• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. liepos 1 d. reorganizavus AB „Lietuvos energiją“. Pagrindinė veikla – šilumos energijos termofikaciniu vandeniu ir garu gamyba, paskirstymas ir pardavimas vartotojams, karšto vandens tiekimas. Bendrovė turi leidimą gaminti elektros energiją.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 6 541 5 908 6 449 10 372
Pardavimo savikaina 5 233 4 609 5 031 9 249
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 308 1 299 1 419 1 123
Bendrojo pelno marža 20% 22% 22% 11%
Veiklos sąnaudos 1 121 1 141 1 153 1 351
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 39 15 148 -351
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 2% -3%
EBITDA 2 048 1 235 1 656 1 168
EBITDA marža 31% 21% 26% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 894 267 597 159
Grynojo pelno marža 14% 5% 9% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 14 947 14 617 13 878 14 119
Nematerialus turtas 57 43 37 32
Materialus turtas 14 881 14 565 13 831 14 077
Finansinis turtas 10 10 10 10
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 7 172 7 270 7 940 8 289
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 914 691 689 1 323
Per vienerius metus gautinos sumos 1 033 1 274 1 335 2 738
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 225 5 305 5 916 4 228
TURTO IŠ VISO 22 128 21 898 21 829 22 418
Nuosavas kapitalas 16 836 16 633 16 929 16 959
Dotacijos, subsidijos 4 824 4 660 4 277 3 843
Įsipareigojimai 466 605 621 1 615
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 10 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 466 605 621 1 615
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 22 128 21 898 21 829 22 418

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 1% 3% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% 4% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 15,38 12,02 12,79 5,13
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 13,42 10,88 11,68 4,31
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,27 0,30 0,46
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,40 0,46 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,39 0,36 0,38 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 31% 21% 26% 11%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% 2% -3%
Grynojo pelno marža 14% 5% 9% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 467,98 298,71 129,48 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,52 1,12 0,22 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas183843314
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://ust.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

66

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Darius ŠinkūnasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023