• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 21 d. reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“. Bendrovė yra didžiausias šilumos ir karšto vandens gamintojas ir tiekėjas Lietuvoje, teikiantis paslaugas namų ūkiams ir verslo subjektams Vilniaus mieste. Nuo 2002 metų įmonės turtas 15 metų buvo išnuomotas AB Vilniaus energija. 2017 metais pasibaigus nuomos sutarties terminui ir susigrąžinus ūkį įmonė toliau tęsia savo veiklą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 82 907 140 878 129 997 107 505
Pardavimo savikaina 62 984 104 069 95 112 70 545
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 923 36 809 34 885 36 960
Bendrojo pelno marža 24% 26% 27% 34%
Veiklos sąnaudos 28 324 32 886 29 435 31 643
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -8 401 3 923 5 450 5 317
Tipinės veiklos pelno marža -10% 3% 4% 5%
EBITDA 2 706 14 792 15 364 17 301
EBITDA marža 3% 11% 12% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 215 5 938 6 447 7 419
Grynojo pelno marža -9% 4% 5% 7%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 88 388 95 916 109 481 107 055
Nematerialus turtas 388 358 315 254
Materialus turtas 87 696 94 047 104 226 102 920
Finansinis turtas 161 62 2 721 2 196
Kitas ilgalaikis turtas 143 1 449 2 218 1 685
Trumpalaikis turtas 36 950 45 026 31 967 41 221
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 956 3 857 4 486 2 355
Per vienerius metus gautinos sumos 27 395 36 333 21 811 22 283
Kitas trumpalaikis turtas 172 194 169 247
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 427 4 195 4 014 16 018
TURTO IŠ VISO 125 338 140 942 141 447 148 276
Nuosavas kapitalas 92 413 96 063 99 873 108 571
Dotacijos, subsidijos 5 244 6 063 9 832 10 665
Įsipareigojimai 27 681 38 817 31 742 29 039
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 375 9 049 7 619 6 191
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 357 7 958 8 636 6 851
Trumpalaikiai įsipareigojimai 23 324 27 034 16 380 14 967
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 125 338 140 942 141 447 148 276

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 5% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 6% 7% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 11% 10% 12%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,09 0,08 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,67 1,95 2,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,52 1,68 2,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,06 0,92 0,74
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,53 1,27 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,49 1,33 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 12% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 3% 4% 5%
Grynojo pelno marža 0% 4% 5% 7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 4 972,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasAB „Vilniaus šilumos tinklai“
  • Teisinė formaAkcinė bendrovė
  • Įmonės kodas124135580
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,44%
https://chc.lt/lt
ROE

7,1%

Darbuotojų skaičius

576

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys