• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „VILDMINA“ įsteigta 1997m. kovo 28 d., 1996 m. gruodžio 19 d. reorganizavus UAB „Rasa“. Pagrindinė veikla – fizinės gerovės užtikrinimo veikla (pirties paslaugos).

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 171 154 155 111
Pardavimo savikaina 127 110 108 70
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 44 44 47 41
Bendrojo pelno marža 26% 29% 30% 37%
Veiklos sąnaudos 46 50 50 48
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 -6 -3 -6
Tipinės veiklos pelno marža -1% -4% -2% -6%
EBITDA 8 3 7 3
EBITDA marža 5% 2% 5% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 0 4 0
Grynojo pelno marža 2% 0% 3% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 90 89 87 84
Nematerialus turtas 0 0 1 0
Materialus turtas 90 89 86 83
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 119 120 127 127
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 1 2 2 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 117 117 124 125
TURTO IŠ VISO 210 209 214 211
Nuosavas kapitalas 192 191 193 191
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 18 19 21 20
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 19 21 20
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 210 209 214 212

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 5% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 6,48 6,05 6,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 6,41 5,97 6,23
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,73 0,73 0,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,72 1,77 1,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,80 0,81 0,58
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 2% 5% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -2% -6%
Grynojo pelno marža 0% 0% 3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 2,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 10,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Vildmina“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas141525547
  • SektoriusKita
  • VeiklaPirties paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaKlaipėdos miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.vildmina.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys