• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Ignitis grupė“ valdomos įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat inovatyvių energetikos sprendimų diegimas. „Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį. „Ignitis grupės“ vertybiniais popieriais prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.


          2022/23 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        


Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 223 090 1 898 657 4 386 899 2 549 050
Pardavimo savikaina 705 729 1 380 882 3 608 723 1 757 691
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 517 361 517 775 778 176 791 359
Bendrojo pelno marža 42% 27% 18% 31%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 215 000 192 009 387 792 352 178
Tipinės veiklos pelno marža 18% 10% 9% 14%
EBITDA 328 374 314 612 525 521 505 274
EBITDA marža 27% 17% 12% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 170 588 160 097 293 435 320 201
Grynojo pelno marža 14% 8% 7% 13%
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Pardavimo pajamos 590 912 738 149 1 733 120 1 370 387
Pardavimo savikaina 497 502 484 842 1 367 625 1 003 003
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 93 410 253 307 365 495 367 384
Bendrojo pelno marža 16% 34% 21% 27%
Veiklos sąnaudos 0 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 93 410 109 523 141 893 164 691
Tipinės veiklos pelno marža 16% 15% 8% 12%
EBITDA 147 933 169 145 209 781 238 133
EBITDA marža 25% 23% 12% 17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 71 925 60 938 114 832 155 696
Grynojo pelno marža 12% 8% 7% 11%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 2 886 385 2 867 375 3 249 138 4 215 954
Nematerialus turtas 94 837 114 035 148 273 315 358
Materialus turtas 2 559 554 2 617 927 2 810 936 3 362 533
Finansinis turtas 146 980 91 815 28 930 76 298
Kitas ilgalaikis turtas 85 014 43 598 260 999 461 765
Trumpalaikis turtas 1 010 425 1 233 814 1 980 469 998 892
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 77 761 250 232 656 978 284 185
Per vienerius metus gautinos sumos 203 244 500 931 572 083 374 559
Kitas trumpalaikis turtas 70 152 33 218 56 912 134 429
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 658 795 449 073 694 062 205 261
TURTO IŠ VISO 3 920 934 4 258 188 5 271 653 5 244 254
Nuosavas kapitalas 1 813 293 1 855 916 2 125 600 2 263 415
Dotacijos, subsidijos 277 109 279 134 296 804 300 062
Įsipareigojimai 1 551 800 1 801 819 2 388 533 2 259 670
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 294 990 1 182 897 1 498 107 1 610 523
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 321 462 1 211 959 1 544 250 1 717 540
Trumpalaikiai įsipareigojimai 230 338 589 860 844 283 542 130
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 920 934 4 258 188 5 271 653 5 244 254
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Ilgalaikis turtas 2 887 889 3 018 338 2 992 828 3 636 381
Nematerialus turtas 143 625 211 207 119 176 180 237
Materialus turtas 2 547 645 2 589 601 2 660 262 2 971 771
Finansinis turtas 177 579 177 891 17 152 67 640
Kitas ilgalaikis turtas 19 040 39 639 196 238 416 733
Trumpalaikis turtas 499 189 998 706 1 250 979 1 385 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 193 116 209 425 031 280 886
Per vienerius metus gautinos sumos 189 731 143 436 463 669 359 966
Kitas trumpalaikis turtas 0 60 649 16 112 18 792
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 283 265 678 412 346 167 725 773
TURTO IŠ VISO 3 400 434 4 057 421 4 614 467 5 049 667
Nuosavas kapitalas 1 337 816 1 899 832 2 127 779 2 083 595
Dotacijos, subsidijos 282 258 282 508 283 586 309 250
Įsipareigojimai 1 551 960 1 618 829 1 905 975 2 227 526
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 261 244 1 295 009 1 502 354 1 692 545
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 300 114 1 219 852 1 388 382 1 646 189
Trumpalaikiai įsipareigojimai 251 846 398 977 517 593 581 337
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 400 434 4 057 421 4 614 467 5 049 667

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% 6% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 9% 15% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% 11% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,33 0,33 0,32 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,39 2,09 2,35 1,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,05 1,67 1,57 1,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,45 0,83 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,66 1,35 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 1,02 2,06 1,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 17% 12% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 18% 10% 9% 14%
Grynojo pelno marža 14% 8% 7% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 73 432 64 001 67 747 69 810
Dividendai/grynasis pelnas 0,43 0,40 0,23 0,22
2020-06 2021-06 2022-06 2023-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 4% 5% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 10% 11% 16%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 4% 4% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,32 0,33 0,34
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 2,50 2,42 2,38
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,88 2,21 1,60 1,90
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,17 0,18 0,38 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,20 0,24 0,58 0,38
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,44 0,39 0,81 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 23% 12% 17%
Tipinės veiklos pelno marža 16% 15% 8% 12%
Grynojo pelno marža 12% 8% 7% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis74,99%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

69,8 mln. eurų

ROE

14,6%

Darbuotojų skaičius

4 404

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2024/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas; AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narys

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėGrupės organizacinio vystymo vadovė; AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos narė; UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ valdybos pirmininkė
 • Jonas RimavičiusGrupės finansų vadovas; UAB „Ignitis renewables“ valdybos pirmininkas; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos narys; UAB "Ignitis renewables offshore develpment" valdybos narys; UAB "Ignitis renewables projektai 5" valdybos narys; UAB "Ignitis renewables projektai 6" valdybos pirmininkas
 • Vidmantas SalietisGrupės komercijos veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos narys; UAB „Ignitis renewables“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos pirmininkas
 • Mantas MikalajūnasGrupės reguliuojamų veiklų vadovas; AB „Ignitis gamyba“ valdybos narys; UAB „Ignitis“ valdybos narys; UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė valdybos pirmininkas; UAB Kauno kogeneracinė jėgainė valdybos narys

Informacija aktuali: 2024/07/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alfonso FaubelNepriklausomas narys

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Judith BussNepriklausoma narė; „Uniper“ SE, stebėtojų tarybos narė
 • Lorraine WrafterNepriklausoma narė; „The Problem“, konsultantė ir savininkė
 • Tim BrooksNepriklausomas narys; „LEGO System“ A/S viceprezidentas; „Global Action Plan“ organizacijos tarybos narys; „Honnold Foundation“ valdybos narys.
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Ingrida MuckutėFinansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė

Informacija aktuali: 2024/07/01