• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ yra pažangi įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus, modernius įrenginius bei technologijas, tarptautinius standartus ISO 9001 (nuo 2003 m.) ir ISO 14001 (nuo 2019 m.) atitinkančias kokybės vadybos sistemas, aktyvią ir lanksčią rinkodarą, orientuotą į pagrindinius bendrovės produktus šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje.
Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos paslaugas užsienio valstybėms.
Bendrovė siekia bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas, plėsti globalių platintojų tinklą. Be standartinių mechaninio apdirbimo operacijų, kalykla siūlo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pabaltyje išskirtines operacijas, tokias kaip labai tikslus vakuuminis detalių grūdinimas.
Bendrovė efektyviai vykdo kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse.
Kalykloje pagal individualius įmonių ar privačių asmenų užsakymus kuriami ir gaminami ekskliuzyviniai vienetiniai medaliai, reprezentacinės dovanos verslo partneriams, žetonai, ženkliukai, įvairius metaliniai spaudai, žymekliai bei kiti gaminiai.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 7 836 5 947 4 432 5 380
Pardavimo savikaina 7 007 5 305 4 587 4 885
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 829 642 -156 495
Bendrojo pelno marža 11% 11% -4% 9%
Veiklos sąnaudos 559 676 652 645
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 270 -34 -807 -151
Tipinės veiklos pelno marža 3% -1% -18% -3%
EBITDA 568 245 -544 83
EBITDA marža 7% 4% -12% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 306 -45 -662 -150
Grynojo pelno marža 4% -1% -15% -3%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 3 570 1 891 2 204 3 202
Pardavimo savikaina 3 131 2 071 2 009 3 049
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 438 -180 194 153
Bendrojo pelno marža % % -10% 5%
Veiklos sąnaudos 326 323 323 322
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 113 -503 -128 -169
Tipinės veiklos pelno marža % % -27% -5%
EBITDA -363 -53
EBITDA marža % % -19% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 106 -506 -121 -172
Grynojo pelno marža % % -27% -5%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 606 3 353 3 257 3 038
Nematerialus turtas 14 7 4 5
Materialus turtas 3 480 3 235 2 987 2 767
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 112 111 266 266
Trumpalaikis turtas 3 874 2 527 2 089 2 185
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 317 1 689 1 594 1 783
Per vienerius metus gautinos sumos 260 77 431 251
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 297 760 64 151
TURTO IŠ VISO 7 503 5 929 5 379 5 240
Nuosavas kapitalas 5 422 5 377 4 715 4 565
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 2 082 552 663 658
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 654 377 317 223
Ilgalaikiai įsipareigojimai 377 300 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 705 252 441 658
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 503 5 929 5 379 5 240
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 3 220 3 146 2 956
Nematerialus turtas 4 6 5
Materialus turtas 3 106 2 874 2 686
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 111 266 266
Trumpalaikis turtas 2 636 2 086 2 098
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 335 1 330 1 879
Per vienerius metus gautinos sumos 173 268 193
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 127 488 27
TURTO IŠ VISO 5 903 5 259 5 091
Nuosavas kapitalas 4 874 4 594 4 392
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 029 665 697
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 613 223 27
Ilgalaikiai įsipareigojimai 300 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 39 39 184
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 903 5 259 5 091

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -1% -12% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% -1% -13% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% -1% -33% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,07 0,07 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,27 10,03 4,74 3,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 3,32 1,12 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,15 0,89 0,78 1,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,11 1,71 1,34 1,71
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 1,10 0,88 1,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 4% -12% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% -1% -18% -3%
Grynojo pelno marža 4% -1% -15% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % % -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% % % -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% -5% -18% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,27 68,46 54,18 11,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 7,80 19,63 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,15 0,64 0,39 0,62
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,11 1,17 0,69 1,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 0,78 0,47 0,71
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% % -19% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% % -27% -5%
Grynojo pelno marža 4% % -27% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

-3,2%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • L. e. p. Aldona JakutienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė GruodienėNepriklausoma narė, MB „Patikrinti sprendimai“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Vaidas CibasLietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė, UAB „Felit“ Rinkodaros vadovė Baltijos šalims
 • Dainius GrikinisLietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2022/05/01