• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB ,,Lietuvos monetų“ kalykla įsteigta Lietuvos Vyriausybės nutarimu 1990 m. Bendrovė gamina aukščiausios kokybės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartines ir kolekcines monetas, valstybės apdovanojimo ženklus (ordinus ir medalius), teikia dizaino paslaugas ir gamina medalius, ženklus, ženklelius, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, vykdo kolekcinių (proginių) monetų ir medalių mažmeninę prekybą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 162 7 836 5 947 4 432
Pardavimo savikaina 4 026 7 007 5 305 4 587
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 829 642 -156
Bendrojo pelno marža 3% 11% 11% -4%
Veiklos sąnaudos 550 559 676 652
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -414 270 -34 -807
Tipinės veiklos pelno marža -10% 3% -1% -18%
EBITDA -111 568 245 -544
EBITDA marža -3% 7% 4% -12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -423 306 -45 -662
Grynojo pelno marža -10% 4% -1% -15%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 4 494 3 570 1 891 2 204
Pardavimo savikaina 3 963 3 131 2 071 2 009
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 531 438 -180 194
Bendrojo pelno marža 12% 12% -10% 9%
Veiklos sąnaudos 232 326 323 323
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 299 113 -503 -128
Tipinės veiklos pelno marža 7% 3% -27% -6%
EBITDA 435 251 -360 -7
EBITDA marža 10% 7% -19% -0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 5 -506 -121
Grynojo pelno marža 6% 3% -27% -5%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 825 3 606 3 353 3 257
Nematerialus turtas 17 14 7 4
Materialus turtas 3 707 3 480 3 235 2 987
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 101 112 111 266
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 307 3 874 2 527 2 089
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 142 3 317 1 689 1 594
Per vienerius metus gautinos sumos 127 260 77 431
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 297 760 64
TURTO IŠ VISO 6 162 7 503 5 929 5 379
Nuosavas kapitalas 5 116 5 422 5 377 4 715
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 046 2 082 552 663
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 831 654 377 317
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 377 300 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 592 1 705 252 441
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 162 7 503 5 929 5 379
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 3 713 3 490 3 220 3 146
Nematerialus turtas 14 12 4 6
Materialus turtas 3 598 3 366 3 106 2 874
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 101 113 111 266
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 622 3 151 2 636 2 086
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 238 2 323 2 335 1 330
Per vienerius metus gautinos sumos 314 749 173 268
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 71 80 127 488
TURTO IŠ VISO 6 335 6 641 5 903 5 259
Nuosavas kapitalas 5 410 5 523 4 874 4 594
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 925 1 118 1 029 665
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 492 415 338 261
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 338 300 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 471 780 729 442
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 335 6 641 5 903 5 259

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 4% -1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 6% -1% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% 10% -1% -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,12 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,89 2,27 10,03 4,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,33 3,32 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 1,15 0,89 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 2,11 1,71 1,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 1,49 1,10 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 7% 4% -12%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 3% -1% -18%
Grynojo pelno marža -10% 4% -1% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 2% -10% -5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 3% -13% -6%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 4% -19% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,16 0,13 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,27 4,04 3,61 4,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 1,06 0,41 1,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,15 0,55 0,30 0,39
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,11 0,99 0,56 0,69
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 0,65 0,36 0,47
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 7% -19% -0%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% -27% -6%
Grynojo pelno marža 4% 3% -27% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas110052936
  • SektoriusKita
  • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

-13,1%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys