• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dukterinė įmonė. Įmonė įregistruota – 2016 m. liepos 18 d. Fondo tikslas – plečiant investuotojų (verslo angelų) bendruomenę, prisidėti prie naujų perspektyvių įmonių finansavimo.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 160 161 195 522 208 527
Pardavimo savikaina 160 159 195 523 208 528
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 -1 -1
Bendrojo pelno marža % 1% -0% -0%
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 2 -1 -1
Tipinės veiklos pelno marža % 1% -0% -0%
EBITDA 3 900 98
EBITDA marža % 2% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -264 -57
Grynojo pelno marža % 1% -0% -0%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 1 101 2
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 1 100 1
Finansinis turtas 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 68 57 97 196 93 635
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 55 5 40 768 45 180
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 14 52 56 428 48 455
TURTO IŠ VISO 70 82 97 297 93 637
Nuosavas kapitalas 46 49 48 255 48 198
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 6 10 13 952 8 534
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 10 13 952 8 534
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 70 82 97 297 93 637
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) % 3% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) % 5% -1% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) % 6% -0% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 10,69 5,78 6,97 10,97
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,69 5,78 6,97 10,97
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 4,57 2,12 4,02 2,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 212,93 119,56 3 826,26 4 049,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 6,88 3,40 8,10 4,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 2% 0% 0%
Tipinės veiklos pelno marža % 1% -0% -0%
Grynojo pelno marža % 1% -0% -0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Kofinansavimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas304295647
  • SektoriusKita
  • VeiklaValdo kofinansuojantį rizikos kapitalo fondą „Koinvesticinis fondas“
  • AtskaitomybėInvesticijų ir verslo garantijos
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://www.coinvest.lt/
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Viktorija TrimbelDirektorė

Informacija aktuali: 2024/05/02