• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Taip pat – autobusų nuoma, reklama, siuntų priėmimas bei išdavimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 813 790 348 266
Pardavimo savikaina 399 407 136 178
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 414 383 212 88
Bendrojo pelno marža 51% 48% 61% 33%
Veiklos sąnaudos 376 354 75 93
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 38 29 137 -5
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 39% -2%
EBITDA 227 240 299 131
EBITDA marža 28% 30% 86% 49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 65 137 8
Grynojo pelno marža 11% 8% 39% 3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 445 1 187 1 159 1 219
Nematerialus turtas 7 4 3 1
Materialus turtas 1 438 1 183 1 156 1 218
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 271 389 436 391
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 41 28 54
Per vienerius metus gautinos sumos 131 190 28 91
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 95 158 380 246
TURTO IŠ VISO 1 718 1 578 1 598 1 613
Nuosavas kapitalas 1 163 1 228 1 365 1 373
Dotacijos, subsidijos 359 49 39
Įsipareigojimai 196 301 233 198
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 80 197 117 83
Ilgalaikiai įsipareigojimai 46 129 83 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 150 173 151 150
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 718 1 578 1 598 1 613

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 5% 4% 9% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8% 5% 11% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 12% 11% 23% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,16 0,09 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,80 2,25 2,90 2,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,50 2,01 2,71 2,25
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44 0,48 0,22 0,17
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,51 0,60 0,30 0,22
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,73 0,66 0,27 0,19
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 30% 86% 49%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 39% -2%
Grynojo pelno marža 11% 8% 39% 3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Ukmergės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas182770817
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaUkmergės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://ukmergesautobusai.lt
ROE

0,6%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys