• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Viena moderniausių Baltijos šalyse Kauno kogeneracinė jėgainė elektros energija ir šiluma verčia po rūšiavimo likusias ir perdirbti netinkamas buitines ir nepavojingas pramonines atliekas. Jėgainėje galima pagaminti beveik pusę Kaunui reikalingos šilumos. Įsteigimo data ir registras: 2015 m. vasario 27 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 174 29 106 59 371
Pardavimo savikaina 2 197 9 673 13 356
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 4 977 19 433 46 015
Bendrojo pelno marža % 69% 67% 78%
Veiklos sąnaudos 1 588 4 532 12 241 17 572
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 588 445 7 192 28 443
Tipinės veiklos pelno marža % 6% 25% 48%
EBITDA -1 560 2 863 13 109 36 929
EBITDA marža % 40% 45% 62%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 590 -522 7 225 29 323
Grynojo pelno marža % -7% 25% 49%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 103 199 141 940 139 423 141 498
Nematerialus turtas 1 2 149 2 091 1 912
Materialus turtas 102 592 137 672 133 303 127 733
Finansinis turtas 905 773 612
Kitas ilgalaikis turtas 606 1 214 3 256 11 241
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 622 17 473 26 932 56 420
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 045 8 685 17 471
Per vienerius metus gautinos sumos 845 2 101 3 066 7 155
Kitas trumpalaikis turtas 1 056
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 777 13 327 14 125 31 794
TURTO IŠ VISO 111 821 159 437 166 392 197 987
Nuosavas kapitalas 37 520 36 999 44 222 77 916
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 74 301 122 252 122 135 119 845
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 61 088 115 101 110 361 108 175
Ilgalaikiai įsipareigojimai 61 072 114 737 12 100 833
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 224 5 434 115 607 9 900
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 111 821 159 437 166 392 197 987
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% 4% 16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -4% -1% 18% 48%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% 1% 28% 33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,63 3,11 2,50 1,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,65 3,22 0,23 5,70
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 2,84 0,16 3,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,18 0,33
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,21 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,72 0,97
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 40% 45% 62%
Tipinės veiklos pelno marža % 6% 25% 48%
Grynojo pelno marža % -7% 25% 49%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Kauno kogeneracinė jėgainė
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas303792888
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaKomunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
 • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis51%
https://kkj.lt/
ROE

48,0%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Ramūnas PaškauskasBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Mantas BartuškaNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Mantas MikalajūnasAB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir Grupės reguliuojamų veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos narys; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys
 • Vitalijus ŽutaUAB Gren Lietuva generalinis direktorius, valdybos narys; UAB Gren Švenčionys valdybos narys; UAB Gren Joniškis valdybos narys; UAB Gren Klaipėda valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/06/03