• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

2012 m birželio mėn. UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ ir UAB „Nemuno žirgynas“ reorganizuotos sujungimo būdu į UAB „Lietuvos žirgynas“. Bendrovė vykdo specializuotą arklių veisimo, auginimo ir pardavimo funkciją, augina ir išlaiko būtiną minimalų kiekvienos veislės arklių skaičių, išaugina veislinius arklius Lietuvos arklių augintojams, organizuoja arklių veislinės vertės nustatymo ir darbinių bei sportinių savybių vertinimo renginius, dalyvauja įvairiose programose, teikia įvairias žirgininkystės ir konsultavimo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 650 695 663 734
Pardavimo savikaina 338 477 406 630
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 218 257 105
Bendrojo pelno marža 48% 31% 39% 14%
Veiklos sąnaudos 268 207 240 247
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 44 11 17 -143
Tipinės veiklos pelno marža 7% 2% 3% -19%
EBITDA 141 106 112 -34
EBITDA marža 22% 15% 17% -5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 3 8 -150
Grynojo pelno marža 4% 0% 1% -20%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 342 296 341 389
Pardavimo savikaina 303 326 316 387
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 39 -30 25 2
Bendrojo pelno marža % % -10% 1%
Veiklos sąnaudos 120 118 125 102
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -81 -149 -100 -100
Tipinės veiklos pelno marža % % -50% -26%
EBITDA -100 -39
EBITDA marža % % -34% -10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -85 -153 -101 -103
Grynojo pelno marža % % -52% -26%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 288 1 199 1 130 1 146
Nematerialus turtas 1 0
Materialus turtas 836 749 652 659
Finansinis turtas 1
Kitas ilgalaikis turtas 451 449 478 486
Trumpalaikis turtas 784 901 886 1 268
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 489 637 684 702
Per vienerius metus gautinos sumos 276 126 103 105
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 138 99 461
TURTO IŠ VISO 2 093 2 109 2 020 2 418
Nuosavas kapitalas 1 564 1 546 1 548 1 391
Dotacijos, subsidijos 103 83 62 95
Įsipareigojimai 427 481 409 933
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 90 57 32 507
Ilgalaikiai įsipareigojimai 95 51 10 274
Trumpalaikiai įsipareigojimai 333 430 399 658
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 094 2 109 2 020 2 418
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 1 118 1 099 1 052
Nematerialus turtas
Materialus turtas 699 666 604
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 419 434 448
Trumpalaikis turtas 1 008 1 057 1 192
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 568 671 620
Per vienerius metus gautinos sumos 260 267 237
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 180 119 334
TURTO IŠ VISO 2 134 2 163 2 252
Nuosavas kapitalas 1 387 1 440 1 288
Dotacijos, subsidijos 73 52 87
Įsipareigojimai 674 671 876
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 232 258 484
Ilgalaikiai įsipareigojimai 51 58 274
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 14 7
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 134 2 163 2 252

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 1% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 1% 2% -16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,04 0,02 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 2,09 2,22 1,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 0,61 0,50 0,86
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,33 0,32 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,56 0,57 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,45 0,43 0,50
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 15% 17% -5%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 2% 3% -19%
Grynojo pelno marža 4% 0% 1% -20%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19 5 7
Dividendai/grynasis pelnas 0,78 1,61 0,83
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% % % -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% % % -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% -5% -14% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,19 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,36 84,07 74,98 167,83
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,89 36,70 27,37 80,46
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,28 0,16 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,50 0,53 0,31 0,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,43 0,24 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% % -34% -10%
Tipinės veiklos pelno marža 7% % -50% -26%
Grynojo pelno marža 4% % -52% -26%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 19
Dividendai/grynasis pelnas 0,78

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Lietuvos žirgynas“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302795881
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽirgynas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis89,61%
http://www.lietuvoszirgynas.lt/
ROE

-10,2%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Felicija KlemickaitėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Andrius BurlėgaŽemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausiasis patarėjas
 • Ilona DaugėlaitėNepriklausoma valdybos narė, AB „Lietuvos geležinkeliai" korporatyvinės plėtros vadovė
 • Petras JurkuvėnasNepriklausomas narys, VŠĮ "Mutter Charity Foundation" direktorius; UAB "PJ LT" direktorius
 • Juozas RinkevičiusNepriklausomas narys, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija

Informacija aktuali: 2022/05/01