• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Taip pat – autobusų nuoma, reklama, siuntų priėmimas bei išdavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 790 348 266 629
Pardavimo savikaina 407 136 178 383
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 383 212 88 246
Bendrojo pelno marža 48% 61% 33% 39%
Veiklos sąnaudos 354 75 93 157
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 29 137 -5 89
Tipinės veiklos pelno marža 4% 39% -2% 14%
EBITDA 240 299 131 264
EBITDA marža 30% 86% 49% 42%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 65 137 8 104
Grynojo pelno marža 8% 39% 3% 17%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 187 1 159 1 219 1 844
Nematerialus turtas 4 3 1 17
Materialus turtas 1 183 1 156 1 218 1 827
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 389 436 391 471
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 28 54 72
Per vienerius metus gautinos sumos 190 28 91 106
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 158 380 246 292
TURTO IŠ VISO 1 578 1 598 1 613 2 320
Nuosavas kapitalas 1 228 1 365 1 373 1 477
Dotacijos, subsidijos 49 39 33
Įsipareigojimai 301 233 198 805
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 197 117 83 653
Ilgalaikiai įsipareigojimai 129 83 48 557
Trumpalaikiai įsipareigojimai 173 151 150 248
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 578 1 598 1 613 2 320

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 4% 9% 0% 5%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 11% 1% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 9% -0% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,12 0,07 0,05 0,28
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,25 2,90 2,61 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,01 2,71 2,25 1,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,50 0,22 0,17 0,27
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,67 0,30 0,22 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,64 0,25 0,19 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 30% 86% 49% 42%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 39% -2% 14%
Grynojo pelno marža 8% 39% 3% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182770817
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ukmergesautobusai.lt
ROE

7,3%

Darbuotojų skaičius

73

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimvydas OlšauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023