• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės – Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 204 2 872 2 981 3 261
Pardavimo savikaina 2 633 2 237 2 514 2 834
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 571 635 467 427
Bendrojo pelno marža 18% 22% 16% 13%
Veiklos sąnaudos 377 426 727 447
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 194 209 -260 -20
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% -9% -1%
EBITDA 418 408 -61 133
EBITDA marža 13% 14% -2% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 230 201 -208 -28
Grynojo pelno marža 7% 7% -7% -1%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 981 8 389 6 837 7 161
Nematerialus turtas 17 7 3 7
Materialus turtas 9 913 8 304 6 698 7 022
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 51 78 136 132
Trumpalaikis turtas 4 200 4 086 4 224 2 483
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 15 30 32 52
Per vienerius metus gautinos sumos 3 878 3 101 2 815 1 516
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 306 955 1 378 916
TURTO IŠ VISO 14 180 12 475 11 061 9 644
Nuosavas kapitalas 863 1 064 856 834
Dotacijos, subsidijos 12 341 10 386 8 489 7 080
Įsipareigojimai 974 1 019 1 714 1 728
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 181 84 131 324
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 84 131 324
Trumpalaikiai įsipareigojimai 628 450 675 527
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 180 12 475 11 061 9 644

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% -2% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% -2% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 3% -5% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,01 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 9,07 6,26 4,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 9,00 6,21 4,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,22 0,25 0,31
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,31 0,39 0,47
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,98 3,11 3,86
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% -2% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 7% -9% -1%
Grynojo pelno marža 0% 7% -7% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas171780190
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Plungės rajono savivaldybė
  Rietavo savivaldybė
  Telšių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tratc.lt/
ROE

-0,3%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys