• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 612 650 695 663
Pardavimo savikaina 339 338 477 406
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 273 312 218 257
Bendrojo pelno marža 45% 48% 31% 39%
Veiklos sąnaudos 270 268 207 240
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 44 11 17
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 2% 3%
EBITDA 141 141 106 112
EBITDA marža 23% 22% 15% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 24 3 8
Grynojo pelno marža 4% 4% 0% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 907 610 41 743
Pardavimo savikaina 1 129 96 242 705
Bendrasis pelnas -222 513 -201 39
Bendrojo pelno marža -25% 84% -495% 5%
Veiklos sąnaudos -439 700 -433 120
Tipinės veiklos pelnas 217 -187 231 -81
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
EBITDA 117 12 129 -33
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Grynasis pelnas 57 -55 79 -85
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 1 315 1 288 1 199 1 130
Nematerialus turtas 1 1 0
Materialus turtas 830 836 749 652
Finansinis turtas 3 1
Kitas ilgalaikis turtas 481 451 449 478
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 772 784 901 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 488 489 637 684
Per vienerius metus gautinos sumos 255 276 126 103
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 29 20 138 99
TURTO IŠ VISO 2 124 2 093 2 109 2 020
Nuosavas kapitalas 1 554 1 564 1 546 1 548
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 126 103 83 62
Įsipareigojimai 444 427 481 409
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 97 90 57 32
Ilgalaikiai įsipareigojimai 123 95 51 10
Trumpalaikiai įsipareigojimai 321 333 430 399
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 124 2 094 2 109 2 020
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 584 1 520 1 288 1 457
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 830 803 836 791
Finansinis turtas 0 16 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 10 0 1 1
Biologinis turtas 744 700 451 665
Trumpalaikis turtas 539 1 009 806 678
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 255 211 510 242
Per vienerius metus gautinos sumos 255 684 276 255
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 29 114 20 181
Turto iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135
Nuosavas kapitalas 1 554 1 485 1 564 1 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 126 552 103 93
Įsipareigojimai 444 492 427 584
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 97 162 90 211
Ilgalaikiai įsipareigojimai 123 159 95 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 321 333 333 490
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 124 2 529 2 094 2 135

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,04 0,02
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,41 2,36 2,09 2,22
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,89 0,61 0,50
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,31 0,33 0,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,49 0,50 0,56 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,42 0,45 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 22% 15% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% 2% 3%
Grynojo pelno marža 4% 4% 0% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 12 19 5 7
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,78 1,61 0,83
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,04 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,68 3,03 2,42 1,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 2,40 0,89 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,70 0,60 0,31 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,98 1,04 0,45 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,95 1,02 0,42 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 2% 317% -4%
Tipinės veiklos pelno marža 24% -31% 570% -11%
Grynojo pelno marža 6% -9% 194% -11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 11 17
Dividendai/grynasis pelnas 0,49 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

0,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
Grąža valstybei

7 tūkst. eurų

ROE

0,5%

Darbuotojų skaičius

77

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Regina GražulienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • -

VALDYBOS NARIAI

 • Raminta SakalauskienėNepriklausoma narė; Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos veisimo vadovė ir valdybos pirmininkė
 • Rūta SlidžiauskaitėŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Tadas ŠvilpauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Aloyzas JaciunskasNepriklausomas narys; Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Kaimo plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys; VšĮ „Mutter Charity Foundation“ direktorius
 • Jūratė VitkutėŽemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2020/09/01