• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo autobusai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais, Skuodo autobusų stoties darbo organizavimas – atliekama autobusų eismo kontrolė, parduodami bilietai, vykdoma siuntų pervežimo veikla, kelionių organizavimas užsakomaisiais reisais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, autobusų priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 388 395 239 231
Pardavimo savikaina 302 294 173 176
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 85 102 66 55
Bendrojo pelno marža 22% 26% 28% 24%
Veiklos sąnaudos 90 110 68 27
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -5 -8 -1 28
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% -1% 12%
EBITDA 142 145 119 140
EBITDA marža 37% 37% 50% 61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 2 -25 5
Grynojo pelno marža 1% 0% -10% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 502 486 428 393
Nematerialus turtas 1 0 0 1
Materialus turtas 501 485 428 392
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 96 105 87 95
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 10 6 13 16
Per vienerius metus gautinos sumos 36 57 17 15
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 50 43 57 64
TURTO IŠ VISO 607 601 522 494
Nuosavas kapitalas 297 323 298 303
Dotacijos, subsidijos 27 49
Įsipareigojimai 308 273 194 138
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 279 246 158 100
Ilgalaikiai įsipareigojimai 167 116 73 72
Trumpalaikiai įsipareigojimai 142 157 121 67
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 607 601 522 494

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% -4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 0% -8% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 3% -10% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,94 0,76 0,53 0,33
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,68 0,67 0,72 1,42
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 0,63 0,61 1,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,60 0,65 0,43 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,73 0,80 0,52 0,56
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,31 1,28 0,77 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 37% 50% 61%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% -1% 12%
Grynojo pelno marža 1% 0% -10% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173935878
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://skuodoautobusai.lt/
ROE

1,8%

Darbuotojų skaičius

33

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys