• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo vandenys“ įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. reorganizavus Palangos valstybinę vandens tiekimo įmonę, atskyrus Skuodo barą. UAB „Skuodo vandenys“ pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones. Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado. Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, kuriame teikiamos pirčių, baseino, treniruoklių, aerobikos paslaugos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 671 647 661 665
Pardavimo savikaina 444 481 506 560
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 226 166 156 105
Bendrojo pelno marža 34% 26% 24% 16%
Veiklos sąnaudos 178 199 228 239
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 48 -33 -72 -134
Tipinės veiklos pelno marža 7% -5% -11% -20%
EBITDA 388 335 307 227
EBITDA marža 58% 52% 46% 34%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 -24 -44 -89
Grynojo pelno marža 5% -4% -7% -13%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 895 10 638 10 359 9 982
Nematerialus turtas 9 7 5 2
Materialus turtas 10 886 10 631 10 354 9 979
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 196 191 174 116
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 5 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 102 95 90 89
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 91 91 77 20
TURTO IŠ VISO 11 092 10 831 10 534 10 098
Nuosavas kapitalas 2 971 2 947 2 903 2 814
Dotacijos, subsidijos 7 095 6 919 6 723 6 433
Įsipareigojimai 1 027 965 907 851
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 939 15 821 761
Ilgalaikiai įsipareigojimai 877 815 756 703
Trumpalaikiai įsipareigojimai 150 150 151 148
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 11 092 10 831 10 534 10 098

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,28 0,27
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,28 1,15 0,78
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,24 1,11 0,74
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,22 0,23 0,23
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 52% 46% 34%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -5% -11% -20%
Grynojo pelno marža 0% -4% -7% -13%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173820527
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.skuodovandenys.lt/
ROE

-3,1%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys