• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 27 d. Pagrindinė bendrovės veikla – vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas. UAB „Vilniaus vandenys“ – didžiausia vandentiekio bendrovė Lietuvoje. Eksploatuojamas ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo turtas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 39 880 36 982 33 113 36 984
Pardavimo savikaina 20 669 20 666 22 881 24 677
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 211 16 316 10 232 12 307
Bendrojo pelno marža 48% 44% 31% 33%
Veiklos sąnaudos 3 947 9 932 10 582 14 615
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 264 6 384 -351 -2 308
Tipinės veiklos pelno marža 38% 17% -1% -6%
EBITDA 22 191 11 873 6 021 5 347
EBITDA marža 56% 32% 18% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 810 5 554 -240 -1 992
Grynojo pelno marža 40% 15% -1% -5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 115 675 117 602 133 547 142 923
Nematerialus turtas 254 549 769 758
Materialus turtas 109 821 114 320 130 506 142 165
Finansinis turtas 0 2 733 2 272 0
Kitas ilgalaikis turtas 5 600 0 0 0
Trumpalaikis turtas 19 292 21 840 8 943 12 741
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 980 411 386 301
Per vienerius metus gautinos sumos 5 729 3 950 3 783 6 373
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 583 17 130 4 456 6 043
TURTO IŠ VISO 135 452 140 427 143 420 156 663
Nuosavas kapitalas 121 993 128 162 128 154 129 608
Dotacijos, subsidijos 0 198 61 44
Įsipareigojimai 13 459 12 067 15 205 27 012
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 998 2 141 3 197 10 378
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 064 2 260 3 014 10 605
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 074 9 537 11 124 13 041
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 135 451 140 427 143 420 156 663

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 10% -0% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,02 0,02 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,29 0,80 0,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,25 0,77 0,95
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,27 0,23 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,32 0,26 0,27
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,30 0,26 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 32% 18% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 17% -1% -6%
Grynojo pelno marža 0% 15% -1% -5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 3 000,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,54 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus vandenys“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas120545849
 • SektoriusVandentvarka
 • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
 • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Šalčininkų rajono savivaldybė
  Švenčionių rajono savivaldybė
  Vilniaus rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vv.lt/lt/
ROE

-1,5%

Darbuotojų skaičius

695

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys