• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Skuodo autobusai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 25 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais, Skuodo autobusų stoties darbo organizavimas – atliekama autobusų eismo kontrolė, parduodami bilietai, vykdoma siuntų pervežimo veikla, kelionių organizavimas užsakomaisiais reisais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, autobusų priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 369 388 395 239
Pardavimo savikaina 278 302 294 173
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 91 85 102 66
Bendrojo pelno marža 25% 22% 26% 28%
Veiklos sąnaudos 86 90 110 68
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 -5 -8 -1
Tipinės veiklos pelno marža 2% -1% -2% -1%
EBITDA 152 142 145 119
EBITDA marža 41% 37% 37% 50%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 3 2 -25
Grynojo pelno marža 6% 1% 0% -10%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 566 502 486 428
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 566 501 485 428
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 101 96 105 87
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 9 10 6 13
Per vienerius metus gautinos sumos 62 36 57 17
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 31 50 43 57
TURTO IŠ VISO 676 607 601 522
Nuosavas kapitalas 294 297 323 298
Dotacijos, subsidijos 0 0 0 27
Įsipareigojimai 381 308 273 194
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 359 279 246 158
Ilgalaikiai įsipareigojimai 242 167 116 73
Trumpalaikiai įsipareigojimai 139 142 157 121
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 676 607 601 522

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 0% -8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 3% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,94 0,76 0,53
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,68 0,67 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,61 0,63 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,60 0,65 0,43
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,73 0,80 0,52
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,31 1,28 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 37% 37% 50%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -1% -2% -1%
Grynojo pelno marža 0% 1% 0% -10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Skuodo autobusai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas173935878
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaSkuodo rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.skuodoautobusai.lt/
ROE

-8,1%

Darbuotojų skaičius

35

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys