• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2002 m. gegužės 30 d. Pagrindinė veikla – regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės apskrities teritorijoje bei Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimas bei jo įgyvendinimo priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 346 2 219 2 134 2 567
Pardavimo savikaina 1 837 1 733 1 794 2 043
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 509 487 340 524
Bendrojo pelno marža 22% 22% 16% 20%
Veiklos sąnaudos 457 454 474 397
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 52 33 -133 127
Tipinės veiklos pelno marža 2% 1% -6% 5%
EBITDA 269 250 47 297
EBITDA marža 11% 11% 2% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 15 -128 102
Grynojo pelno marža 0% 1% -6% 4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 586 5 398 5 214 4 316
Nematerialus turtas 93 71 48 33
Materialus turtas 5 462 5 303 5 034 4 160
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 31 24 131 123
Trumpalaikis turtas 815 517 847 1 023
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 2 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 634 461 409 760
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 179 54 437 262
TURTO IŠ VISO 6 410 5 923 6 062 5 339
Nuosavas kapitalas -758 -705 -709 -607
Dotacijos, subsidijos 3 593 3 649 4 008 3 493
Įsipareigojimai 3 575 2 979 2 763 2 453
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 976 295 639 614
Ilgalaikiai įsipareigojimai 760 609 426 449
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 587 1 198 1 930 1 506
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 410 5 923 6 062 5 339

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -4% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 2% -6% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,10 0,19 0,21
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,43 0,44 0,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,43 0,44 0,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,36 0,36 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,40 0,40 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 -3,03 -3,02 -3,90
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 11% 2% 12%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% -6% 5%
Grynojo pelno marža 0% 1% -6% 4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas179901854
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Jurbarko rajono savivaldybė
  Pagėgių savivaldybė
  Šilalės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
www.uabtratc.lt
ROE

3,3%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys