• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Lietuvos monetų kalykla“ yra pažangi įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistus, modernius įrenginius bei technologijas, tarptautinius standartus ISO 9001 (nuo 2003 m.) ir ISO 14001 (nuo 2019 m.) atitinkančias kokybės vadybos sistemas, aktyvią ir lanksčią rinkodarą, orientuotą į pagrindinius bendrovės produktus šalies viduje ir tarptautinėje rinkoje.
Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų kūrimo ir gamybos paslaugas užsienio valstybėms.
Bendrovė siekia bendradarbiauti su didžiosiomis Europos kalyklomis, teikti subrangos paslaugas, plėsti globalių platintojų tinklą. Be standartinių mechaninio apdirbimo operacijų, kalykla siūlo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pabaltyje išskirtines operacijas, tokias kaip labai tikslus vakuuminis detalių grūdinimas.
Bendrovė efektyviai vykdo kitą gamybinę ir prekybinę veiklą monetų gamybai artimose srityse.
Kalykloje pagal individualius įmonių ar privačių asmenų užsakymus kuriami ir gaminami ekskliuzyviniai vienetiniai medaliai, reprezentacinės dovanos verslo partneriams, žetonai, ženkliukai, įvairius metaliniai spaudai, žymekliai bei kiti gaminiai.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Metinė EBITDA:
  • 2022 m. ≥ 0,4 mln. eurų,
  • 2023 m. ≥ 0,6 mln. eurų,
  • 2024 m. ≥ 0,8 mln. eurų
 • Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
  • 2022–2024 m. riba 0,1–0,4 karto

SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI

 • Nekokybės sąnaudos, sudedant vidinių procesų nuostolius su klientų pretenzijomis ir padalijant iš pardavimų, proc.:
  • 2023 m. – 0,7
  • 2024 m. – 0,6
  • 2025 m. – 0,5
 • Atsargų apyvartumas, dienomis:
  • 2023 m. ≤ 115
  • 2024 m. ≤ 110
  • 2025 m. ≤ 105
 • Savalaikiai atkrovimai, proc.:
  • 2023 m. – 70
  • 2024-2025 m. – 90
 • Pardavimų pajamos, mln. eurų:
  • 2023 m. – 11,5
  • 2024 m. – 12,7
  • 2025 m. – 13,5
 • Iniciatyvų pardavimai, mln. eurų:
  • 2023 m. – 1,8
  • 2024 m. – 2,1
  • 2025 m. – 2,5
 • Klientų pasitenkinimo rodiklis NPS, balais:
  • 2023 m. – 7,8
  • 2024 m. – 8,0
  • 2025 m. – 8,5
 • Gerosios valdysenos indeksas:
  • 2023-2025 m. – A
 • Darbuotojų pasitenkinimas, balai:
  • 2023 m. – 7,5
  • 2024 m. – 8,0
  • 2025 m. – 8,5

        2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas

            


        2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas       

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 432 5 380 7 121 9 972
Pardavimo savikaina 4 587 4 885 6 564 9 140
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -156 495 557 832
Bendrojo pelno marža -4% 9% 8% 8%
Veiklos sąnaudos 652 453 704 476
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -807 -151 -392 45
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -6% 0%
EBITDA -544 83 -156 306
EBITDA marža -12% 2% -2% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -662 -150 -324 27
Grynojo pelno marža -15% -3% -5% 0%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 2 204 3 202 5 026 4 142
Pardavimo savikaina 2 009 3 049 4 645 3 869
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 194 153 381 273
Bendrojo pelno marža 9% 5% 8% 7%
Veiklos sąnaudos 323 322 406 507
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -128 -170 -25 -234
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -6%
EBITDA -7 -53 95 -89
EBITDA marža -0% -2% 2% -2%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -121 -173 -27 -217
Grynojo pelno marža -5% -5% -1% -5%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 257 3 038 2 971 2 983
Nematerialus turtas 4 5 6 17
Materialus turtas 2 987 2 767 2 626 2 633
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 266 266 340 333
Trumpalaikis turtas 2 089 2 185 1 875 3 205
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 594 1 783 1 343 3 071
Per vienerius metus gautinos sumos 431 251 403 125
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 64 151 130 9
TURTO IŠ VISO 5 379 5 240 4 900 6 259
Nuosavas kapitalas 4 715 4 565 4 241 4 268
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 663 658 648 1 977
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 300 223 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 441 658 648 1 977
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 379 5 240 4 900 6 259
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 3 146 2 956 3 082 2 882
Nematerialus turtas 6 5 7 15
Materialus turtas 2 874 2 686 2 734 2 534
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 266 266 340 333
Trumpalaikis turtas 2 086 2 098 4 504 2 759
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 330 1 879 3 866 2 010
Per vienerius metus gautinos sumos 268 193 553 724
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 488 27 86 25
TURTO IŠ VISO 5 259 5 091 7 645 5 746
Nuosavas kapitalas 4 594 4 392 4 210 4 051
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 665 697 3 420 1 650
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 261 212 1 181 1 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 223 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 442 697 3 420 1 650
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 259 5 091 7 645 5 746

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -12% -3% -6% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% -3% -7% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -16% -3% -9% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,04 0,00 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,74 3,32 2,89 1,62
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,12 0,61 0,82 0,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,82 1,03 1,45 1,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,36 1,77 2,40 3,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,94 1,18 1,68 2,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -12% 2% -2% 3%
Tipinės veiklos pelno marža -18% -3% -6% 0%
Grynojo pelno marža -15% -3% -5% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -5% -4% -3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -6% -5% -4% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -4% -1% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,04 0,15 0,19
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,72 3,01 1,32 1,67
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,71 0,31 0,19 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,42 0,63 0,66 0,72
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,70 1,08 1,63 1,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,48 0,73 1,19 1,02
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% -2% 2% -2%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -6%
Grynojo pelno marža -5% -5% -1% -5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Lietuvos monetų kalykla
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas110052936
 • SektoriusKita
 • VeiklaMonetų, ženklų, medalių žetonų kaldinimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaLietuvos bankas
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.kalykla.lt/
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

45

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Donatas SirgedasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/02/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Eglė GruodienėNepriklausoma narė; MB „Patikrinti sprendimai“ direktorė

VALDYBOS NARIAI

 • Lina ŠlegerienėNepriklausoma narė; AB Audimas generalinė direktorė; UAB „Audimo turtas“ direktorė; Kauno Kolegija lektorė; MB „LinBridge Consulting“ direktorė
 • Vaidas CibasLietuvos Banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius
 • Kristina MažeikytėNepriklausoma narė; UAB Lidl Lietuva marketingo vadovė
 • Dainius GrikinisLietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius; Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento direktoriaus patarėjas

Informacija aktuali: 2024/02/01