• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. liepos 1 d. reorganizavus AB „Lietuvos energiją“. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, karšto vandens tiekimas. Bendrovė turi leidimą gaminti elektros energiją.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 6 735 6 829 6 541 5 908
Pardavimo savikaina 4 999 5 371 5 233 4 609
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 736 1 458 1 308 1 299
Bendrojo pelno marža 26% 21% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 1 111 1 119 1 269 1 284
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 625 339 39 15
Tipinės veiklos pelno marža 9% 5% 1% 0%
EBITDA 2 185 1 850 2 048 1 235
EBITDA marža 32% 27% 31% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 048 787 894 267
Grynojo pelno marža 16% 12% 14% 5%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 15 339 16 015 14 947 14 617
Nematerialus turtas 11 35 57 43
Materialus turtas 15 319 15 970 14 881 14 565
Finansinis turtas 10 10 10 10
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 676 6 222 7 172 7 270
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 496 1 166 914 691
Per vienerius metus gautinos sumos 1 041 1 231 1 033 1 274
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 139 3 825 5 225 5 305
TURTO IŠ VISO 22 024 22 247 22 128 21 898
Nuosavas kapitalas 15 975 16 542 16 836 16 633
Dotacijos, subsidijos 5 531 5 187 4 824 4 660
Įsipareigojimai 515 515 466 605
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 4 10 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 12 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 500 503 466 605
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 024 22 247 22 128 21 898

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 4% 4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 5% 5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 8% 10% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 12,37 15,38 12,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 10,05 13,42 10,88
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,31 0,29 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,44 0,42 0,40
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,42 0,39 0,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 27% 31% 21%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 1% 0%
Grynojo pelno marža 0% 12% 14% 5%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 597,42 467,98 298,71
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,76 0,52 1,12

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183843314
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis99,57%
www.ust.lt
ROE

1,6%

Darbuotojų skaičius

67

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys