• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos šiluma“ įregistruota 2000 m. balandžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas Varėnos rajone.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 365 2 074 2 670 3 594
Pardavimo savikaina 2 247 1 908 2 371 3 310
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 117 166 300 283
Bendrojo pelno marža 5% 8% 11% 8%
Veiklos sąnaudos 267 263 335 383
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -149 -97 -35 -99
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -3%
EBITDA 320 422 517 389
EBITDA marža 14% 20% 19% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -69 37 156 60
Grynojo pelno marža -3% 2% 6% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 5 034 4 616 4 266 3 868
Nematerialus turtas 4 10 7 8
Materialus turtas 5 029 4 606 4 259 3 860
Finansinis turtas 1
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 981 1 396 1 738 2 152
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 488 439 552 669
Per vienerius metus gautinos sumos 467 549 708 937
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 26 407 479 547
TURTO IŠ VISO 6 017 6 015 6 008 6 023
Nuosavas kapitalas 3 033 3 172 3 327 3 387
Dotacijos, subsidijos 1 750 1 600 1 448 1 305
Įsipareigojimai 1 235 1 242 1 233 1 331
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 585 468 415 379
Ilgalaikiai įsipareigojimai 718 140 252 192
Trumpalaikiai įsipareigojimai 516 1 102 980 1 139
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 017 6 015 6 008 6 023

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 1% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% 1% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -3% -1% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,08 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,90 1,27 1,77 1,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,95 0,87 1,21 1,30
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,39 0,34 0,44 0,60
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,47 0,45 0,63 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,78 0,65 0,80 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 20% 19% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -1% -3%
Grynojo pelno marža -3% 2% 6% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184827583
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://vsiluma.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

83

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jonas EndrikisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023