• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Kaune 2020 metais pradėjo veikti didelio efektyvumo atliekomis kūrenama kogeneracinė jėgaine, kurios instaliuota elektrinė galia siekia iki 26 MW, o pačios elektros gamybos galia iki 24 MW, šilumos gamybos galia apie 70 MW. Kauno kogeneracinės jėgainės projektą Vyriausybė 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu pripažino valstybei svarbiu ekonomikos projektu.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 7 098
Pardavimo savikaina 7 416
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -318
Bendrojo pelno marža % -4%
Veiklos sąnaudos 1 588
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 588 -318
Tipinės veiklos pelno marža % -4%
EBITDA -1 560 2 176
EBITDA marža % 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 590 -1 209
Grynojo pelno marža % -17%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 103 199 144 562
Nematerialus turtas 1 4 771
Materialus turtas 102 592 138 886
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 606 905
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 8 622 15 561
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 107
Per vienerius metus gautinos sumos 845 2 127
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 777 13 327
TURTO IŠ VISO 111 821 160 123
Nuosavas kapitalas 37 520 36 999
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 74 301 123 124
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 61 088 114 752
Ilgalaikiai įsipareigojimai 61 072 114 737
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 224 8 375
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 111 821 160 123
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 1,63 3,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,65 1,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 1,85
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža % 31%
Tipinės veiklos pelno marža % -4%
Grynojo pelno marža % -17%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Kauno kogeneracinė jėgainė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas303792888
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaKomunalines atliekas deginanti šiluminė elektrinė
  • Atskaitomybė„Ignitis grupė“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis51%
https://kkj.lt/
ROE

-3,2%

Darbuotojų skaičius

38

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys