• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Taip pat – autobusų nuoma, reklama, siuntų priėmimas bei išdavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 788 813 790 348
Pardavimo savikaina 361 399 407 136
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 427 414 383 212
Bendrojo pelno marža 54% 51% 48% 61%
Veiklos sąnaudos 401 376 354 75
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 27 38 29 137
Tipinės veiklos pelno marža 3% 5% 4% 39%
EBITDA 151 227 240 299
EBITDA marža 19% 28% 30% 86%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 45 85 65 137
Grynojo pelno marža 6% 11% 8% 39%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 766 1 445 1 187 1 159
Nematerialus turtas 0 7 4 3
Materialus turtas 1 766 1 438 1 183 1 156
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 228 271 389 436
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 41 44 41 28
Per vienerius metus gautinos sumos 49 131 190 28
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 139 95 158 380
TURTO IŠ VISO 1 996 1 718 1 578 1 598
Nuosavas kapitalas 1 077 1 163 1 228 1 365
Dotacijos, subsidijos 667 359 49 0
Įsipareigojimai 252 196 301 233
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 100 80 197 117
Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 46 129 83
Trumpalaikiai įsipareigojimai 152 150 173 151
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 996 1 718 1 578 1 598

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 5% 4% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 8% 5% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 12% 11% 23%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,16 0,09
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,80 2,25 2,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,50 2,01 2,71
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,44 0,48 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,51 0,60 0,30
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,73 0,66 0,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 28% 30% 86%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 4% 39%
Grynojo pelno marža 0% 11% 8% 39%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182770817
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.ukmergesautobusai.lt
ROE

10,6%

Darbuotojų skaičius

60

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys