• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo autobusai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais, Skuodo autobusų stoties darbo organizavimas – atliekama autobusų eismo kontrolė, parduodami bilietai, vykdoma siuntų pervežimo veikla, kelionių organizavimas užsakomaisiais reisais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, autobusų priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 395 239 231 452
Pardavimo savikaina 294 173 176 379
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 102 66 55 72
Bendrojo pelno marža 26% 28% 24% 16%
Veiklos sąnaudos 110 68 27 39
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -8 -1 28 33
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% 12% 7%
EBITDA 145 119 140 115
EBITDA marža 37% 50% 61% 25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 -25 5 1
Grynojo pelno marža 0% -10% 2% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 486 428 393 531
Nematerialus turtas 0 0 1 1
Materialus turtas 485 428 392 530
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 105 87 95 117
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 6 13 16 23
Per vienerius metus gautinos sumos 57 17 15 17
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 43 57 64 76
TURTO IŠ VISO 601 522 494 654
Nuosavas kapitalas 323 298 303 304
Dotacijos, subsidijos 27 49 59
Įsipareigojimai 273 194 138 288
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 246 158 100 246
Ilgalaikiai įsipareigojimai 116 73 72 189
Trumpalaikiai įsipareigojimai 157 121 67 100
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 601 522 494 654

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -4% 1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -8% 2% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% 8% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,41 0,30 0,20 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,67 0,72 1,42 1,17
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,63 0,61 1,19 0,94
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,66 0,46 0,47 0,69
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,56 0,59 0,85
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,22 0,80 0,76 1,48
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 37% 50% 61% 25%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -1% 12% 7%
Grynojo pelno marža 0% -10% 2% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173935878
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://skuodoautobusai.lt/
ROE

0,3%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rimantas PabrėžaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023