• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Sūduvos vandenys“ bendrovė yra 1970 metais įsteigtos Kapsuko rajono komunalinių įmonių kombinato Vandentiekio ir kanalizacijos valdybos teisių perėmėja ir tęsėja. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 4 134 4 274 4 262 4 433
Pardavimo savikaina 3 239 3 266 3 301 3 745
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 895 1 009 962 688
Bendrojo pelno marža 22% 24% 23% 16%
Veiklos sąnaudos 861 998 1 056 1 233
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 34 11 -94 -544
Tipinės veiklos pelno marža 1% 0% -2% -12%
EBITDA 844 720 726 460
EBITDA marža 20% 17% 17% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 152 44 70 -382
Grynojo pelno marža 4% 1% 2% -9%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 110 26 010 28 169 31 903
Nematerialus turtas 39 18 20 10
Materialus turtas 24 071 25 829 27 986 31 892
Finansinis turtas 0 163 163 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 078 862 878 1 221
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 108 150 147 156
Per vienerius metus gautinos sumos 895 678 552 626
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 75 34 179 439
TURTO IŠ VISO 25 295 26 971 29 135 33 202
Nuosavas kapitalas 8 193 10 068 10 759 14 660
Dotacijos, subsidijos 16 543 16 135 16 823 17 341
Įsipareigojimai 559 767 1 554 1 201
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 14 539 429
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 539 429
Trumpalaikiai įsipareigojimai 559 767 1 015 772
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 25 295 26 971 29 135 33 202

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% 0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,05 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,12 0,87 1,58
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,93 0,72 1,38
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,16 0,15 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,17 0,16 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,47 0,41 0,35
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 17% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -2% -12%
Grynojo pelno marža 0% 1% 2% -9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Sūduvos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151104226
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.suduvosvandenys.lt/
ROE

-3,0%

Darbuotojų skaičius

155

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys