informacija aktuali: 2023/05/04

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, UAB "PJ LT" direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas
 • Ilona DaugėlaitėNepriklausoma valdybos narė, Lietuvos banko Strategijos ir valdysenos departamento direktorė
 • Ignas KišvinasŽemės ūkio ministerijos Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Juozas RinkevičiusNepriklausomas narys, Muitinės mokymo centro Specialaus parengimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2023/05/04