• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Švenčionių planas“ įregistruota 2003 m. kovo 25 d. Pagrindinė veikla – konsultacijos architektūros ir civilinės statybos srityje; inžinierinė–technologinė veikla; projektiniai konstruktoriniai darbai; miestų, miestelių ir kraštovaizdžio planavimas; gatvių eismo projektavimas; reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas ir kitos veiklos apibrėžtos Įmonės įstatuose.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 35 38 38 30
Pardavimo savikaina 21 22 22 18
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 13 15 16 12
Bendrojo pelno marža 39% 40% 43% 40%
Veiklos sąnaudos 13 20 15 14
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 1 -5 2 -2
Tipinės veiklos pelno marža 2% -14% 5% -5%
EBITDA 2 -4 3 -0
EBITDA marža 5% -10% 8% -0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 -5 2 -1
Grynojo pelno marža 2% -12% 4% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 4 2 7
Nematerialus turtas 1 1 0 1
Materialus turtas 2 1 1 4
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 2 2 2
Trumpalaikis turtas 20 12 18 9
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 0 0 0 0
Per vienerius metus gautinos sumos 5 2 0 0
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15 10 18 9
TURTO IŠ VISO 25 17 22 16
Nuosavas kapitalas 18 13 15 12
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 7 4 8 4
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 4 8 4
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 17 22 16

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -21% 8% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -29% 11% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -78% 24% -24%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,95 2,33 2,35
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,95 2,33 2,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,79 1,94 1,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 9,17 12,59 6,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,41 2,76 2,25
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% -10% 8% -0%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -14% 5% -5%
Grynojo pelno marža 0% -12% 4% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 1,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,67 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Švenčionių planas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas178997346
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatyba ir architektūra, projektavimo paslaugos
  • Atstovaujanti institucijaŠvenčionių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE

-9,6%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys