• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d. reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Bendrovė yra didžiausias šilumos ir karšto vandens gamintojas ir tiekėjas Lietuvoje, teikiantis paslaugas namų ūkiams ir verslo subjektams Vilniaus mieste. Nuo 2002 metų įmonės turtas 15 metų buvo išnuomotas AB Vilniaus energija. 2017 metais pasibaigus nuomos sutarties terminui ir susigrąžinus ūkį įmonė toliau tęsia savo veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 140 878 129 997 107 505 160 475
Pardavimo savikaina 104 069 95 112 70 545 137 003
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 36 809 34 885 36 960 23 472
Bendrojo pelno marža 26% 27% 34% 15%
Veiklos sąnaudos 32 886 29 435 31 643 48 332
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 3 923 5 450 5 317 -24 860
Tipinės veiklos pelno marža 3% 4% 5% -15%
EBITDA 14 792 15 364 17 301 -13 618
EBITDA marža 11% 12% 16% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 938 6 447 7 419 -18 966
Grynojo pelno marža 4% 5% 7% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 95 916 109 481 107 055 115 192
Nematerialus turtas 358 315 254 258
Materialus turtas 94 047 104 226 102 920 106 502
Finansinis turtas 62 2 721 2 196 2 578
Kitas ilgalaikis turtas 1 449 2 218 1 685 5 853
Trumpalaikis turtas 45 026 31 967 41 221 72 877
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 857 4 486 2 355 7 513
Per vienerius metus gautinos sumos 36 333 21 811 22 283 63 598
Kitas trumpalaikis turtas 194 169 247 276
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 195 4 014 16 018 1 490
TURTO IŠ VISO 140 942 141 447 148 276 188 068
Nuosavas kapitalas 96 063 99 873 108 571 84 604
Dotacijos, subsidijos 6 063 9 832 10 665 13 801
Įsipareigojimai 38 817 31 742 28 650 88 318
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 049 7 619 8 284 45 131
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 958 8 636 6 851 2 287
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 034 16 380 14 577 61 847
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 140 942 141 447 148 276 188 068

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 5% 5% -11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 7% -20%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 10% 12% -37%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,09 0,08 0,08 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,67 1,95 2,83 1,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,52 1,68 2,67 1,06
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,06 0,92 0,74 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,53 1,27 0,99 1,44
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,49 1,33 1,03 1,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 12% 16% -8%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 4% 5% -15%
Grynojo pelno marža 4% 5% 7% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 4 972,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,67

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Vilniaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas124135580
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,44%
https://chc.lt/lt
ROE

-19,6%

Darbuotojų skaičius

574

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys