• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VILDMINA“ įsteigta 1997m. kovo 28 d., 1996 m. gruodžio 19 d. reorganizavus UAB „Rasa“. Pagrindinė veikla – fizinės gerovės užtikrinimo veikla (pirties paslaugos).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 155 111 151 161
Pardavimo savikaina 108 70 105 151
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 47 41 46 9
Bendrojo pelno marža 30% 37% 31% 6%
Veiklos sąnaudos 50 48 70 53
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -3 -6 -24 -44
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -16% -27%
EBITDA 7 3 -15 -23
EBITDA marža 5% 3% -10% -14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 0 -18 -29
Grynojo pelno marža 3% 0% -12% -18%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 87 84 89 87
Nematerialus turtas 1 0 0 0
Materialus turtas 86 84 89 87
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 127 127 114 93
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 6 16
Per vienerius metus gautinos sumos 2 1 6 13
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 124 125 102 64
TURTO IŠ VISO 214 212 204 180
Nuosavas kapitalas 193 191 172 143
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 21 20 31 37
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 21 20 31 37
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 214 212 204 180

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 0% -9% -15%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% -10% -18%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% -14% -30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,05 6,25 3,64 2,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 5,97 6,20 3,43 2,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,72 0,52 0,74 0,89
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,79 1,32 1,69 1,84
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,58 0,88 1,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 3% -10% -14%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -16% -27%
Grynojo pelno marža 3% 0% -12% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vildmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas141525547
  • SektoriusKita
  • VeiklaPirties paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://vildmina.lt/
ROE

-18,1%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Andrius VaitkusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023