• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos autobusų parkas“ buvo įkurta 1995 m. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei specialiais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat autobusų stoties eksploatavimas, transporto priemonių remontas, kitų paslaugų teikimas, smulkių siuntų vežimas maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus .

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 654 662 668 685
Pardavimo savikaina 588 636 653 466
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 66 27 15 219
Bendrojo pelno marža 10% 4% 2% 32%
Veiklos sąnaudos 377 415 471 335
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -312 -388 -457 -116
Tipinės veiklos pelno marža -48% -59% -68% -17%
EBITDA 22 4 62 53
EBITDA marža 3% 1% 9% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -32 -49 6 2
Grynojo pelno marža -5% -7% 1% 0%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 686 632 603 575
Nematerialus turtas 0 1 1 1
Materialus turtas 686 631 601 574
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 179 190 257 337
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 35 41 32 41
Per vienerius metus gautinos sumos 114 118 157 67
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 31 68 228
TURTO IŠ VISO 868 826 867 918
Nuosavas kapitalas 589 541 559 621
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 279 286 308 297
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 136 109 93 76
Ilgalaikiai įsipareigojimai 109 93 76 60
Trumpalaikiai įsipareigojimai 169 193 232 237
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 868 826 867 918

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -15% 2% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,20 0,17 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,99 1,11 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,77 0,97 1,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,78 0,79 0,77
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 1,01 1,08 1,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,17 1,22 1,16
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 1% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -59% -68% -17%
Grynojo pelno marža 0% -7% 1% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas283667080
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utenosap.lt
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys