• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ įregistruota 1995 m. birželio 16 d. Pagrindinė bendrovės veikla – miesto gatvių ir aplinkos priežiūra bei tvarkymas, nuotekų ir atliekų šalinimas, kapaviečių priežiūra, dekoratyvinė sodininkystė. Nuo 2012 m. spalio mėnesio bendrovė atlieka karšto vandens ir šildymo sistemų priežiūrą Vilkaviškio mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 735 842 986 1 078
Pardavimo savikaina 613 736 749 883
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 122 106 237 195
Bendrojo pelno marža 17% 13% 24% 18%
Veiklos sąnaudos 102 96 97 136
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 20 11 140 59
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 14% 5%
EBITDA 126 119 247 231
EBITDA marža 17% 14% 25% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 77 71 174 147
Grynojo pelno marža 10% 8% 18% 14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 233 225 261 1 076
Nematerialus turtas
Materialus turtas 233 225 261 1 076
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 443 539 749 807
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 6 5
Per vienerius metus gautinos sumos 253 450 353 420
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 188 87 390 382
TURTO IŠ VISO 675 765 1 009 1 883
Nuosavas kapitalas 630 701 829 1 443
Dotacijos, subsidijos 7
Įsipareigojimai 45 64 181 434
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 332
Trumpalaikiai įsipareigojimai 45 64 181 101
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 675 765 1 009 1 883

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 11% 10% 20% 10%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13% 11% 23% 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 2% 17% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,79 8,44 4,14 7,96
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,77 8,40 4,11 7,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,09 1,10 0,98 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,16 3,74 3,78 1,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,20 1,19 0,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 25% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 14% 5%
Grynojo pelno marža 10% 8% 18% 14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 45,90 45,90 65,70
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,65 0,26 0,45

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas185105324
  • SektoriusKita
  • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaVilkaviškio rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
Grąža savivaldybei

66 tūkst. eurų

ROE

12,9%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valentinas GražulisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023