• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ įsteigta 1999 m. gegužės 11 d., o 2018 m. lapkričio 14 d. įregistruotas naujas pavadinimas UAB „Vilniaus apšvietimas“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto išorės apšvietimo tinklų, architektūrinio (dekoratyvinio) apšvietimo, šventinio apšvietimo įrengimas ir eksploatacija. Taip pat įmonė gali verstis prekyba elektromechaninėmis medžiagomis ir apšvietimo įranga, jų laikymu ir sandėliavimu, automobilių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 7 242 7 910 8 141 8 528
Pardavimo savikaina 6 407 6 037 6 318 6 379
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 835 1 873 1 823 2 149
Bendrojo pelno marža 12% 24% 22% 25%
Veiklos sąnaudos 718 567 740 889
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 117 1 306 1 083 1 260
Tipinės veiklos pelno marža 2% 17% 13% 15%
EBITDA 1 301 2 501 2 375 2 714
EBITDA marža 18% 32% 29% 32%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 124 1 330 1 148 1 267
Grynojo pelno marža 2% 17% 14% 15%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 21 029 22 327 25 582 26 097
Nematerialus turtas 7 337 309 280
Materialus turtas 21 023 21 990 25 273 25 817
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 3 344 5 031 14 925 14 359
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 597 1 737 2 761 2 616
Per vienerius metus gautinos sumos 1 529 3 036 1 660 790
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 217 257 10 504 10 953
TURTO IŠ VISO 24 385 27 369 40 525 40 474
Nuosavas kapitalas 23 184 24 514 25 662 26 428
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 1 200 2 855 14 863 14 045
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 153 295 13 974 13 016
Ilgalaikiai įsipareigojimai 116 214 13 016 11 697
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 084 2 642 1 847 2 349
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 24 385 27 369 40 525 40 474

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 5% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 6% 5% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 11% 6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,54 0,49
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,08 1,90 8,08 6,11
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,53 1,25 6,59 5,00
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,31 0,24 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,36 0,34 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,31 0,33 0,32 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 18% 32% 29% 32%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 17% 13% 15%
Grynojo pelno marža 2% 17% 14% 15%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 500,00 630,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,44 0,50

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120125820
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vilniausapsvietimas.lt/
ROE

4,9%

Darbuotojų skaičius

111

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys