• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas vartotojams; nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas; vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija; televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas; teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė; abonentų atsiskaitymo kontrolė; vandentvarkos objektų plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 609 4 979 5 049 4 766
Pardavimo savikaina 3 223 3 446 3 680 3 695
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 386 1 534 1 369 1 071
Bendrojo pelno marža 30% 31% 27% 22%
Veiklos sąnaudos 878 990 997 1 000
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 508 544 371 71
Tipinės veiklos pelno marža 11% 11% 7% 1%
EBITDA 1 565 1 569 1 392 1 097
EBITDA marža 34% 31% 28% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 461 485 354 63
Grynojo pelno marža 10% 10% 7% 1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 39 176 39 745 42 235 42 445
Nematerialus turtas 51 31 14 12
Materialus turtas 39 124 39 715 42 221 42 433
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 581 1 717 1 766 2 737
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 171 172 147 130
Per vienerius metus gautinos sumos 551 666 609 534
Kitas trumpalaikis turtas 80 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 780 879 1 010 2 074
TURTO IŠ VISO 40 772 41 476 44 017 45 205
Nuosavas kapitalas 15 926 16 330 16 684 16 747
Dotacijos, subsidijos 23 959 23 754 24 780 26 086
Įsipareigojimai 887 1 391 2 553 2 373
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 331 529 1 900 1 884
Ilgalaikiai įsipareigojimai 186 443 1 745 1 513
Trumpalaikiai įsipareigojimai 701 949 809 860
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 40 772 41 476 44 017 45 205

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% 2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,11 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,81 2,18 3,18
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,63 2,00 3,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,12 0,12 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,13 0,12 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,31 0,31 0,29
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 31% 28% 23%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 11% 7% 1%
Grynojo pelno marža 0% 10% 7% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183633981
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utenosvandenys.lt
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

127

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys