• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Sūduvos vandenys“ bendrovė yra 1970 metais įsteigtos Kapsuko rajono komunalinių įmonių kombinato Vandentiekio ir kanalizacijos valdybos teisių perėmėja ir tęsėja. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 4 262 4 433 4 879 5 202
Pardavimo savikaina 3 301 3 745 4 015 5 350
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 962 688 864 -148
Bendrojo pelno marža 23% 16% 18% -3%
Veiklos sąnaudos 703 915 917 1 010
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -94 -544 -308 -1 464
Tipinės veiklos pelno marža -2% -12% -6% -28%
EBITDA 726 460 761 -402
EBITDA marža 17% 10% 16% -8%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 70 -382 -125 -1 413
Grynojo pelno marža 2% -9% -3% -27%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 28 169 31 903 33 409 34 801
Nematerialus turtas 20 10 67 61
Materialus turtas 27 986 31 892 33 341 34 740
Finansinis turtas 163
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 878 1 221 1 681 1 076
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 147 156 102 193
Per vienerius metus gautinos sumos 552 626 646 566
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 179 439 933 317
TURTO IŠ VISO 29 135 33 202 35 177 35 967
Nuosavas kapitalas 10 759 14 660 15 636 15 501
Dotacijos, subsidijos 16 823 17 341 17 975 17 978
Įsipareigojimai 1 554 1 201 1 566 2 488
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 539 429 748 1 300
Ilgalaikiai įsipareigojimai 539 429 664 1 223
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 015 772 903 1 265
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 29 135 33 202 35 177 35 967

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -0% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -3% -1% -9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -4% -2% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01 0,02 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,87 1,58 1,86 0,85
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,72 1,38 1,75 0,70
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,13 0,14 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,14 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,40 0,30 0,31 0,34
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 10% 16% -8%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -12% -6% -28%
Grynojo pelno marža 2% -9% -3% -27%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Sūduvos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151104226
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://suduvosvandenys.lt/
ROE

-9,1%

Darbuotojų skaičius

153

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas JašinskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023