• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įregistruota 1995 m. birželio 16 d. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių ir aplinkos priežiūra bei tvarkymas, nuotekų ir atliekų šalinimas, kapaviečių priežiūra, dekoratyvinė sodininkystė. Nuo 2012 m. spalio mėnesio bendrovė atlieka karšto vandens ir šildymo sistemų priežiūrą Vilkaviškio mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 609 697 735 842
Pardavimo savikaina 415 459 613 736
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 194 238 122 106
Bendrojo pelno marža 32% 34% 17% 13%
Veiklos sąnaudos 229 224 102 96
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -35 15 20 11
Tipinės veiklos pelno marža -6% 2% 3% 1%
EBITDA 66 109 126 119
EBITDA marža 11% 16% 17% 14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 28 65 77 71
Grynojo pelno marža 5% 9% 10% 8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 250 237 233 225
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 250 237 233 225
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 378 464 443 539
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 217 281 253 450
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 159 181 188 87
TURTO IŠ VISO 628 701 675 765
Nuosavas kapitalas 489 554 630 701
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 139 147 45 64
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 85 85 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 147 45 64
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 628 701 675 765

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 29% 30% 24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,15 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 3,15 9,79 8,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 3,14 9,77 8,39
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,05 1,07 1,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,87 3,13 3,68
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,34 1,24 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 16% 17% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 2% 3% 1%
Grynojo pelno marža 0% 9% 10% 8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185105324
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

10,6%

Darbuotojų skaičius

63

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys