• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. balandžio 25 d. Pagrindinė bendrovės veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 479 475 457 1 239
Pardavimo savikaina 401 401 383 1 072
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 77 75 74 167
Bendrojo pelno marža 16% 16% 16% 13%
Veiklos sąnaudos 77 84 77 289
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -0 -10 -4 -121
Tipinės veiklos pelno marža -0% -2% -1% -10%
EBITDA 157 110 139 137
EBITDA marža 33% 23% 30% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -0 -40 -4 -77
Grynojo pelno marža -0% -8% -1% -6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 769 1 578 1 438 2 388
Nematerialus turtas 0 0 0 3
Materialus turtas 1 754 1 564 1 424 2 372
Finansinis turtas 14 14 14 14
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 599 727 858 651
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 12 12 65
Per vienerius metus gautinos sumos 512 650 775 383
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 75 65 72 203
TURTO IŠ VISO 2 368 2 306 2 296 3 048
Nuosavas kapitalas 2 319 2 279 2 275 2 433
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 49 27 21 616
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 2 0 370
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 0 0 250
Trumpalaikiai įsipareigojimai 47 27 21 365
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 368 2 306 2 296 3 048

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% -0% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% -0% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -3% -0% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 27,16 40,03 1,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 26,71 39,49 1,60
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,20 0,20 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,28 0,30 0,65
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,21 0,20 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 23% 30% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -1% -10%
Grynojo pelno marža 0% -8% -1% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185492166
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
https://vilkaviskiost.lt/
ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys