• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ įsteigta 1999 m. gegužės 11 d., o 2018 m. lapkričio 14 d. įregistruotas naujas pavadinimas UAB „Vilniaus apšvietimas“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto išorės apšvietimo tinklų, architektūrinio (dekoratyvinio) apšvietimo, šventinio apšvietimo įrengimas ir eksploatacija. Taip pat įmonė gali verstis prekyba elektromechaninėmis medžiagomis ir apšvietimo įranga, jų laikymu ir sandėliavimu, automobilių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 7 910 8 141 8 528 10 512
Pardavimo savikaina 6 037 6 318 6 379 8 557
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 873 1 823 2 149 1 955
Bendrojo pelno marža 24% 22% 25% 19%
Veiklos sąnaudos 567 740 889 900
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 306 1 083 1 260 1 055
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 15% 10%
EBITDA 2 501 2 375 2 714 2 863
EBITDA marža 32% 29% 32% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 330 1 148 1 267 1 055
Grynojo pelno marža 17% 14% 15% 10%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 22 327 25 582 26 097 25 749
Nematerialus turtas 337 309 280 263
Materialus turtas 21 990 25 273 25 817 25 486
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 5 031 14 925 14 359 13 736
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 737 2 761 2 616 3 091
Per vienerius metus gautinos sumos 3 036 1 660 790 1 570
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 257 10 504 10 953 9 076
TURTO IŠ VISO 27 369 40 525 40 474 39 512
Nuosavas kapitalas 24 514 25 662 26 428 26 854
Dotacijos, subsidijos 0 115
Įsipareigojimai 2 855 14 863 14 045 12 544
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 295 13 974 13 016 11 697
Ilgalaikiai įsipareigojimai 214 13 016 11 697 10 374
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 642 1 847 2 349 2 170
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 27 369 40 525 40 474 39 512

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 3% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 5% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 3% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,34 0,32 0,30
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,90 8,08 6,11 6,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,25 6,59 5,00 4,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,29 0,20 0,21 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,32 0,33 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,32 0,32 0,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 29% 32% 27%
Tipinės veiklos pelno marža 17% 13% 15% 10%
Grynojo pelno marža 17% 14% 15% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 500,00 630,00 520,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,44 0,50 0,49

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120125820
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vilniausapsvietimas.lt/
Grąža savivaldybei

520 tūkst. eurų

ROE

4,0%

Darbuotojų skaičius

109

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius DeimantasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023