• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Sūduvos vandenys“ bendrovė yra 1970 metais įsteigtos Kapsuko rajono komunalinių įmonių kombinato Vandentiekio ir kanalizacijos valdybos teisių perėmėja ir tęsėja. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 4 433 4 879 5 202 9 249
Pardavimo savikaina 3 745 4 015 5 350 6 600
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 688 864 -148 2 649
Bendrojo pelno marža 16% 18% -3% 29%
Veiklos sąnaudos 915 917 1 010 1 464
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -544 -308 -1 464 1 185
Tipinės veiklos pelno marža -12% -6% -28% 13%
EBITDA 460 761 -402 2 417
EBITDA marža 10% 16% -8% 26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -382 -125 -1 414 866
Grynojo pelno marža -9% -3% -27% 9%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 31 903 33 409 34 801 37 962
Nematerialus turtas 10 67 61 70
Materialus turtas 31 892 33 341 34 740 37 892
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 1 221 1 681 1 076 3 761
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 156 102 193 245
Per vienerius metus gautinos sumos 626 646 566 1 245
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 439 933 317 2 270
TURTO IŠ VISO 33 202 35 177 35 967 41 845
Nuosavas kapitalas 14 660 15 636 15 501 17 736
Dotacijos, subsidijos 17 341 17 975 17 978 19 042
Įsipareigojimai 1 201 1 566 2 488 5 067
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 429 748 1 223 3 441
Ilgalaikiai įsipareigojimai 429 664 1 223 3 441
Trumpalaikiai įsipareigojimai 772 903 1 265 1 626
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 33 202 35 177 35 967 41 845

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -0% -4% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -1% -9% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -2% -9% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,02 0,03 0,08
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,58 1,86 0,85 2,31
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,38 1,75 0,70 2,16
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,14 0,14 0,22
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,15 0,15 0,24
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,31 0,34 0,52
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 16% -8% 26%
Tipinės veiklos pelno marža -12% -6% -28% 13%
Grynojo pelno marža -9% -3% -27% 9%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Sūduvos vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas151104226
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaMarijampolės savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://suduvosvandenys.lt/
ROE

5,2%

Darbuotojų skaičius

184

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas JašinskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30