• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2005 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – Utenos regiono atliekų tvarkymo įrenginių eksploatacija, priežiūra, plėtra, modernizacija ir kompleksinio monitoringo vykdymas; uždarytų sąvartynų priežiūra ir aplinkos monitoringo vykdymas; Teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymų, pakeitimų inicijavimas; duomenų apie priimamus, tvarkomus, šalinamus atliekų kiekius eksploatuojamuose atliekų tvarkymo įrenginiuose kaupimas, sisteminimas ir teikimas atsakingoms institucijoms; visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas atliekų tvarkymo ir prevencijos klausimais; Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 724 1 907 2 011 2 021
Pardavimo savikaina 955 1 130 1 496 1 782
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 769 776 515 239
Bendrojo pelno marža 45% 41% 26% 12%
Veiklos sąnaudos 675 503 332 345
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 93 274 184 -106
Tipinės veiklos pelno marža 5% 14% 9% -5%
EBITDA 456 615 605 333
EBITDA marža 26% 32% 30% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 285 196 -87
Grynojo pelno marža 2% 15% 10% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 13 179 12 103 11 140 10 036
Nematerialus turtas 19 13 5 5
Materialus turtas 13 002 11 917 10 943 9 828
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 158 173 192 203
Trumpalaikis turtas 444 730 1 150 1 638
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 23 30 23
Per vienerius metus gautinos sumos 377 602 778 683
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 53 105 342 932
TURTO IŠ VISO 13 628 12 847 12 298 11 685
Nuosavas kapitalas 95 379 576 488
Dotacijos, subsidijos 10 180 9 387 8 652 7 888
Įsipareigojimai 3 344 3 073 3 065 3 302
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 124 1 702 1 500 1 500
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 796 1 593 1 469 1 357
Trumpalaikiai įsipareigojimai 512 352 337 620
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 13 628 12 847 12 298 11 685

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 4% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,17 0,16 0,18
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,07 3,41 2,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,01 3,32 2,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,14 0,16 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,15 0,17 0,19
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 8,05 4,21 3,80
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 32% 30% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 14% 9% -5%
Grynojo pelno marža 0% 15% 10% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300083878
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Anykščių rajono savivaldybė
  Ignalinos rajono savivaldybė
  Molėtų rajono savivaldybė
  Visagino savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.uratc.lt
ROE

-1,0%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys