• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Švenčionių planas“ įregistruota 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė veikla – konsultacijos architektūros ir civilinės statybos srityje; inžinierinė–technologinė veikla; projektiniai konstruktoriniai darbai; miestų, miestelių ir kraštovaizdžio planavimas; gatvių eismo projektavimas; reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas ir kitos veiklos apibrėžtos Įmonės įstatuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 30 34 44 44
Pardavimo savikaina 18 21 29 22
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 12 13 15 21
Bendrojo pelno marža 40% 38% 34% 49%
Veiklos sąnaudos 14 13 17 20
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 0 -2 1
Tipinės veiklos pelno marža -5% 1% -5% 3%
EBITDA 0 2 0 3
EBITDA marža -0% 6% -0% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 0 -2 1
Grynojo pelno marža -4% 1% -5% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 7 5 4 4
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 4 2 2 2
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 2 2 2 2
Trumpalaikis turtas 9 15 9 12
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Per vienerius metus gautinos sumos 1 5 6
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9 13 4 6
TURTO IŠ VISO 16 20 14 17
Nuosavas kapitalas 12 13 10 11
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 4 7 4 6
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 7 4 6
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 20 14 17

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 1% -13% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -10% 2% -19% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% 2% -22% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,35 2,07 2,14 1,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,35 2,07 2,14 1,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,90 1,75 3,06 2,52
Ilgalaikio turto apyvartumas 4,61 7,13 10,66 10,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,47 2,74 4,31 3,91
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 6% -0% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% 1% -5% 3%
Grynojo pelno marža -4% 1% -5% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Švenčionių planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas178997346
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
ROE

10,1%

Darbuotojų skaičius

4

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Nijolė StankevičienėDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30