• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Utenos autobusų parkas“ buvo įkurta 1995 m. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei specialiais ir užsakomaisiais reisais. Taip pat autobusų stoties eksploatavimas, transporto priemonių remontas, kitų paslaugų teikimas, smulkių siuntų vežimas maršrutiniais autobusais į didžiuosius ir kitus Lietuvos miestus .

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 662 668 685 786
Pardavimo savikaina 636 653 465 529
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 27 15 219 257
Bendrojo pelno marža 4% 2% 32% 33%
Veiklos sąnaudos 415 471 335 403
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -388 -457 -116 -146
Tipinės veiklos pelno marža -59% -68% -17% -19%
EBITDA 4 62 -89 -105
EBITDA marža 1% 9% -13% -13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -49 6 2 -150
Grynojo pelno marža -7% 1% 0% -19%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 632 603 575 689
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 631 601 574 689
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 190 257 337 214
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 32 41 52
Per vienerius metus gautinos sumos 118 157 67 73
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 68 228 89
TURTO IŠ VISO 826 867 918 909
Nuosavas kapitalas 541 559 621 641
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 286 308 297 268
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 93 76 60
Ilgalaikiai įsipareigojimai 93 76 60 44
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 232 237 225
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 826 867 918 909

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -6% 1% 0% -16%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -9% 1% 0% -24%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -15% 2% -41% -44%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,20 0,17 0,12 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,99 1,11 1,42 0,95
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,77 0,97 1,25 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,78 0,79 0,77 0,86
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,01 1,08 1,16 1,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,17 1,22 1,16 1,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% 9% -13% -13%
Tipinės veiklos pelno marža -59% -68% -17% -19%
Grynojo pelno marža -7% 1% 0% -19%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Utenos autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas283667080
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUtenos rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.utenosap.lt
ROE

-23,8%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys