• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ (buvusi UAB „Lietuvos energija“) – elektros energetikos įmones kontroliuojanti bendrovė. Įmonių grupė sukurta vykdant Lietuvos energetikos sektoriaus pertvarkymo planą, 2010 metais bendrovei perdavus VST ir Rytų skirstomųjų tinklų, „Lietuvos energijos“ (dabar „Ignitis gamyba“), Lietuvos elektrinės ir jų antrinių įmonių akcijas. Pagal ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimus, 2012 m. rugsėjo pabaigoje grupei priklausiusios elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijos atlygintinai perduotos naujai įsteigtai valstybės valdomai uždarajai akcinei bendrovei „EPSO-G“.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 1 101 630 1 100 831 1 070 060 1 090 627
Pardavimo savikaina 727 427 740 491 795 007 734 656
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 374 203 360 340 275 053 355 971
Bendrojo pelno marža 34% 33% 26% 33%
Veiklos sąnaudos 226 852 263 207 295 446 273 178
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 147 351 97 133 -20 393 82 793
Tipinės veiklos pelno marža 13% 9% -2% 8%
EBITDA 225 869 184 490 67 270 192 682
EBITDA marža 21% 17% 6% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 118 438 93 525 -21 971 58 976
Grynojo pelno marža 11% 8% -2% 5%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 521 997 536 970 563 861 625 994
Pardavimo savikaina 351 431 373 628 366 863 457 679
Bendrasis pelnas 170 566 163 342 196 998 168 315
Bendrojo pelno marža 33% 30% 35% 27%
Veiklos sąnaudos 111 674 107 235 155 972 99 041
Tipinės veiklos pelnas 58 892 56 107 41 026 69 274
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 11%
EBITDA 99 078 99 215 85 275 111 985
EBITDA marža 19% 18% 15% 18%
Grynasis pelnas 51 365 51 903 41 622 58 323
Grynojo pelno marža 10% 10% 7% 9%

Balansas

2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 061 183 2 015 468 2 411 007 2 770 560
Nematerialus turtas 32 261 36 360 106 330 142 737
Materialus turtas 1 770 814 1 761 082 2 091 386 2 347 817
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 258 108 218 026 213 291 280 006
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 370 068 489 600 442 884 427 526
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 183 94 985 73 792 97 169
Per vienerius metus gautinos sumos 141 247 140 363 168 556 149 647
Kitas trumpalaikis turtas 5 195 3 195 6 995 8 230
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 178 565 171 756 127 835 131 837
TURTO IŠ VISO 2 432 152 2 505 068 2 853 891 3 198 086
Nuosavas kapitalas 1 319 547 1 343 626 1 302 522 1 348 620
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis 51 172 45 796 47 558 49 001
Dotacijos subsidijos 284 929 200 311 208 874 267 949
Įsipareigojimai 757 513 886 754 1 193 949 1 414 536
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 494 391 614 081 844 956 1 056 120
Ilgalaikiai įsipareigojimai 417 534 523 610 788 040 895 038
Trumpalaikiai įsipareigojimai 323 842 358 753 364 996 464 116
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 432 152 2 505 068 2 853 891 3 198 086
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 061 183 2 032 260 2 015 468 2 123 973
Nematerialus turtas 32 261 30 256 36 360 80 611
Materialus turtas 1 770 814 1 781 162 1 761 082 1 832 236
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 258 108 220 842 218 026 211 126
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 370 969 288 252 489 600 428 322
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 084 49 926 93 913 77 077
Per vienerius metus gautinos sumos 141 247 103 757 140 363 120 729
Kitas trumpalaikis turtas 6 073 30 791 83 568 99 720
Pinigai ir ekvivalentai 178 565 103 778 171 756 130 796
Turto iš viso 2 432 152 2 320 512 2 505 068 2 552 295
Nuosavas kapitalas 1 319 547 1 309 636 1 343 626 1 266 022
Mažumos kapitalo dalis 51 172 51 666 45 796 44 068
Dotacijos ir subsidijos 284 929 276 120 200 311 207 866
Įsipareigojimai 827 676 734 756 961 131 1 078 407
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 494 234 457 700 613 936 688 531
Ilgalaikiai įsipareigojimai 473 002 386 624 580 012 785 473
Trumpalaikiai įsipareigojimai 354 674 348 132 381 119 292 934
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 432 152 2 320 512 2 505 068 2 552 295

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018 2019
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 7% -2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 9% -2% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,46 0,65 0,78
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,15 1,36 1,21 0,92
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 1,10 1,01 0,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,45 0,40 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,54 0,48 0,42
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,83 0,81 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21% 17% 6% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 13% 9% -2% 8%
Grynojo pelno marža 11% 8% -2% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100 706 78 265 13 000 28 000
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,84 -0,59 0,47
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 4% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 8% 7% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% 5% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,20 0,25 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,05 0,83 1,28 1,46
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,92 0,68 1,04 1,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,46 0,45 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,52 0,54 0,57
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,84 0,81 0,83 0,92
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 18% 15% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 10% 7% 11%
Grynojo pelno marža 10% 10% 7% 9%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 100 706 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,85 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,4%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
https://www.ignitis.lt/
Grąža valstybei

28,0 mln. eurų

ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

3 859

Pateikiami finansiniai 2019 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėĮmonės organizacinio vystymo tarnybos direktorė
 • Darius KašauskasĮmonės finansų ir iždo tarnybos direktorius
 • Vidmantas SalietisĮmonės komercijos tarnybos direktorius
 • Dominykas TučkusĮmonės infrastruktūros ir plėtros tarnybos direktorius

Informacija aktuali: 2020/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius Daubaras Nepriklausomas narys; „Saudi Aramco“ Strateginių finansų ir korporatyvinės plėtros departamento projektų vadovas ir patarėjas

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Andrius PranckevičiusNepriklausomas narys; AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas ir valdybos narys, PF „Kekava“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas
 • Daiva KamarauskienėFinansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė
 • Daiva Lubinskaitė-TrainauskienėNepriklausoma narė; UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ personalo direktorė, Personalo valdymo profesionalų asociacijos valdybos narė

Informacija aktuali: 2020/09/01