• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės – Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 981 3 261 3 592 4 098
Pardavimo savikaina 2 514 2 834 3 176 3 474
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 467 427 416 625
Bendrojo pelno marža 16% 13% 12% 15%
Veiklos sąnaudos 727 447 556 577
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -260 -20 -140 47
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% -4% 1%
EBITDA -61 133 92 318
EBITDA marža -2% 4% 3% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -208 -28 -115 -17
Grynojo pelno marža -7% -1% -3% -0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 837 7 161 6 297 6 193
Nematerialus turtas 3 7 6 3
Materialus turtas 6 698 7 022 6 130 5 912
Finansinis turtas 100
Kitas ilgalaikis turtas 136 132 161 178
Trumpalaikis turtas 4 224 2 483 2 044 2 198
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 32 52 44 203
Per vienerius metus gautinos sumos 2 815 1 516 1 246 1 157
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 378 916 754 839
TURTO IŠ VISO 11 061 9 644 8 340 8 392
Nuosavas kapitalas 856 834 718 701
Dotacijos, subsidijos 8 489 7 080 5 864 4 586
Įsipareigojimai 805 852 684 1 914
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 131 324 297 698
Ilgalaikiai įsipareigojimai 131 324 297 698
Trumpalaikiai įsipareigojimai 675 527 387 1 215
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 061 9 644 8 341 8 392

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -0% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -22% -3% -15% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -26% -2% -14% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,03 0,04 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 6,26 4,71 5,28 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 6,21 4,61 5,16 1,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,27 0,34 0,43 0,49
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,44 0,46 0,57 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 3,48 3,91 5,00 5,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -2% 4% 3% 8%
Tipinės veiklos pelno marža -9% -1% -4% 1%
Grynojo pelno marža -7% -1% -3% -0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas171780190
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Plungės rajono savivaldybė
  Rietavo savivaldybė
  Telšių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis37%
https://tratc.lt/
ROE

-2,4%

Darbuotojų skaičius

49

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vidmantas DomarkasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023