• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ – unikali elektroninė prekybos platforma, kurioje vyksta prekybos aukcionai standartizuotais biokuro produktais. Lietuvoje „Baltpool“ taip pat organizuoja medienos bei šilumos aukcionus, vykdo VIAP lėšų administravimą. Šiuo metu „Baltpool“ veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Įmonės vizija – būti Nr. 1 pasirinkimu biokuro prekybai Europoje. „Baltpool“ priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei EPSO-G. Biokuro biržą prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT). Įmonė įregistruota – 2009 m. gruodžio 10 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020
Pardavimo pajamos 975 1 132
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 975 1 132
Bendrojo pelno marža 100% 100%
Veiklos sąnaudos 866 918
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 109 214
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19%
EBITDA 168 273
EBITDA marža 17% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 182
Grynojo pelno marža 10% 16%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020
Ilgalaikis turtas 211 177
Nematerialus turtas 13 14
Materialus turtas 41 38
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 157 125
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 67 426 45 776
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 66 751 45 050
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 676 726
TURTO IŠ VISO 67 637 45 953
Nuosavas kapitalas 594 612
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 67 043 45 342
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 151 18 650
Ilgalaikiai įsipareigojimai 131 82
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 912 45 260
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 637 45 953
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2017 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 31% 30%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 30% 62%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,46 0,25 30,49
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,36 1,01 1,01
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,10 1,01 1,01
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,03 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,54 9,25 5,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,83 3,28 1,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 17% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 9% 11% 19%
Grynojo pelno marža 8% 10% 16%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 78 265
Dividendai/grynasis pelnas 0,84
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasBALTPOOL UAB
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas302464881
  • SektoriusEnergetika
  • VeiklaBiokuro biržos ir elektroninės medienos pardavimo sistemos operatorius
  • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
  • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis67%
https://www.baltpool.eu/
ROE

30,1%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys