• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. liepos 1 d. reorganizavus AB „Lietuvos energiją“. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, karšto vandens tiekimas. Bendrovė turi leidimą gaminti elektros energiją.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 6 829 6 541 5 908 6 450
Pardavimo savikaina 5 371 5 233 4 609 5 031
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 458 1 308 1 299 1 419
Bendrojo pelno marža 21% 20% 22% 22%
Veiklos sąnaudos 1 119 1 269 1 284 1 270
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 339 39 15 149
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 0% 2%
EBITDA 1 850 2 048 1 235 1 656
EBITDA marža 27% 31% 21% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 787 894 267 597
Grynojo pelno marža 12% 14% 5% 9%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 16 015 14 947 14 617 13 878
Nematerialus turtas 35 57 43 37
Materialus turtas 15 970 14 881 14 565 13 831
Finansinis turtas 10 10 10 10
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 6 222 7 172 7 270 7 940
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 166 914 691 689
Per vienerius metus gautinos sumos 1 231 1 033 1 274 1 335
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 825 5 225 5 305 5 916
TURTO IŠ VISO 22 247 22 128 21 898 21 829
Nuosavas kapitalas 16 542 16 836 16 633 16 929
Dotacijos, subsidijos 5 187 4 824 4 660 4 277
Įsipareigojimai 515 466 605 621
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 10
Ilgalaikiai įsipareigojimai 12
Trumpalaikiai įsipareigojimai 503 466 605 621
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 247 22 128 21 898 21 829

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 4% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 5% 2% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 8% 10% 3% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 12,37 15,38 12,02 12,79
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 10,05 13,42 10,88 11,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,31 0,29 0,27 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,42 0,40 0,45
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,42 0,39 0,35 0,38
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 27% 31% 21% 26%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 1% 0% 2%
Grynojo pelno marža 12% 14% 5% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 597,42 467,98 298,71 129,48
Dividendai/grynasis pelnas 0,76 0,52 1,12 0,22

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183843314
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,57%
www.ust.lt
ROE

3,6%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys