• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2002 m. gegužės 30 d. Pagrindinė veikla – regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės apskrities teritorijoje bei Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimas bei jo įgyvendinimo priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 219 2 134 2 567 2 782
Pardavimo savikaina 1 733 1 794 2 043 2 314
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 487 340 524 468
Bendrojo pelno marža 22% 16% 20% 17%
Veiklos sąnaudos 454 474 397 419
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 33 -133 127 50
Tipinės veiklos pelno marža 1% -6% 5% 2%
EBITDA 250 47 297 221
EBITDA marža 11% 2% 12% 8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 -128 102 38
Grynojo pelno marža 1% -6% 4% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 5 398 5 214 4 316 6 773
Nematerialus turtas 71 48 33 15
Materialus turtas 5 303 5 034 4 160 6 758
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 24 131 123
Trumpalaikis turtas 517 847 1 023 1 429
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 2 1 3
Per vienerius metus gautinos sumos 461 409 760 922
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 54 437 262 505
TURTO IŠ VISO 5 923 6 062 5 339 8 202
Nuosavas kapitalas -705 -709 -607 2 241
Dotacijos, subsidijos 3 649 4 008 3 493 3 219
Įsipareigojimai 2 979 2 763 2 453 2 742
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 295 639 614 563
Ilgalaikiai įsipareigojimai 609 426 449 397
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 198 1 930 1 506 1 445
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 5 923 6 062 5 339 8 202

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -2% 2% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -4% 3% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% -6% 7% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,10 0,19 0,21 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 0,44 0,68 0,99
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,43 0,44 0,68 0,99
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,36 0,36 0,45 0,41
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,40 0,40 0,54 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas -3,03 -3,02 -3,90 3,41
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 2% 12% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -6% 5% 2%
Grynojo pelno marža 1% -6% 4% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas179901854
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Jurbarko rajono savivaldybė
  Pagėgių savivaldybė
  Šilalės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://uabtratc.lt
ROE

0,9%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys