• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

UAB Geležinkelio tiesimo centras (toliau – GTC) jau nuo 1948 metų atlieka visų rūšių geležinkelio kelių remonto darbus ir naujų kelių tiesimą. Tai bendrovė, sukaupusi didžiulę patirtį ir turinti daug kvalifikuotų darbuotojų. Per šiuos metus jos darbuotojai suremontavo šimtus kilometrų geležinkelio kelio nuo Daugpilio iki Kaliningrado. Registracijos data – 2001 m. gruodžio 21 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 29 815 25 037 28 738 30 918
Pardavimo savikaina 17 061 21 811 26 754 27 740
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 754 3 226 1 985 3 177
Bendrojo pelno marža 43% 13% 7% 10%
Veiklos sąnaudos 8 358 2 931 2 694 2 741
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 4 396 295 -710 436
Tipinės veiklos pelno marža 15% 1% -2% 1%
EBITDA 7 403 3 577 2 457 3 107
EBITDA marža 25% 14% 9% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 582 409 -416 352
Grynojo pelno marža 12% 2% -1% 1%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 30 791 29 101 26 797 24 691
Nematerialus turtas 21 7 1 11
Materialus turtas 30 119 28 483 26 102 24 029
Finansinis turtas 5 4
Kitas ilgalaikis turtas 651 611 689 647
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 12 198 8 279 12 924 10 243
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 632 1 436 4 146 1 805
Per vienerius metus gautinos sumos 7 511 5 390 7 101 8 427
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 055 1 453 1 677 11
TURTO IŠ VISO 42 989 37 380 39 758 35 680
Nuosavas kapitalas 30 488 30 898 30 481 30 833
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 12 501 6 136 9 277 4 666
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 242 793 423
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 700 729 333
Trumpalaikiai įsipareigojimai 11 962 4 949 8 123 3 948
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 42 989 37 380 39 758 35 680
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 17% 1% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23% 1% -1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 28% 4% -3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,02 1,67 1,59 2,59
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,88 1,38 1,08 2,14
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,39 0,62 0,75 0,82
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,94 0,84 1,03 1,20
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,96 0,82 0,94 1,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 25% 14% 9% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 15% 1% -2% 1%
Grynojo pelno marža 12% 2% -1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Geležinkelio tiesimo centras“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas181628163
  • SektoriusSusisiekimas
  • VeiklaGeležinkelio kelių remonto darbai ir naujų kelių tiesimas
  • Atskaitomybė„Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis100%
https://gtc.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

340

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Justas VyžintasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01