• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ įsteigta 1999 m. gegužės 11 d., o 2018 m. lapkričio 14 d. įregistruotas naujas pavadinimas UAB „Vilniaus apšvietimas“. Pagrindinė įmonės veikla – Vilniaus miesto išorės apšvietimo tinklų, architektūrinio (dekoratyvinio) apšvietimo, šventinio apšvietimo įrengimas ir eksploatacija. Taip pat įmonė gali verstis prekyba elektromechaninėmis medžiagomis ir apšvietimo įranga, jų laikymu ir sandėliavimu, automobilių nuoma.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 5 849 7 242 7 910 8 141
Pardavimo savikaina 4 947 6 407 6 037 6 318
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 902 835 1 873 1 823
Bendrojo pelno marža 15% 12% 24% 22%
Veiklos sąnaudos 565 718 567 740
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 337 117 1 306 1 083
Tipinės veiklos pelno marža 6% 2% 17% 13%
EBITDA 660 1 301 2 501 2 376
EBITDA marža 11% 18% 32% 29%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 297 124 1 330 1 148
Grynojo pelno marža 5% 2% 17% 14%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 21 904 21 029 22 327 25 582
Nematerialus turtas 3 7 337 309
Materialus turtas 21 902 21 023 21 990 25 273
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 598 3 344 5 031 14 925
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 222 597 1 737 2 761
Per vienerius metus gautinos sumos 420 1 529 3 036 1 660
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 957 1 217 257 10 504
TURTO IŠ VISO 23 511 24 385 27 369 40 525
Nuosavas kapitalas 23 061 23 184 24 514 25 662
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 450 1 200 2 855 14 863
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 153 295 13 974
Ilgalaikiai įsipareigojimai 87 116 214 13 016
Trumpalaikiai įsipareigojimai 363 1 084 2 642 1 847
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 23 511 24 385 27 369 40 525

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 5% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 6% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 11% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,01 0,54
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,08 1,90 8,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,53 1,25 6,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,30 0,31 0,24
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,34 0,36 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,31 0,33 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 18% 32% 29%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 17% 13%
Grynojo pelno marža 0% 2% 17% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilniaus apšvietimas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas120125820
  • SektoriusKita
  • VeiklaApšvietimo priežiūra
  • Atstovaujanti institucijaVilniaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.vilniausapsvietimas.lt/
ROE

4,6%

Darbuotojų skaičius

116

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys