• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Ignitis grupė“ valdomos įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat inovatyvių energetikos sprendimų diegimas. „Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį. „Ignitis grupės“ vertybiniais popieriais prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Koreguota panaudoto kapitalo grąža (ROCE):
  • 2022 m. ≥ 5,0 proc.,
  • 2023–2024 m. ≥ 5,5 proc.
 • Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≤ 5 kartai
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus (minimalus 3 proc. augimas kasmet):
  • 2022 m. ≥ 90,2 mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 92,9 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 95,7 mln. Eur.

          2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas        


          2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas        


Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 099 276 1 223 090 1 898 657 4 386 899
Pardavimo savikaina 726 649 705 729 1 380 882 3 608 723
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 372 627 517 361 517 775 778 176
Bendrojo pelno marža 34% 42% 27% 18%
Veiklos sąnaudos 0 0 0
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 83 061 215 000 192 009 387 792
Tipinės veiklos pelno marža 8% 18% 10% 9%
EBITDA 192 948 328 374 314 612 525 521
EBITDA marža 18% 27% 17% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 976 170 588 160 097 293 435
Grynojo pelno marža 5% 14% 8% 7%
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Pardavimo pajamos 557 867 590 912 738 149 1 733 120
Pardavimo savikaina 511 837 331 821 484 842 1 367 625
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 46 030 259 091 253 307 365 495
Bendrojo pelno marža % % % %
Veiklos sąnaudos 165 771 143 784 223 602
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 46 030 93 320 109 523 141 893
Tipinės veiklos pelno marža % % % %
EBITDA 100 408 147 843 169 145 209 781
EBITDA marža 18% 25% 23% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 839 71 925 60 938 114 832
Grynojo pelno marža 5% 12% 8% 7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 770 085 2 886 385 2 867 375 3 249 138
Nematerialus turtas 142 737 94 837 114 035 148 273
Materialus turtas 2 347 817 2 559 554 2 617 927 2 810 936
Finansinis turtas 183 545 146 980 91 815 28 930
Kitas ilgalaikis turtas 95 986 85 014 43 598 260 999
Trumpalaikis turtas 405 711 1 010 425 1 233 814 1 980 469
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 95 863 77 761 250 232 656 978
Per vienerius metus gautinos sumos 129 138 203 244 500 931 572 083
Kitas trumpalaikis turtas 8 230 70 152 33 218 56 912
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 131 837 658 795 449 073 694 062
TURTO IŠ VISO 3 198 086 3 920 934 4 258 188 5 271 653
Nuosavas kapitalas 1 348 620 1 813 293 1 855 916 2 125 600
Dotacijos, subsidijos 267 949 277 109 279 134 296 804
Įsipareigojimai 1 349 444 1 551 800 1 801 819 2 388 533
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 901 601 1 294 990 1 182 897 1 498 107
Ilgalaikiai įsipareigojimai 895 038 1 321 462 1 211 959 1 544 250
Trumpalaikiai įsipareigojimai 454 406 230 338 589 860 844 283
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 198 086 3 920 934 4 258 188 5 271 653
2020-06 2021-06 2022-06
Ilgalaikis turtas 2 887 889 3 018 338 2 992 828
Nematerialus turtas 143 625 211 207 119 176
Materialus turtas 2 547 645 2 589 601 2 660 262
Finansinis turtas 177 579 177 891 17 152
Kitas ilgalaikis turtas 19 040 39 639 196 238
Trumpalaikis turtas 499 189 998 706 1 250 979
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 193 116 209 425 031
Per vienerius metus gautinos sumos 189 731 143 436 463 669
Kitas trumpalaikis turtas 60 649 16 112
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 283 265 678 412 346 167
TURTO IŠ VISO 3 400 434 4 057 421 4 614 467
Nuosavas kapitalas 1 337 816 1 899 832 2 127 779
Dotacijos, subsidijos 282 258 282 508 283 586
Įsipareigojimai 1 608 325 1 686 035 1 958 616
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 261 244 1 295 009 1 502 354
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 300 114 1 219 852 1 388 382
Trumpalaikiai įsipareigojimai 255 078 398 977 517 593
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 400 434 4 057 421 4 614 467

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 5% 4% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 11% 9% 15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 4% 7% 6% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,34 0,33 0,33 0,32
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,89 4,39 2,09 2,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 4,05 1,67 1,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,31 0,45 0,83
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,42 0,66 1,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,82 0,67 1,02 2,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 27% 17% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 8% 18% 10% 9%
Grynojo pelno marža 5% 14% 8% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000 73 432 64 001 67 747
Dividendai/grynasis pelnas 0,47 0,43 0,40 0,23
2019-06 2020-06 2021-06 2022-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% % 4% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% % 9% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,81 0,68 0,76 0,71
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,89 1,96 2,50 2,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,68 1,85 2,21 1,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,35 0,20 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,41 0,25 0,58
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,88 0,46 0,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 25% 23% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 8% % % %
Grynojo pelno marža 5% 12% 8% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,47

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis74,99%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

67,7 mln. eurų

ROE

14,7%

Darbuotojų skaičius

4 163

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas

Informacija aktuali: 2023/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėGrupės organizacinio vystymo vadovė
 • Jonas RimavičiusGrupės finansų vadovas
 • Vidmantas SalietisGrupės komercijos veiklų vadovas
 • Mantas MikalajūnasGrupės reguliuojamų veiklų vadovas

Informacija aktuali: 2023/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alfonso FaubelNepriklausomas narys

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Judith BussNepriklausoma narė, „Uniper“ SE, stebėtojų tarybos narė
 • Bent ChristensenNepriklausomas narys, „Christensen Management Consulting“ ApS, savininkas ir direktorius; Christensen Management Consulting Holding ApS, savininkas ir direktorius; „Wind Estate“ A/S, stebėtojų tarybos narys.
 • Lorraine WrafterNepriklausoma narė, „The Problem“, konsultantė ir savininkė
 • Tim BrooksNepriklausomas narys, „LEGO System“ A/S, viceprezidentas, Korporatyvinė atsakomybė; Pasaulinis veiksmų planas, organizacijos valdybos patikėtinis; „Honnold Foundation“, valdybos narys.
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Ingrida MuckutėFinansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė

Informacija aktuali: 2023/09/01