• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ (buvusi UAB „Lietuvos energija“) – elektros energetikos įmones kontroliuojanti bendrovė. Įmonių grupė sukurta vykdant Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo planą, 2010 metais bendrovei perdavus VST ir Rytų skirstomųjų tinklų, „Lietuvos energijos“ (dabar „Ignitis gamyba“), Lietuvos elektrinės ir jų antrinių įmonių akcijas. Pagal ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, 2012 m. rugsėjo pabaigoje grupei priklausiusios elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai uždarajai akcinei bendrovei „EPSO-G“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 101 630 1 100 831 1 070 060 1 090 627
Pardavimo savikaina 727 427 740 491 795 007 734 656
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 374 203 360 340 275 053 355 971
Bendrojo pelno marža 34% 33% 26% 33%
Veiklos sąnaudos 226 852 263 207 295 446 273 178
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 147 351 97 133 -20 393 82 793
Tipinės veiklos pelno marža 13% 9% -2% 8%
EBITDA 225 869 184 490 67 270 192 682
EBITDA marža 21% 17% 6% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 118 438 93 525 -21 971 58 976
Grynojo pelno marža 11% 8% -2% 5%
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Pardavimo pajamos 536 970 625 994 557 867 590 912
Pardavimo savikaina 373 628 457 679 511 837 497 502
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 163 342 168 315 46 030 93 410
Bendrojo pelno marža 30% 27% 8% 16%
Veiklos sąnaudos 107 235 99 041
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 56 107 69 274 46 030 93 410
Tipinės veiklos pelno marža 10% 11% 8% 16%
EBITDA 99 215 111 985 110 704 147 933
EBITDA marža 18% 18% 20% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 462 6 410 28 839 71 925
Grynojo pelno marža 10% 9% 5% 12%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 061 183 2 015 468 2 411 007 2 770 560
Nematerialus turtas 32 261 36 360 106 330 142 737
Materialus turtas 1 770 814 1 761 082 2 091 386 2 347 817
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 258 108 218 026 213 291 280 006
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 370 068 489 600 442 884 427 526
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 183 94 985 73 792 97 169
Per vienerius metus gautinos sumos 141 247 140 363 168 556 149 647
Kitas trumpalaikis turtas 5 195 3 195 6 995 8 230
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 178 565 171 756 127 835 131 837
TURTO IŠ VISO 2 432 152 2 505 068 2 853 891 3 198 086
Nuosavas kapitalas 1 319 547 1 343 626 1 302 522 1 348 620
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 51 172 45 796 47 558 49 001
Dotacijos subsidijos 284 929 200 311 208 874 267 949
Įsipareigojimai 757 513 886 754 1 193 949 1 414 536
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 494 391 614 081 844 956 1 056 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 417 534 523 610 788 040 895 038
Trumpalaikiai įsipareigojimai 323 842 358 753 364 996 464 116
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 432 152 2 505 068 2 853 891 3 198 086
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Ilgalaikis turtas 2 032 260 2 123 973 2 580 295 2 887 889
Nematerialus turtas 30 256 80 611 132 492 143 625
Materialus turtas 1 781 162 1 832 236 2 233 144 2 547 645
Finansinis turtas 169 635 177 579
Kitas ilgalaikis turtas 220 842 211 126 45 024 19 040
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 261 798 333 802 357 195 499 189
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 926 77 077 31 107 26 193
Per vienerius metus gautinos sumos 103 757 120 729 163 791 189 731
Kitas trumpalaikis turtas 4 337 5 200
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 103 778 130 796 162 297 283 265
TURTO IŠ VISO 2 320 512 2 552 295 2 990 550 3 400 434
Nuosavas kapitalas 1 309 636 1 266 022 1 349 033 1 337 816
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 51 666 44 068 50 338 2 486
Dotacijos subsidijos 276 120 207 866 282 258
Įsipareigojimai 734 036 1 077 721 1 636 020 1 605 093
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 400 688 682 762 830 067 1 249 354
Ilgalaikiai įsipareigojimai 386 624 785 473 1 186 825 1 300 114
Trumpalaikiai įsipareigojimai 347 412 292 248 410 511 251 846
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 320 512 2 552 295 2 990 550 3 400 434

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 7% -2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 9% -2% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,46 0,65 0,78
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,15 1,36 1,21 0,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 1,10 1,01 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,45 0,40 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,54 0,48 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,83 0,81 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 17% 6% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 9% -2% 8%
Grynojo pelno marža 11% 8% -2% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100 706 78 265 13 000 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,84 -0,59 0,47
2017-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2020-06-30
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% -1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 10% -2% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 6% 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,54 0,72 0,94
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 1,14 0,87 1,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 0,88 0,79 1,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,26 0,20 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,30 0,24 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,49 0,43 0,44
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 18% 20% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 11% 8% 16%
Grynojo pelno marža 8% 9% 5% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,6%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas301844044
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
  • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis73,08%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

28,0 mln. eurų

ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

3 859

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys