• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Ignitis grupė“ valdomos įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat inovatyvių energetikos sprendimų diegimas. „Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį. „Ignitis grupės“ vertybiniais popieriais prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.

SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU

 • Koreguota panaudoto kapitalo grąža (ROCE):
  • 2022 m. ≥ 5,0 proc.,
  • 2023–2024 m. ≥ 5,5 proc.
 • Metinis grynosios skolos santykis su koreguota EBITDA:
  • 2022–2024 m. ≤ 5 kartai
 • Paskirti dividendai už kalendorinius metus (minimalus 3 proc. augimas kasmet):
  • 2022 m. ≥ 90,2 mln. Eur,
  • 2023 m. ≥ 92,9 mln. Eur,
  • 2024 m. ≥ 95,7 mln. Eur.

          2020 metų gerosios valdysenos indeksas          

Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 070 060 1 099 276 1 223 090 1 890 399
Pardavimo savikaina 795 007 726 649 705 729 1 379 955
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 275 053 372 627 517 361 510 444
Bendrojo pelno marža 26% 34% 42% 27%
Veiklos sąnaudos 295 446 289 566 302 361 325 890
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 393 83 061 215 000 184 554
Tipinės veiklos pelno marža -2% 8% 18% 10%
EBITDA 67 270 192 948 328 374 307 022
EBITDA marža 6% 18% 27% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 971 58 976 170 588 153 904
Grynojo pelno marža -2% 5% 14% 8%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 628 457 557 867 590 912 738 149
Pardavimo savikaina 457 679 511 837 331 821 486 217
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 170 778 46 030 259 091 251 932
Bendrojo pelno marža % % 8% 34%
Veiklos sąnaudos 44 883 165 771 154 205
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 125 895 46 030 93 320 97 727
Tipinės veiklos pelno marža % % 8% 13%
EBITDA 100 408 157 349
EBITDA marža % % 18% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 114 204 28 839 71 925 48 837
Grynojo pelno marža % % 5% 7%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 411 007 2 770 085 2 886 385 2 860 440
Nematerialus turtas 106 330 142 737 94 837 114 035
Materialus turtas 2 091 386 2 347 817 2 559 554 2 609 576
Finansinis turtas 183 545 146 980 91 815
Kitas ilgalaikis turtas 213 291 95 986 85 014 45 014
Trumpalaikis turtas 442 884 405 711 1 010 425 1 233 814
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 73 792 95 863 77 761 250 232
Per vienerius metus gautinos sumos 168 556 129 138 203 244 500 931
Kitas trumpalaikis turtas 6 995 8 230 70 152 33 218
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 127 835 131 837 658 795 449 073
TURTO IŠ VISO 2 853 891 3 198 086 3 920 934 4 251 253
Nuosavas kapitalas 1 302 522 1 348 620 1 813 293 1 848 981
Dotacijos, subsidijos 208 874 267 949 277 109 279 134
Įsipareigojimai 1 193 949 1 404 826 1 616 011 1 873 438
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 844 956 1 098 338 1 304 133 1 406 314
Ilgalaikiai įsipareigojimai 788 040 895 038 1 321 462 1 211 959
Trumpalaikiai įsipareigojimai 364 996 454 406 230 338 589 860
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 853 891 3 198 086 3 920 934 4 251 253
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 2 580 295 2 887 889 3 018 338
Nematerialus turtas 132 492 143 625 211 207
Materialus turtas 2 233 144 2 547 645 2 589 601
Finansinis turtas 169 635 177 579 177 891
Kitas ilgalaikis turtas 45 024 19 040 39 639
Trumpalaikis turtas 357 195 499 189 998 706
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 107 26 193 116 209
Per vienerius metus gautinos sumos 163 791 189 731 143 436
Kitas trumpalaikis turtas 60 649
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 162 297 283 265 678 412
TURTO IŠ VISO 2 990 550 3 400 434 4 057 421
Nuosavas kapitalas 1 349 033 1 337 816 1 899 832
Dotacijos, subsidijos 282 258 282 508
Įsipareigojimai 1 636 020 1 605 093 1 686 035
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 908 712 1 240 041 1 280 533
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 186 825 1 300 114 1 219 852
Trumpalaikiai įsipareigojimai 61 578 21 203 14 476
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 990 550 3 400 434 4 057 421

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 2% 5% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 4% 11% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 6% 12% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,65 0,81 0,72 0,76
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,21 0,89 4,39 2,09
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 0,68 4,05 1,67
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,36 0,34 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,42 0,43 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,81 0,83 0,77 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 6% 18% 27% 16%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 8% 18% 10%
Grynojo pelno marža -2% 5% 14% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 13 000 28 000 73 568 64 001
Dividendai/grynasis pelnas -0,59 0,47 0,43 0,42
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % % 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -4% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,94 0,68
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 5,80 23,54 68,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 5,30 22,31 60,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,37 0,18 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,43 0,22 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,83 0,44 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% % 18% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 9% % 8% 13%
Grynojo pelno marža 8% % 5% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis73,08%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

64,0 mln. eurų

ROE

8,4%

Darbuotojų skaičius

3 886

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasBendrovės vadovas

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėGrupės organizacinio vystymo vadovė
 • Jonas RimavičiusGrupės finansų vadovas
 • Vidmantas SalietisGrupės komercijos veiklų vadovas
 • Mantas MikalajūnasGrupės reguliuojamų veiklų vadovas

Informacija aktuali: 2022/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alfonso FaubelNepriklausomas narys

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Judith BussNepriklausoma narė, „Uniper“ SE, stebėtojų tarybos narė
 • Bent ChristensenNepriklausomas narys, „Christensen Management Consulting“ ApS, savininkas ir direktorius; Christensen Management Consulting Holding ApS, savininkas ir direktorius; „Wind Estate“ A/S, stebėtojų tarybos narys.
 • Lorraine WrafterNepriklausoma narė, „The Problem“, konsultantė ir savininkė
 • Tim BrooksNepriklausomas narys, „LEGO System“ A/S, viceprezidentas, Korporatyvinė atsakomybė; Pasaulinis veiksmų planas, organizacijos valdybos patikėtinis; „Honnold Foundation“, valdybos narys.
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Ingrida MuckutėFinansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė

Informacija aktuali: 2022/09/01