• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Sūduvos vandenys“ bendrovė yra 1970 metais įsteigtos Kapsuko rajono komunalinių įmonių kombinato Vandentiekio ir kanalizacijos valdybos teisių perėmėja ir tęsėja. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 4 274 4 262 4 433 4 879
Pardavimo savikaina 3 266 3 301 3 745 4 015
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 009 962 688 864
Bendrojo pelno marža 24% 23% 16% 18%
Veiklos sąnaudos 998 1 056 1 233 1 172
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 11 -94 -544 -308
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -12% -6%
EBITDA 720 726 460 762
EBITDA marža 17% 17% 10% 16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 44 70 -382 -125
Grynojo pelno marža 1% 2% -9% -3%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 26 010 28 169 31 903 33 409
Nematerialus turtas 18 20 10 67
Materialus turtas 25 829 27 986 31 892 33 341
Finansinis turtas 163 163
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 862 878 1 221 1 681
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 147 156 102
Per vienerius metus gautinos sumos 678 552 626 646
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 34 179 439 933
TURTO IŠ VISO 26 971 29 135 33 202 35 177
Nuosavas kapitalas 10 068 10 759 14 660 15 636
Dotacijos, subsidijos 16 135 16 823 17 341 17 975
Įsipareigojimai 767 1 554 1 201 1 566
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 14 539 429 740
Ilgalaikiai įsipareigojimai 539 429 664
Trumpalaikiai įsipareigojimai 767 1 015 772 903
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 26 971 29 135 33 202 35 177

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% -3% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,05 0,03 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,12 0,87 1,58 1,86
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,93 0,72 1,38 1,75
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,15 0,14 0,14
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,17 0,16 0,15 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,47 0,41 0,35 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 17% 10% 16%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -12% -6%
Grynojo pelno marža 1% 2% -9% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Sūduvos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151104226
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://suduvosvandenys.lt/
ROE

-0,8%

Darbuotojų skaičius

154

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys