• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įregistruota 2000 m. balandžio 25 d. Pagrindinė bendrovės veikla – šiluminės energijos gamyba ir tiekimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 475 457 1 239 2 786
Pardavimo savikaina 401 383 1 072 2 359
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 75 74 167 427
Bendrojo pelno marža 16% 16% 13% 15%
Veiklos sąnaudos 84 77 289 327
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -10 -4 -121 100
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -10% 4%
EBITDA 110 139 137 315
EBITDA marža 23% 30% 11% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -40 -4 -77 41
Grynojo pelno marža -8% -1% -6% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 578 1 438 2 388 2 349
Nematerialus turtas 3 3
Materialus turtas 1 564 1 424 2 372 2 332
Finansinis turtas 14 14 14 14
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 727 858 651 1 135
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 12 12 65 131
Per vienerius metus gautinos sumos 650 775 383 697
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 65 72 203 308
TURTO IŠ VISO 2 306 2 296 3 048 3 490
Nuosavas kapitalas 2 279 2 275 2 433 2 474
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 27 21 616 1 017
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 370 550
Ilgalaikiai įsipareigojimai 250 210
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 21 365 806
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 306 2 296 3 048 3 490

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -0% -3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -0% -3% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -3% -0% -5% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,22
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 27,16 40,03 1,78 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 26,71 39,49 1,60 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,20 0,46 0,85
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,28 0,30 0,65 1,18
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,20 0,53 1,14
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 23% 30% 11% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% -10% 4%
Grynojo pelno marža -8% -1% -6% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185492166
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,8%
https://vilkaviskiost.lt/
ROE

1,7%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys