• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. reorganizavus Palangos valstybinę vandens tiekimo įmonę, atskyrus Skuodo barą. UAB „Skuodo vandenys“ pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones. Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado. Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, kuriame teikiamos pirčių, baseino, treniruoklių, aerobikos paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 647 661 665 722
Pardavimo savikaina 481 506 560 591
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 166 156 105 132
Bendrojo pelno marža 26% 24% 16% 18%
Veiklos sąnaudos 199 228 239 254
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -33 -72 -134 -122
Tipinės veiklos pelno marža -5% -11% -20% -17%
EBITDA 335 307 52 47
EBITDA marža 52% 46% 8% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 -44 -89 -91
Grynojo pelno marža -4% -7% -13% -13%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 10 638 10 359 9 982 9 842
Nematerialus turtas 7 5 2 1
Materialus turtas 10 631 10 354 9 979 9 841
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 191 174 116 119
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 6 7 4
Per vienerius metus gautinos sumos 95 90 89 102
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 91 77 20 13
TURTO IŠ VISO 10 831 10 534 10 098 9 961
Nuosavas kapitalas 2 947 2 903 2 814 2 723
Dotacijos, subsidijos 6 919 6 723 6 433 6 350
Įsipareigojimai 965 907 851 888
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 15 821 761 707
Ilgalaikiai įsipareigojimai 815 756 703 650
Trumpalaikiai įsipareigojimai 150 151 148 237
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 831 10 534 10 098 9 961

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -1% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -1% -3% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -2% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,28 0,27 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,28 1,15 0,78 0,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,24 1,11 0,74 0,49
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,07 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,22 0,23 0,23 0,26
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 52% 46% 8% 7%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -11% -20% -17%
Grynojo pelno marža -4% -7% -13% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173820527
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://skuodovandenys.lt/
ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys