• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ yra pažangi įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus, modernius įrenginius bei technologijas, tarptautinius standartus ISO 9001 (nuo 2003 m.) ir ISO 14001 (nuo 2019 m.) atitinkančias kokybės vadybos sistemas, aktyvią ir lanksčią rinkodarą, orientuotą į pagrindinius bendrovės produktus šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje.
Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos paslaugas užsienio valstybėms.
Bendrovė siekia bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas, plėsti globalių platintojų tinklą. Be standartinių mechaninio apdirbimo operacijų, kalykla siūlo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pabaltyje išskirtines operacijas, tokias kaip labai tikslus vakuuminis detalių grūdinimas.
Bendrovė efektyviai vykdo kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse.
Kalykloje pagal individualius įmonių ar privačių asmenų užsakymus kuriami ir gaminami ekskliuzyviniai vienetiniai medaliai, reprezentacinės dovanos verslo partneriams, žetonai, ženkliukai, įvairius metaliniai spaudai, žymekliai bei kiti gaminiai.


        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

            


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 5 380 7 121 9 972 7 773
Pardavimo savikaina 4 885 6 564 9 140 7 221
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 495 557 832 552
Bendrojo pelno marža 9% 8% 8% 7%
Veiklos sąnaudos 453 704 476 679
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -151 -392 45 -431
Tipinės veiklos pelno marža -3% -6% 0% -6%
EBITDA 83 -156 306 -139
EBITDA marža 2% -2% 3% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -150 -324 27 -402
Grynojo pelno marža -3% -5% 0% -5%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 2 204 3 202 5 026 4 142
Pardavimo savikaina 2 009 3 049 4 645 3 869
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 194 153 381 273
Bendrojo pelno marža 9% 5% 8% 7%
Veiklos sąnaudos 323 322 406 507
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -128 -170 -25 -234
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -6%
EBITDA -7 -53 95 -89
EBITDA marža -0% -2% 2% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -121 -173 -27 -217
Grynojo pelno marža -5% -5% -1% -5%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 3 038 2 971 2 983 2 862
Nematerialus turtas 5 6 17 14
Materialus turtas 2 767 2 626 2 633 2 451
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 266 340 333 397
Trumpalaikis turtas 2 185 1 875 3 205 2 363
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 783 1 343 3 071 2 194
Per vienerius metus gautinos sumos 251 403 125 132
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 151 130 9 37
TURTO IŠ VISO 5 240 4 900 6 259 5 287
Nuosavas kapitalas 4 565 4 241 4 268 3 865
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 658 648 1 977 1 411
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 223 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 658 648 1 977 1 411
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 240 4 900 6 259 5 287
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 3 146 2 956 3 082 2 882
Nematerialus turtas 6 5 7 15
Materialus turtas 2 874 2 686 2 734 2 534
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 266 266 340 333
Trumpalaikis turtas 2 086 2 098 4 504 2 759
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 330 1 879 3 866 2 010
Per vienerius metus gautinos sumos 268 193 553 724
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 488 27 86 25
TURTO IŠ VISO 5 259 5 091 7 645 5 746
Nuosavas kapitalas 4 594 4 392 4 210 4 051
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 665 697 3 420 1 650
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 261 212 1 181 1 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 223 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 442 697 3 420 1 650
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 259 5 091 7 645 5 746

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -6% 0% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -7% 1% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -9% 1% -11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,00 0,22 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,32 2,89 1,62 1,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,82 0,07 0,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,03 1,45 1,59 1,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,77 2,40 3,34 2,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,18 1,68 2,34 2,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% -2% 3% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -3% -6% 0% -6%
Grynojo pelno marža -3% -5% 0% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% -4% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -5% -4% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -4% -1% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,15 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,72 3,01 1,32 1,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,71 0,31 0,19 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,63 0,66 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 1,08 1,63 1,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,73 1,19 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% -2% 2% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -6%
Grynojo pelno marža -5% -5% -1% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

-9,9%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Donatas SirgedasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė GruodienėNepriklausoma narė; MB „Patikrinti sprendimai“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Lina ŠlegerienėNepriklausoma narė; AB Audimas generalinė direktorė; UAB „Audimo turtas“ direktorė; Kauno Kolegija lektorė; MB „LinBridge Consulting“ direktorė
 • Vaidas CibasLietuvos Banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė; UAB Lidl Lietuva marketingo vadovė
 • Dainius GrikinisLietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius; Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento direktoriaus patarėjas

Informacija aktuali: 2024/06/03