• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d. reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Bendrovė yra didžiausias šilumos ir karšto vandens gamintojas ir tiekėjas Lietuvoje, teikiantis paslaugas namų ūkiams ir verslo subjektams Vilniaus mieste. Nuo 2002 metų įmonės turtas 15 metų buvo išnuomotas AB Vilniaus energija. 2017 metais pasibaigus nuomos sutarties terminui ir susigrąžinus ūkį įmonė toliau tęsia savo veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 129 997 107 505 160 475 276 595
Pardavimo savikaina 95 112 70 545 136 262 251 706
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 34 885 36 960 24 213 24 889
Bendrojo pelno marža 27% 34% 15% 9%
Veiklos sąnaudos 29 435 31 643 48 332 11 333
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 5 450 5 317 -24 860 12 873
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% -15% 5%
EBITDA 15 364 17 301 -13 618 24 805
EBITDA marža 12% 16% -8% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 447 7 419 -18 966 12 447
Grynojo pelno marža 5% 7% -12% 4%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 109 481 107 055 115 192 153 999
Nematerialus turtas 315 254 258 481
Materialus turtas 104 226 102 920 106 502 147 418
Finansinis turtas 2 721 2 196 2 578 1 835
Kitas ilgalaikis turtas 2 218 1 685 5 853 4 264
Trumpalaikis turtas 31 967 41 221 72 877 80 932
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 486 2 355 7 513 27 123
Per vienerius metus gautinos sumos 21 811 22 283 63 598 50 255
Kitas trumpalaikis turtas 169 247 276 467
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 014 16 018 1 490 3 087
TURTO IŠ VISO 141 447 148 276 188 068 234 931
Nuosavas kapitalas 99 873 108 571 84 604 141 211
Dotacijos, subsidijos 9 832 10 665 13 801 14 302
Įsipareigojimai 25 017 21 428 64 134 52 576
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 7 619 8 284 45 131 23 554
Ilgalaikiai įsipareigojimai 8 636 6 851 2 287 4 584
Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 380 14 577 61 847 47 992
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 141 447 148 276 188 068 234 931

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 5% -11% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 7% -20% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% -29% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,24 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,95 2,83 1,18 1,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,68 2,67 1,06 1,12
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,92 0,73 0,85 1,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,19 1,00 1,39 1,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,30 0,99 1,90 1,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 16% -8% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% -15% 5%
Grynojo pelno marža 5% 7% -12% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 4 972,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,67 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Vilniaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas124135580
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,62%
https://chc.lt/lt
ROE

11,0%

Darbuotojų skaičius

587

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gerimantas BakanasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023