• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Stoties turgus“ įregistruota 1994 m. sausio 24 d. Pagrindinė bendrovės veikla – nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Kita bendrovės veikla – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 312 230 23 22
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 312 230 23 22
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 254 80 88
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 58 21 -56 -66
Tipinės veiklos pelno marža 19% 9% -243% -306%
EBITDA 60 103 -52 -66
EBITDA marža 19% 45% -223% -307%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 50 84 -55 -67
Grynojo pelno marža 16% 37% -237% -309%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 2 975 2 977 2 974 8 325
Nematerialus turtas 0
Materialus turtas 2 973 2 976 2 972 8 325
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 1 1
Trumpalaikis turtas 77 137 87 20
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 2 2 1
Per vienerius metus gautinos sumos 5 1 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 71 134 85 18
TURTO IŠ VISO 3 052 3 114 3 061 8 345
Nuosavas kapitalas 3 020 3 105 3 050 7 533
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 32 10 11 11
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 10 11 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 052 3 114 3 061 8 345

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 3% -2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% -2% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 1% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,38 14,43 7,78 1,90
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,35 14,24 7,63 1,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,07 0,01 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,10 0,08 0,01 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,10 0,07 0,01 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 45% -223% -307%
Tipinės veiklos pelno marža 19% 9% -243% -306%
Grynojo pelno marža 16% 37% -237% -309%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Stoties turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233923260
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis51%
https://stotiesturgus.lt/
ROE

-1,3%

Darbuotojų skaičius

1

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Saulius TumonisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023