• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ yra pažangi įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus, modernius įrenginius bei technologijas, tarptautinius standartus ISO 9001 (nuo 2003 m.) ir ISO 14001 (nuo 2019 m.) atitinkančias kokybės vadybos sistemas, aktyvią ir lanksčią rinkodarą, orientuotą į pagrindinius bendrovės produktus šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje.
Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos paslaugas užsienio valstybėms.
Bendrovė siekia bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas, plėsti globalių platintojų tinklą. Be standartinių mechaninio apdirbimo operacijų, kalykla siūlo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pabaltyje išskirtines operacijas, tokias kaip labai tikslus vakuuminis detalių grūdinimas.
Bendrovė efektyviai vykdo kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse.
Kalykloje pagal individualius įmonių ar privačių asmenų užsakymus kuriami ir gaminami ekskliuzyviniai vienetiniai medaliai, reprezentacinės dovanos verslo partneriams, žetonai, ženkliukai, įvairius metaliniai spaudai, žymekliai bei kiti gaminiai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. ≥ 0,4 mln. eurų,
  • 2023 m. ≥ 0,6 mln. eurų,
  • 2024 m. ≥ 0,8 mln. eurų
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,4 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Nekokybės sąnaudos, sudedant vidinių procesų nuostolius su klientų pretenzijomis ir padalijant iš pardavimų, proc.:
  • 2023 m. – 0,7
  • 2024 m. – 0,6
  • 2025 m. – 0,5
 • Atsargų apyvartumas, dienomis:
  • 2023 m. ≤ 115
  • 2024 m. ≤ 110
  • 2025 m. ≤ 105
 • Savalaikiai atkrovimai, proc.:
  • 2023 m. – 70
  • 2024-2025 m. – 90
 • Pardavimų pajamos, mln. eurų:
  • 2023 m. – 11,5
  • 2024 m. – 12,7
  • 2025 m. – 13,5
 • Iniciatyvų pardavimai, mln. eurų:
  • 2023 m. – 1,8
  • 2024 m. – 2,1
  • 2025 m. – 2,5
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis NPS, balais:
  • 2023 m. – 7,8
  • 2024 m. – 8,0
  • 2025 m. – 8,5
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. – A
 • Darbuotojų pasitenkinimas, balai:
  • 2023 m. – 7,5
  • 2024 m. – 8,0
  • 2025 m. – 8,5

        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       


        2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 432 5 380 7 121 9 972
Pardavimo savikaina 4 587 4 885 6 564 9 140
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -156 495 557 832
Bendrojo pelno marža -4% 9% 8% 8%
Veiklos sąnaudos 652 453 704 476
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -807 -151 -392 45
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -6% 0%
EBITDA -544 83 -156 306
EBITDA marža -12% 2% -2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -662 -150 -324 27
Grynojo pelno marža -15% -3% -5% 0%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 1 891 2 204 3 202 5 026
Pardavimo savikaina 2 071 2 009 3 049 4 648
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -180 194 153 378
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 323 323 322 406
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -503 -128 -170 -28
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA -363 -7 -53 92
EBITDA marža -19% -0% -2% 2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -506 -121 -173 -30
Grynojo pelno marža -27% -5% -5% -1%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 257 3 038 2 971 2 983
Nematerialus turtas 4 5 6 17
Materialus turtas 2 987 2 767 2 626 2 633
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 266 266 340 333
Trumpalaikis turtas 2 089 2 185 1 875 3 205
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 594 1 783 1 343 3 071
Per vienerius metus gautinos sumos 431 251 403 125
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64 151 130 9
TURTO IŠ VISO 5 379 5 240 4 900 6 259
Nuosavas kapitalas 4 715 4 565 4 241 4 268
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 663 658 648 1 977
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 300 223 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 441 658 648 1 977
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 379 5 240 4 900 6 259
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 3 146 2 956 3 082
Nematerialus turtas 6 5 7
Materialus turtas 2 874 2 686 2 734
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 266 266 340
Trumpalaikis turtas 2 086 2 098 4 504
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 330 1 879 3 866
Per vienerius metus gautinos sumos 268 193 553
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 488 27 86
TURTO IŠ VISO 5 259 5 091 7 645
Nuosavas kapitalas 4 594 4 392 4 210
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 665 697 3 420
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 261 212 1 181
Ilgalaikiai įsipareigojimai 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 442 697 3 420
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 259 5 091 7 645

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -12% -3% -6% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -3% -7% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -3% -9% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,04 0,00 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,74 3,32 2,89 1,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 0,61 0,82 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 1,03 1,45 1,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,36 1,77 2,40 3,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,94 1,18 1,68 2,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 2% -2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -6% 0%
Grynojo pelno marža -15% -3% -5% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -12% % -4% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% % -5% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -33% -5% -8% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,05 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,74 4,72 3,01 1,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 1,71 0,31 0,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,78 0,84 0,62 0,79
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,34 1,40 1,05 1,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,88 0,96 0,71 1,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% -0% -2% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -18% % % %
Grynojo pelno marža -15% -5% -5% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Donatas SirgedasDirektorius

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė GruodienėNepriklausoma narė, MB „Patikrinti sprendimai“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Lina ŠlegerienėNepriklausoma narė, AB Audimas generalinė direktorė
 • Vaidas CibasLietuvos banko Reguliuojamosios rinkos priežiūros skyriaus viršininkas
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė, UAB Lidl Lietuva rinkodaros vadovė
 • Dainius GrikinisLietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius

Informacija aktuali: 2023/09/01