• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 12 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas vartotojams; nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas; vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija; televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas; teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė; abonentų atsiskaitymo kontrolė; vandentvarkos objektų plėtra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 5 049 4 766 4 708 5 095
Pardavimo savikaina 3 680 3 695 3 757 4 407
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 369 1 071 951 688
Bendrojo pelno marža 27% 22% 20% 13%
Veiklos sąnaudos 783 792 686 763
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 371 71 45 -314
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 1% -6%
EBITDA 1 392 1 097 1 145 817
EBITDA marža 28% 23% 24% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 354 63 57 -292
Grynojo pelno marža 7% 1% 1% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 42 235 42 445 47 845 52 558
Nematerialus turtas 14 12 67 42
Materialus turtas 42 221 42 433 47 779 52 515
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 766 2 737 4 508 793
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147 130 321 202
Per vienerius metus gautinos sumos 609 534 553 497
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 010 2 074 3 635 94
TURTO IŠ VISO 44 017 45 205 52 365 53 363
Nuosavas kapitalas 16 684 16 747 16 803 16 511
Dotacijos, subsidijos 24 780 26 086 31 790 32 285
Įsipareigojimai 2 553 2 373 3 772 4 567
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 900 1 884 2 291 2 489
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 745 1 513 1 920 2 118
Trumpalaikiai įsipareigojimai 809 860 1 853 2 449
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 44 017 45 205 52 365 53 363

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% 0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,04 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,18 3,18 2,43 0,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,00 3,03 2,26 0,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,11 0,11 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,12 0,11 0,10 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,28 0,28 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 23% 24% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 1% 1% -6%
Grynojo pelno marža 7% 1% 1% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183633981
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://utenosvandenys.lt
ROE

-1,8%

Darbuotojų skaičius

117

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Gintaras DiržauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023