• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Netiesiogiai valdomos valstybės įmonės

Tarptautinė biokuro birža „Baltpool“ – elektroninė prekybos platforma, kurioje vyksta prekybos aukcionai standartizuotais biokuro produktais. Lietuvoje „Baltpool“ taip pat organizuoja medienos bei šilumos aukcionus, vykdo VIAP lėšų ir degalų iš atsinaujinančių energijos šaltinių administravimą. Nuo 2022 m. balandžio 28 d. „Baltpool“ paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. „Baltpool“ priklauso valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „EPSO-G“. Biokuro biržą prižiūri ir reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT). Įmonė įregistruota – 2009 m. gruodžio 10 d.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 975 1 132 1 269 1 503
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 975 1 132 1 269 1 503
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 866 918 1 149 1 382
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 109 214 121 121
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 9% 8%
EBITDA 168 273 186 234
EBITDA marža 17% 24% 15% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 93 182 89 101
Grynojo pelno marža 10% 16% 7% 7%
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai)
Bendrojo pelno marža
Veiklos sąnaudos
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)
Tipinės veiklos pelno marža
EBITDA
EBITDA marža
Grynasis pelnas (nuostoliai)
Grynojo pelno marža

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 211 177 190 285
Nematerialus turtas 13 14 57 149
Materialus turtas 41 38 37 28
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 157 125 97 108
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 67 426 45 776 113 616 175 347
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 45 25 23
Per vienerius metus gautinos sumos 66 751 39 424 59 256 28 271
Kitas trumpalaikis turtas 5 582 53 596 146 460
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 676 726 738 593
TURTO IŠ VISO 67 637 45 953 113 806 175 632
Nuosavas kapitalas 594 612 701 784
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 67 043 45 342 113 105 174 848
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 151 18 658 92 99
Ilgalaikiai įsipareigojimai 131 82 55 41
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 912 45 260 113 051 174 807
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 67 637 45 953 113 806 175 632
Ilgalaikis turtas
Nematerialus turtas
Materialus turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO IŠ VISO
Nuosavas kapitalas
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16% 30% 14% 14%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 30% 62% 32% 34%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,25 30,51 0,13 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,01 1,01 1,00 1,00
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,01 1,01 1,00 1,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,03 0,02 0,02 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 9,25 5,84 6,91 6,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,28 1,88 1,93 2,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 24% 15% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 19% 9% 8%
Grynojo pelno marža 10% 16% 7% 7%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE)
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio)
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio)
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas
Ilgalaikio turto apyvartumas
Nuosavo kapitalo apyvartumas
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža
Tipinės veiklos pelno marža
Grynojo pelno marža
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasBALTPOOL UAB
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas302464881
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaBiokuro biržos ir elektroninės medienos pardavimo sistemos operatorius
 • Atskaitomybė„EPSO-G“ įmonių grupė
 • Netiesiogiai valstybei priklausantis dalis67%
https://www.baltpool.eu/
ROE

13,6%

Darbuotojų skaičius

18

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Andrius SmaliukasVadovas

Informacija aktuali: 2024/06/03

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Simona GrinevičienėUAB „EPSO-G“ Grupės organizacijos vystymo ir kultūros vadovė

VALDYBOS NARIAI

 • Valdemaras BagdonasUAB „EPSO-G“ reguliavimo vadovas
 • Mindaugas NavikasAB „KN Energies“ komercijos direktorius; UAB „SGD terminalas“ direktorius; UAB „SGD SPB“ direktorius
 • Dainius LiulysNepriklausomas valdybos narys; UAB "Išmanioji logistika" valdybos narys; UAB "Dainiaus investicijos" generalinis direktorius; UAB "Ingon" direktorius
 • Vytautas VorobjovasNepriklausomas narys; UAB „Ekomercija“ direktorius; UAB Dotcon verslo plėtros vadovas ir akcininkas

Informacija aktuali: 2024/06/03