• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Varėnos šiluma“ įregistruota 2000 m. balandžio 28 d. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos energijos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas Varėnos rajone.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 358 2 425 2 365 2 074
Pardavimo savikaina 2 159 2 319 2 247 1 908
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 199 106 117 166
Bendrojo pelno marža 8% 4% 5% 8%
Veiklos sąnaudos 242 254 267 263
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -43 -148 -149 -97
Tipinės veiklos pelno marža -2% -6% -6% -5%
EBITDA 335 424 320 422
EBITDA marža 14% 17% 14% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -65 13 -69 37
Grynojo pelno marža -3% 1% -3% 2%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 980 5 512 5 034 4 616
Nematerialus turtas 5 2 4 10
Materialus turtas 5 973 5 509 5 029 4 606
Finansinis turtas 1 1 1 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 216 1 205 981 1 396
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 573 517 488 439
Per vienerius metus gautinos sumos 592 615 467 549
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 50 73 26 407
TURTO IŠ VISO 7 200 6 720 6 017 6 015
Nuosavas kapitalas 3 088 3 101 3 033 3 172
Dotacijos, subsidijos 2 048 1 905 1 750 1 600
Įsipareigojimai 2 064 1 713 1 235 1 242
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 184 933 585 468
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 233 946 718 140
Trumpalaikiai įsipareigojimai 831 767 516 1 102
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 200 6 720 6 017 6 015

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% -2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% -2% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,30 0,19 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,57 1,90 1,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,90 0,95 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,35 0,37 0,34
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,42 0,45 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,78 0,77 0,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 14% 20%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -6% -6% -5%
Grynojo pelno marža 0% 1% -3% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Varėnos šiluma“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas184827583
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaVarėnos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,6%
http://vsiluma.lt/
ROE

1,2%

Darbuotojų skaičius

81

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys