• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. reorganizavus Palangos valstybinę vandens tiekimo įmonę, atskyrus Skuodo barą. UAB „Skuodo vandenys“ pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones. Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado. Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, kuriame teikiamos pirčių, baseino, treniruoklių, aerobikos paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 661 665 722 853
Pardavimo savikaina 506 560 607 692
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 156 105 115 161
Bendrojo pelno marža 24% 16% 16% 19%
Veiklos sąnaudos 113 193 204 216
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -72 -134 -138 -101
Tipinės veiklos pelno marža -11% -20% -19% -12%
EBITDA 307 52 30 81
EBITDA marža 46% 8% 4% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -44 -89 -107 -53
Grynojo pelno marža -7% -13% -15% -6%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 10 359 9 982 9 842 9 675
Nematerialus turtas 5 2 1 0
Materialus turtas 10 354 9 979 9 841 9 674
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 174 116 119 150
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 7 4 8
Per vienerius metus gautinos sumos 90 89 102 134
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 77 20 13 8
TURTO IŠ VISO 10 534 10 098 9 961 9 825
Nuosavas kapitalas 2 903 2 814 2 707 2 655
Dotacijos, subsidijos 6 723 6 433 6 350 6 242
Įsipareigojimai 907 851 904 928
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 821 761 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 756 703 650 598
Trumpalaikiai įsipareigojimai 151 148 253 331
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 534 10 098 9 961 9 825

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -1% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -3% -4% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -4% -4% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,08 0,08 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,15 0,78 0,47 0,45
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,11 0,74 0,45 0,43
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,07 0,07 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,07 0,07 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,23 0,24 0,27 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 46% 8% 4% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -20% -19% -12%
Grynojo pelno marža -7% -13% -15% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173820527
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://skuodovandenys.lt/
ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

29

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Algirdas MiliauskasDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023