• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VILDMINA“ įsteigta 1997m. kovo 28 d., 1996 m. gruodžio 19 d. reorganizavus UAB „Rasa“. Pagrindinė veikla – fizinės gerovės užtikrinimo veikla (pirties paslaugos).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 154 155 111 151
Pardavimo savikaina 110 108 70 105
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 44 47 41 46
Bendrojo pelno marža 29% 30% 37% 31%
Veiklos sąnaudos 50 50 48 70
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -6 -3 -6 -24
Tipinės veiklos pelno marža -4% -2% -6% -16%
EBITDA 3 7 3 -15
EBITDA marža 2% 5% 3% -10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 4 0 -18
Grynojo pelno marža 0% 3% 0% -12%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 89 87 84 89
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 89 86 84 89
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 120 127 127 114
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 1 6
Per vienerius metus gautinos sumos 2 2 1 6
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 117 124 125 102
TURTO IŠ VISO 209 214 212 203
Nuosavas kapitalas 191 193 191 172
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 19 21 20 31
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 19 21 20 31
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 209 214 212 203

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 0% -9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 0% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 0% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,48 6,05 6,25 3,65
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,41 5,97 6,20 3,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,73 0,73 0,52 0,73
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 1,77 1,30 1,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,81 0,58 0,83
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 5% 3% -10%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -2% -6% -16%
Grynojo pelno marža 0% 3% 0% -12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 2,00
Dividendai/grynasis pelnas 10,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vildmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas141525547
  • SektoriusKita
  • VeiklaPirties paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://vildmina.lt/
ROE

-10,1%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys