• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įregistruota 2005 m. sausio 28 d. Pagrindinė veikla – Utenos regiono atliekų tvarkymo įrenginių eksploatacija, priežiūra, plėtra, modernizacija ir kompleksinio monitoringo vykdymas; uždarytų sąvartynų priežiūra ir aplinkos monitoringo vykdymas; Teisės aktų, susijusių su atliekų tvarkymų, pakeitimų inicijavimas; duomenų apie priimamus, tvarkomus, šalinamus atliekų kiekius eksploatuojamuose atliekų tvarkymo įrenginiuose kaupimas, sisteminimas ir teikimas atsakingoms institucijoms; visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas atliekų tvarkymo ir prevencijos klausimais; Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų vykdymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 907 2 011 2 021 2 520
Pardavimo savikaina 1 130 1 496 1 782 2 136
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 776 515 239 384
Bendrojo pelno marža 41% 26% 12% 15%
Veiklos sąnaudos 503 332 345 370
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 274 184 -106 14
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% -5% 1%
EBITDA 615 605 333 461
EBITDA marža 32% 30% 16% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 285 196 -87 80
Grynojo pelno marža 15% 10% -4% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 12 103 11 140 10 036 9 216
Nematerialus turtas 13 5 5 10
Materialus turtas 11 917 10 943 9 828 8 963
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 173 192 203 243
Trumpalaikis turtas 730 1 150 1 638 2 836
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 30 23 17
Per vienerius metus gautinos sumos 602 778 683 1 431
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 105 342 931 1 388
TURTO IŠ VISO 12 847 12 298 11 685 12 069
Nuosavas kapitalas 379 576 488 568
Dotacijos, subsidijos 9 387 8 652 7 888 8 163
Įsipareigojimai 3 073 3 065 3 302 3 333
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 702 1 500 1 500 1 312
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 593 1 469 1 357 1 245
Trumpalaikiai įsipareigojimai 352 337 619 505
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 847 12 298 11 685 12 069

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 2% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% -1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% -1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,17 0,16 0,18 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,07 3,41 2,64 5,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,01 3,32 2,61 5,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,16 0,17 0,21
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,17 0,19 0,26
Nuosavo kapitalo apyvartumas 8,05 4,21 3,80 4,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 32% 30% 16% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 14% 9% -5% 1%
Grynojo pelno marža 15% 10% -4% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas300083878
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Anykščių rajono savivaldybė
  Ignalinos rajono savivaldybė
  Molėtų rajono savivaldybė
  Visagino savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://uratc.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys