• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ – elektroninė prekybos platforma, kurioje vyksta prekybos aukcionai standartizuotais biokuro produktais. Lietuvoje „Baltpool“ taip pat organizuoja medienos bei šilumos aukcionus, vykdo VIAP lėšų ir degalų iš atsinaujinančių energijos šaltinių administravimą. Nuo 2022 m. balandžio 28 d. „Baltpool“ paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. „Baltpool“ priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „EPSO-G“. Biokuro biržą prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT). Įmonė įregistruota – 2009 m. gruodžio 10 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 975 1 132 1 269
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 975 1 132 1 269
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 866 918 1 149
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 109 214 121
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 9%
EBITDA 168 273 186
EBITDA marža 17% 24% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 182 89
Grynojo pelno marža 10% 16% 7%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 211 177 190
Nematerialus turtas 13 14 57
Materialus turtas 41 38 37
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 157 125 97
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 67 426 45 776 113 616
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 25
Per vienerius metus gautinos sumos 66 751 39 424 59 256
Kitas trumpalaikis turtas 5 582 53 596
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 676 726 738
TURTO IŠ VISO 67 637 45 953 113 806
Nuosavas kapitalas 594 612 701
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 67 043 45 342 113 105
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 151 18 658 92
Ilgalaikiai įsipareigojimai 131 82 55
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 912 45 260 113 051
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 637 45 953 113 806
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 31% 30% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 62% 32%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 30,51 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 1,01 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 1,01 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,25 5,84 6,91
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,28 1,88 1,93
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 24% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 9%
Grynojo pelno marža 10% 16% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasBALTPOOL UAB
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302464881
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaBiokuro biržos ir elektroninės medienos pardavimo sistemos operatorius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis67%
https://www.baltpool.eu/
ROE

13,6%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Andrius SmaliukasGeneralinis direktorius

Informacija aktuali: 2023/05/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ieva KuodėUAB „EPSO-G“ Grupės planavimo ir kontrolės vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Rytis ValūnasAB "Klaipėdos nafta" Teisės ir administravimo direktorius
 • Gediminas MikaliūnasNepriklausomas valdybos narys
 • Vytautas VorobjovasNepriklausomas valdybos narys

Informacija aktuali: 2023/05/01