• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos autobusų parkas“ buvo įkurta 1995 m. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei specialiais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat autobusų stoties eksploatavimas, transporto priemonių remontas, kitų paslaugų teikimas, smulkių siuntų vežimas maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus .

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 685 786 1 149 1 280
Pardavimo savikaina 465 508 1 096 1 067
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 219 278 53 214
Bendrojo pelno marža 32% 35% 5% 17%
Veiklos sąnaudos 335 403 221 245
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -116 -125 -168 -31
Tipinės veiklos pelno marža -17% -16% -15% -2%
EBITDA -89 -84 -98 87
EBITDA marža -13% -11% -9% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -129 -173 -21
Grynojo pelno marža 0% -16% -15% -2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 575 772 809 1 714
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 574 771 809 1 714
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 337 214 164 104
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 52 31 17
Per vienerius metus gautinos sumos 67 73 78 35
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 228 89 56 52
TURTO IŠ VISO 918 992 983 1 831
Nuosavas kapitalas 621 681 708 687
Dotacijos, subsidijos 912
Įsipareigojimai 297 311 276 232
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 76 130 44 26
Ilgalaikiai įsipareigojimai 60 88 63 21
Trumpalaikiai įsipareigojimai 237 223 213 211
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 918 992 984 1 831

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -14% -18% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -20% -25% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -17% -16% -22% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,13 0,04 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,42 0,96 0,77 0,49
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,25 0,73 0,63 0,42
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,75 0,79 1,17 0,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,19 1,02 1,42 0,75
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,10 1,15 1,62 1,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -13% -11% -9% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -17% -16% -15% -2%
Grynojo pelno marža 0% -16% -15% -2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas283667080
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://utenosap.lt
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Robertas PetronisDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30