• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB ,,Lietuvos monetų“ kalykla įsteigta Lietuvos Vyriausybės nutarimu 1990 m. Bendrovė gamina aukščiausios kokybės Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių apyvartines ir kolekcines monetas, valstybės apdovanojimo ženklus (ordinus ir medalius), teikia dizaino paslaugas ir gamina medalius, ženklus, ženklelius, įvairius metalinius spaudus, žymeklius bei kitus gaminius, vykdo kolekcinių (proginių) monetų ir medalių mažmeninę prekybą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 4 162 7 836 5 947 4 432
Pardavimo savikaina 4 026 7 007 5 305 4 587
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 136 829 642 -156
Bendrojo pelno marža 3% 11% 11% -4%
Veiklos sąnaudos 550 559 676 652
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -414 270 -34 -807
Tipinės veiklos pelno marža -10% 3% -1% -18%
EBITDA -111 568 245 -544
EBITDA marža -3% 7% 4% -12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -423 306 -45 -662
Grynojo pelno marža -10% 4% -1% -15%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 670 4 494 3 342 3 570
Pardavimo savikaina 1 429 3 963 3 044 3 131
Bendrasis pelnas 242 531 298 438
Bendrojo pelno marža 14% 12% 9% 12%
Veiklos sąnaudos 327 232 326 326
Tipinės veiklos pelnas -86 299 -29 113
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -1% 3%
EBITDA 58 458 110 251
EBITDA marža 3% 10% 3% 7%
Grynasis pelnas -103 251 55 101
Grynojo pelno marža -6% 6% 2% 3%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 3 825 3 606 3 353 3 257
Nematerialus turtas 17 14 7 4
Materialus turtas 3 707 3 480 3 235 2 987
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 101 112 111 266
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 2 307 3 874 2 527 2 089
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 142 3 317 1 689 1 594
Per vienerius metus gautinos sumos 127 260 77 431
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 38 297 760 64
TURTO IŠ VISO 6 162 7 503 5 929 5 379
Nuosavas kapitalas 5 116 5 422 5 377 4 715
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 1 046 2 082 552 663
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 831 654 377 317
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 377 300 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 592 1 705 252 441
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 162 7 503 5 929 5 379
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 3 825 3 713 3 606 3 490
Nematerialus turtas 17 14 14 12
Materialus turtas 3 707 3 598 3 480 3 366
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 101 101 112 113
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 337 2 622 3 897 3 151
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 173 2 238 3 340 2 323
Per vienerius metus gautinos sumos 127 314 260 749
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 297 0
Pinigai ir ekvivalentai 38 71 0 80
Turto iš viso 6 162 6 335 7 503 6 641
Nuosavas kapitalas 5 116 5 410 5 422 5 523
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 1 046 925 2 082 1 118
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 831 492 654 871
Ilgalaikiai įsipareigojimai 454 454 377 338
Trumpalaikiai įsipareigojimai 592 471 1 705 780
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 162 6 335 7 503 6 641

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 4% -1% -12%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 6% -1% -13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% 10% -1% -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,12 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,89 2,27 10,03 4,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,33 3,32 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 1,15 0,89 0,78
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 2,11 1,71 1,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 1,49 1,10 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -3% 7% 4% -12%
Tipinės veiklos pelno marža -10% 3% -1% -18%
Grynojo pelno marža -10% 4% -1% -15%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -6% 2% 4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -7% 3% 6% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -7% 4% 5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,13 0,08 0,09 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,95 5,57 2,29 4,04
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,28 0,82 0,33 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,92 1,15 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,05 1,60 2,11 1,92
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,70 1,10 1,49 1,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 10% 3% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 7% -1% 3%
Grynojo pelno marža -6% 6% 2% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

-13,1%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

-13,1%

Darbuotojų skaičius

52

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Evaldas StralkusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Linas ČereškaNepriklausomas narys; UAB „Bureau Veritas Lit“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Vaidas CibasLietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė; UAB „Felit“ Rinkodaros vadovė Baltijos šalims
 • Eimundas MačiulisNepriklausomas narys; UAB „VSA Vilnius“ direktorius
 • Algirdas NeciunskasLietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01