• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Stoties turgus“ įregistruota 1994 m. sausio 24 d. Pagrindinė bendrovės veikla – nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį. Kita bendrovės veikla – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrovės veiklos objektu gali būti gamyba, prekyba ir paslaugų teikimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 456 312 230 23
Pardavimo savikaina
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 456 312 230 23
Bendrojo pelno marža 100% 100% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 359 254 209 80
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 96 58 21 -56
Tipinės veiklos pelno marža 21% 19% 9% -243%
EBITDA 102 60 103 -52
EBITDA marža 22% 19% 45% -223%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 85 50 84 -55
Grynojo pelno marža 19% 16% 37% -237%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 979 2 975 2 977 2 974
Nematerialus turtas
Materialus turtas 2 977 2 973 2 976 2 972
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 2 2 1 1
Trumpalaikis turtas 274 77 137 87
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 1 2 2
Per vienerius metus gautinos sumos 3 5 1 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 269 71 134 85
TURTO IŠ VISO 3 252 3 052 3 114 3 061
Nuosavas kapitalas 3 221 3 020 3 105 3 050
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 32 32 10 11
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 32 32 10 11
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 252 3 052 3 114 3 061

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 2% 3% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 2% 3% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 4% 6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 8,58 2,38 14,43 7,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 8,55 2,35 14,24 7,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,10 0,07 0,01
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,10 0,08 0,01
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,10 0,08 0,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 22% 19% 45% -223%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 19% 9% -243%
Grynojo pelno marža 19% 16% 37% -237%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 127,50
Dividendai/grynasis pelnas 1,51

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Stoties turgus“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas233923260
  • SektoriusKita
  • VeiklaTurgaviečių administravimas
  • Atstovaujanti institucijaKauno miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis51%
https://stotiesturgus.lt/
ROE

-1,8%

Darbuotojų skaičius

2

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys