• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos šiluma“ įregistruota 2000 m. balandžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas Varėnos rajone.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 425 2 365 2 074 2 670
Pardavimo savikaina 2 319 2 247 1 908 2 371
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 106 117 166 300
Bendrojo pelno marža 4% 5% 8% 11%
Veiklos sąnaudos 254 267 263 335
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -148 -149 -97 -35
Tipinės veiklos pelno marža -6% -6% -5% -1%
EBITDA 424 320 422 517
EBITDA marža 17% 14% 20% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 -69 37 156
Grynojo pelno marža 1% -3% 2% 6%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 512 5 034 4 616 4 266
Nematerialus turtas 2 4 10 7
Materialus turtas 5 509 5 029 4 606 4 259
Finansinis turtas 1 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 205 981 1 396 1 738
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 517 488 439 552
Per vienerius metus gautinos sumos 615 467 549 708
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73 26 407 479
TURTO IŠ VISO 6 720 6 017 6 015 6 008
Nuosavas kapitalas 3 101 3 033 3 172 3 327
Dotacijos, subsidijos 1 905 1 750 1 600 1 448
Įsipareigojimai 1 713 1 235 1 242 1 233
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 933 585 468 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 946 718 140 252
Trumpalaikiai įsipareigojimai 767 516 1 102 980
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 720 6 017 6 015 6 008

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -2% 1% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -2% 2% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,30 0,19 0,15 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,57 1,90 1,27 1,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,90 0,95 0,87 1,21
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,37 0,34 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,42 0,45 0,43 0,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,78 0,77 0,67 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 14% 20% 19%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -6% -5% -1%
Grynojo pelno marža 1% -3% 2% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184827583
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,6%
https://vsiluma.lt/
ROE

4,8%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys