• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Stoties turgus“ įregistruota 1994 m. sausio 24 d. Pagrindinė bendrovės veikla – nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Kita bendrovės veikla – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 446 456 312 230
Pardavimo savikaina 0 0 0 0
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 446 456 312 230
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 376 359 254 209
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 69 96 58 21
Tipinės veiklos pelno marža 16% 21% 19% 9%
EBITDA 92 102 60 102
EBITDA marža 21% 22% 19% 44%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 85 50 84
Grynojo pelno marža 13% 19% 16% 37%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 984 2 979 2 975 2 977
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 2 983 2 977 2 973 2 976
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 1 2 2 1
Trumpalaikis turtas 179 274 77 137
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 1 2
Per vienerius metus gautinos sumos 2 3 5 1
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 176 269 71 134
TURTO IŠ VISO 3 163 3 252 3 052 3 114
Nuosavas kapitalas 3 136 3 221 3 020 3 104
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 27 32 32 10
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 27 32 32 10
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 163 3 252 3 052 3 114

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 3% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 3% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 4% 6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 8,58 2,38 14,39
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 8,55 2,35 14,20
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,14 0,10 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,15 0,10 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,14 0,10 0,08
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 22% 19% 44%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 21% 19% 9%
Grynojo pelno marža 0% 19% 16% 37%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 127,50 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,51 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Stoties turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233923260
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis51%
http://www.stotiesturgus.lt/
ROE

2,8%

Darbuotojų skaičius

3

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys