• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės – Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 872 2 981 3 261 3 592
Pardavimo savikaina 2 237 2 514 2 834 3 176
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 635 467 427 416
Bendrojo pelno marža 22% 16% 13% 12%
Veiklos sąnaudos 426 727 447 556
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 209 -260 -20 -140
Tipinės veiklos pelno marža 7% -9% -1% -4%
EBITDA 408 -61 133 92
EBITDA marža 14% -2% 4% 3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 201 -208 -28 -115
Grynojo pelno marža 7% -7% -1% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 8 389 6 837 7 161 6 297
Nematerialus turtas 7 3 7 6
Materialus turtas 8 304 6 698 7 022 6 130
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 78 136 132 161
Trumpalaikis turtas 4 086 4 224 2 483 2 044
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 32 52 44
Per vienerius metus gautinos sumos 3 101 2 815 1 516 1 246
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 955 1 378 916 754
TURTO IŠ VISO 12 475 11 061 9 644 8 340
Nuosavas kapitalas 1 064 856 834 718
Dotacijos, subsidijos 10 386 8 489 7 080 5 864
Įsipareigojimai 1 019 1 714 1 728 1 754
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 84 131 324 297
Ilgalaikiai įsipareigojimai 84 131 324 297
Trumpalaikiai įsipareigojimai 450 675 527 387
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 12 475 11 061 9 644 8 340

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -2% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% -2% -0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -5% -0% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,01 0,04 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,07 6,26 4,71 5,28
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,00 6,21 4,61 5,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,22 0,25 0,31 0,40
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,39 0,47 0,53
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,98 3,11 3,86 4,63
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% -2% 4% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 7% -9% -1% -4%
Grynojo pelno marža 7% -7% -1% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas171780190
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaMažeikių rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Plungės rajono savivaldybė
  Rietavo savivaldybė
  Telšių rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://tratc.lt/
ROE

-1,6%

Darbuotojų skaičius

47

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys