• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įregistruota 1995 m. birželio 16 d. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių ir aplinkos priežiūra bei tvarkymas, nuotekų ir atliekų šalinimas, kapaviečių priežiūra, dekoratyvinė sodininkystė. Nuo 2012 m. spalio mėnesio bendrovė atlieka karšto vandens ir šildymo sistemų priežiūrą Vilkaviškio mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 697 735 842 986
Pardavimo savikaina 459 613 736 749
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 238 122 106 237
Bendrojo pelno marža 34% 17% 13% 24%
Veiklos sąnaudos 224 102 96 97
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 15 20 11 140
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 14%
EBITDA 109 126 119 247
EBITDA marža 16% 17% 14% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 77 71 174
Grynojo pelno marža 9% 10% 8% 18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 237 233 225 261
Nematerialus turtas
Materialus turtas 237 233 225 261
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 464 443 539 749
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 2 6
Per vienerius metus gautinos sumos 281 253 450 353
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 181 188 87 390
TURTO IŠ VISO 701 675 765 1 009
Nuosavas kapitalas 554 630 701 829
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 147 45 64 181
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 85
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 147 45 64 181
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 701 675 765 1 009

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 10% 11% 10% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 12% 13% 11% 23%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 29% 30% 24% 50%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,15 9,79 8,44 4,14
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,14 9,77 8,40 4,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,05 1,07 1,17 1,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,87 3,13 3,68 4,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,34 1,24 1,27 1,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 16% 17% 14% 25%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 3% 1% 14%
Grynojo pelno marža 9% 10% 8% 18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 45,90 45,90
Dividendai/grynasis pelnas 0,65 0,26

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185105324
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

22,7%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys