• English
 • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2002 m. gegužės 30 d. Pagrindinė veikla – regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Tauragės apskrities teritorijoje bei Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto įgyvendinimas bei jo įgyvendinimo priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 134 2 567 2 782 2 465
Pardavimo savikaina 1 794 2 043 2 314 2 681
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 340 524 468 -215
Bendrojo pelno marža 16% 20% 17% -9%
Veiklos sąnaudos 293 230 261 345
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -133 127 50 -734
Tipinės veiklos pelno marža -6% 5% 2% -30%
EBITDA 47 297 221 -634
EBITDA marža 2% 12% 8% -26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -128 102 38 -622
Grynojo pelno marža -6% 4% 1% -25%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 5 214 4 316 6 773 7 254
Nematerialus turtas 48 33 15 10
Materialus turtas 5 034 4 160 6 758 7 244
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 131 123 0 0
Trumpalaikis turtas 847 1 023 1 429 1 103
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 1 3 29
Per vienerius metus gautinos sumos 409 760 921 639
Kitas trumpalaikis turtas 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 437 262 505 435
TURTO IŠ VISO 6 062 5 339 8 202 8 358
Nuosavas kapitalas -709 -607 2 241 1 620
Dotacijos, subsidijos 4 008 3 493 3 219 3 174
Įsipareigojimai 2 356 1 955 1 843 2 678
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 639 614 562 794
Ilgalaikiai įsipareigojimai 426 449 397 598
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 930 1 506 1 445 2 080
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 6 062 5 339 8 202 8 358

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% 2% 1% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 18% -15% 5% -32%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 47% -80% 2% -33%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,11 0,11 0,07 0,10
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,44 0,68 0,99 0,53
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,44 0,68 0,99 0,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,35 0,48 0,34 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,41 0,59 0,41 0,34
Nuosavo kapitalo apyvartumas -3,01 -4,23 1,24 1,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 2% 12% 8% -26%
Tipinės veiklos pelno marža -6% 5% 2% -30%
Grynojo pelno marža -6% 4% 1% -25%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas179901854
 • SektoriusRegioninių atliekų tvarkymo centrai
 • VeiklaAtliekų šalinimo paslaugos
 • Atstovaujanti institucijaTauragės rajono savivaldybė
  Kontroliuojanti (didžiausią akcijų dalį valdanti) institucija

  Jurbarko rajono savivaldybė
  Pagėgių savivaldybė
  Šilalės rajono savivaldybė
 • Savivaldybei priklausanti dalis39,09%
https://uabtratc.lt
ROE

-32,2%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Virginijus NoreikaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023