• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Valstybės valdomos įmonės

„Ignitis grupė“ – tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. „Ignitis grupė“ valdomos įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat inovatyvių energetikos sprendimų diegimas. „Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį. „Ignitis grupės“ vertybiniais popieriais prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 100 831 1 070 060 1 099 276 1 223 090
Pardavimo savikaina 740 491 795 007 726 649 702 591
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 360 340 275 053 372 627 520 499
Bendrojo pelno marža 33% 26% 34% 43%
Veiklos sąnaudos 263 207 295 446 289 566 305 584
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 97 133 -20 393 83 061 214 915
Tipinės veiklos pelno marža 9% -2% 8% 18%
EBITDA 184 490 67 270 192 948 328 289
EBITDA marža 17% 6% 18% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 525 -21 971 58 976 169 262
Grynojo pelno marža 8% -2% 5% 14%
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Pardavimo pajamos 628 457 557 867 590 912 738 149
Pardavimo savikaina 457 679 511 837 331 821 486 217
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 170 778 46 030 259 091 251 932
Bendrojo pelno marža % % 8% 34%
Veiklos sąnaudos 44 883 165 771 154 205
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 125 895 46 030 93 320 97 727
Tipinės veiklos pelno marža % % 8% 13%
EBITDA 100 408 157 349
EBITDA marža % % 18% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 114 204 28 839 71 925 48 837
Grynojo pelno marža % % 5% 7%

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 015 468 2 411 007 2 770 085 2 970 412
Nematerialus turtas 36 360 106 330 142 737 176 077
Materialus turtas 1 761 082 2 091 386 2 347 817 2 559 554
Finansinis turtas 183 545 147 034
Kitas ilgalaikis turtas 218 026 213 291 95 986 87 747
Trumpalaikis turtas 489 600 442 884 405 711 975 158
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 94 985 73 792 95 863 82 314
Per vienerius metus gautinos sumos 140 363 168 556 129 138 166 211
Kitas trumpalaikis turtas 3 195 6 995 8 230 67 365
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 171 756 127 835 131 837 658 795
TURTO IŠ VISO 2 505 068 2 853 891 3 198 086 3 969 296
Nuosavas kapitalas 1 343 626 1 302 522 1 348 620 1 843 831
Dotacijos, subsidijos 200 311 208 874 267 949 280 370
Įsipareigojimai 886 754 1 193 949 1 404 826 1 634 166
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 614 081 844 956 1 098 338 1 304 133
Ilgalaikiai įsipareigojimai 523 610 788 040 895 038 1 330 688
Trumpalaikiai įsipareigojimai 358 753 364 996 454 406 232 384
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 505 068 2 853 891 3 198 086 3 969 296
2019-06 2020-06 2021-06
Ilgalaikis turtas 2 580 295 2 887 889 3 018 338
Nematerialus turtas 132 492 143 625 211 207
Materialus turtas 2 233 144 2 547 645 2 589 601
Finansinis turtas 169 635 177 579 177 891
Kitas ilgalaikis turtas 45 024 19 040 39 639
Trumpalaikis turtas 357 195 499 189 998 706
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 31 107 26 193 116 209
Per vienerius metus gautinos sumos 163 791 189 731 143 436
Kitas trumpalaikis turtas 60 649
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 162 297 283 265 678 412
TURTO IŠ VISO 2 990 550 3 400 434 4 057 421
Nuosavas kapitalas 1 349 033 1 337 816 1 899 832
Dotacijos, subsidijos 282 258 282 508
Įsipareigojimai 1 636 020 1 605 093 1 686 035
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 908 712 1 240 041 1 280 533
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 186 825 1 300 114 1 219 852
Trumpalaikiai įsipareigojimai 61 578 21 203 14 476
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 990 550 3 400 434 4 057 421

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -1% 2% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -2% 4% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -2% 6% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,65 0,81 0,71
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 1,21 0,89 4,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 1,01 0,68 3,84
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,40 0,36 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,48 0,42 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,81 0,83 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 6% 18% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 9% -2% 8% 18%
Grynojo pelno marža 8% -2% 5% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 265 13 000 28 000 73 430
Dividendai/grynasis pelnas 0,84 -0,59 0,47 0,43
2018-06 2019-06 2020-06 2021-06
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% % % 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% % % 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -4% 3% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,94 0,68
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 5,80 23,54 68,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 5,30 22,31 60,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,37 0,18 0,20
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 0,43 0,22 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 0,83 0,44 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% % 18% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 9% % 8% 13%
Grynojo pelno marža 8% % 5% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,84

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,6%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasIgnitis grupė, AB
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas301844044
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaEnergetikos įmonių grupė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaFinansų ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis73,08%
https://www.ignitisgrupe.lt/
Grąža valstybei

73,4 mln. eurų

ROE

10,6%

Darbuotojų skaičius

3 959

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius MaikštėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2022/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Darius MaikštėnasĮmonės generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Živilė SkibarkienėGrupės organizacinio vystymo vadovė
 • Jonas RimavičiusGrupės finansų vadovas
 • Vidmantas SalietisGrupės komercijos ir paslaugų vadovas
 • Mantas MikalajūnasGrupės reguliuojamų veiklų vadovas

Informacija aktuali: 2022/05/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alfonso FaubelNepriklausomas narys

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Judith BussNepriklausoma narė, „Uniper“ SE, stebėtojų tarybos narė
 • Bent ChristensenNepriklausomas narys, „Christensen Management Consulting“ ApS, savininkas ir direktorius; Christensen Management Consulting Holding ApS, savininkas ir direktorius; „Wind Estate“ A/S, stebėtojų tarybos narys.
 • Lorraine WrafterNepriklausoma narė, „The Problem“, konsultantė ir savininkė
 • Tim BrooksNepriklausomas narys, „LEGO System“ A/S, viceprezidentas, Korporatyvinė atsakomybė; Pasaulinis veiksmų planas, organizacijos valdybos patikėtinis; „Honnold Foundation“, valdybos narys.
 • Aušra VičkačkienėFinansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė
 • Ingrida MuckutėFinansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė

Informacija aktuali: 2022/05/01