• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2005 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – Utenos regiono atliekų tvarkymo įrenginių eksploatacija, priežiūra, plėtra, modernizacija ir kompleksinio monitoringo vykdymas; uždarytų sąvartynų priežiūra ir aplinkos monitoringo vykdymas; Teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymų, pakeitimų inicijavimas; duomenų apie priimamus, tvarkomus, šalinamus atliekų kiekius eksploatuojamuose atliekų tvarkymo įrenginiuose kaupimas, sisteminimas ir teikimas atsakingoms institucijoms; visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas atliekų tvarkymo ir prevencijos klausimais; Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 011 2 021 2 520 2 640
Pardavimo savikaina 1 496 1 782 2 136 2 231
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 515 239 384 409
Bendrojo pelno marža 26% 12% 15% 15%
Veiklos sąnaudos 332 345 370 433
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 184 -106 14 -24
Tipinės veiklos pelno marža 9% -5% 1% -1%
EBITDA 605 333 461 479
EBITDA marža 30% 16% 18% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 196 -87 80 74
Grynojo pelno marža 10% -4% 3% 3%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 11 140 10 036 9 216 9 059
Nematerialus turtas 5 5 10 14
Materialus turtas 10 943 9 828 8 963 8 710
Finansinis turtas 78
Kitas ilgalaikis turtas 192 203 243 257
Trumpalaikis turtas 1 150 1 638 2 836 2 789
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 23 17 23
Per vienerius metus gautinos sumos 778 683 1 431 1 353
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 342 931 1 388 1 413
TURTO IŠ VISO 12 298 11 685 12 069 11 866
Nuosavas kapitalas 576 488 568 641
Dotacijos, subsidijos 8 652 7 888 8 163 7 455
Įsipareigojimai 1 806 1 977 1 751 2 083
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 500 1 500 1 312 1 340
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 469 1 357 1 245 1 230
Trumpalaikiai įsipareigojimai 337 619 505 853
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 298 11 685 12 069 11 866

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -1% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 41% -16% 15% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% -6% 1% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,13 0,11 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,41 2,64 5,61 3,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,32 2,61 5,58 3,24
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,17 0,21 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,18 0,20 0,27 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,49 4,14 4,44 4,12
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 16% 18% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 9% -5% 1% -1%
Grynojo pelno marža 10% -4% 3% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300083878
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Anykščių rajono savivaldybė
  Ignalinos rajono savivaldybė
  Molėtų rajono savivaldybė
  Visagino savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis26,9%
https://uratc.lt
ROE

12,2%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Ramūnas JuodėnasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023