• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 27 d. Pagrindinė bendrovės veikla – vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas. UAB „Vilniaus vandenys“ – didžiausia vandentiekio bendrovė Lietuvoje. Eksploatuojamas ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo turtas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 36 982 33 113 36 984 38 779
Pardavimo savikaina 20 666 22 881 24 677 26 031
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 16 316 10 232 12 307 12 749
Bendrojo pelno marža 44% 31% 33% 33%
Veiklos sąnaudos 9 932 10 582 14 615 13 130
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 384 -351 -2 308 -381
Tipinės veiklos pelno marža 17% -1% -6% -1%
EBITDA 11 873 6 021 5 347 12 057
EBITDA marža 32% 18% 14% 31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 554 -240 -1 992 3 120
Grynojo pelno marža 15% -1% -5% 8%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 117 602 133 547 142 923 157 264
Nematerialus turtas 549 769 758 1 243
Materialus turtas 114 320 130 506 142 165 156 021
Finansinis turtas 2 733 2 272
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 21 840 8 943 12 741 14 906
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 411 386 301 290
Per vienerius metus gautinos sumos 3 950 3 783 6 373 6 962
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 130 4 456 6 043 7 348
TURTO IŠ VISO 140 427 143 420 156 663 173 303
Nuosavas kapitalas 128 162 128 154 129 608 133 218
Dotacijos, subsidijos 198 61 44 174
Įsipareigojimai 12 067 15 205 27 012 39 912
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 141 3 197 10 378 18 046
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 260 3 014 10 582 18 139
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 537 11 124 15 337 20 415
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 140 427 143 420 156 663 173 303

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% -0% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% -0% -2% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% -0% -3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,08 0,14
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,29 0,80 0,83 0,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,25 0,77 0,81 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,23 0,25 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,32 0,26 0,27 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,26 0,29 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 18% 14% 31%
Tipinės veiklos pelno marža 17% -1% -6% -1%
Grynojo pelno marža 15% -1% -5% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 3 000,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,54

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120545849
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šalčininkų rajono savivaldybė
  Švenčionių rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vv.lt/lt/
ROE

2,4%

Darbuotojų skaičius

659

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys