• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ įregistruota 1995 m. birželio 16 d. Pagrindinė veikla – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – kavinės kasdienės paslaugos, banketų rengimas, patalpų nuoma įvairioms šventėms, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla -vaikų žaidimų kambario paslaugos, vandens pramogos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 64 66 55 79
Pardavimo savikaina 23 18 21 31
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 41 48 34 48
Bendrojo pelno marža 64% 73% 63% 61%
Veiklos sąnaudos 60 71 55 68
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -20 -23 -20 -20
Tipinės veiklos pelno marža -31% -35% -37% -26%
EBITDA 6 4 8 4
EBITDA marža 10% 5% 14% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 1 4 1
Grynojo pelno marža 5% 1% 7% 1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 55 101 85 120
Nematerialus turtas
Materialus turtas 55 101 85 120
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 15 14 15 18
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 11 14 11 13
Per vienerius metus gautinos sumos 3 1
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 0 4 5
TURTO IŠ VISO 70 116 100 139
Nuosavas kapitalas 15 16 20 21
Dotacijos, subsidijos 41 90 76 61
Įsipareigojimai 13 10 5 57
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 51
Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 10 5 6
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 70 116 100 139

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 6% 1% 4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 23% 4% 22% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 2% 11% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,61 1,52 3,36 3,08
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,45 0,04 0,98 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,30 0,71 0,51 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,72 0,84 0,59 0,77
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,63 4,17 3,06 3,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 5% 14% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -31% -35% -37% -26%
Grynojo pelno marža 5% 1% 7% 1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178263320
  • SektoriusKita
  • VeiklaNekilnojamo turto nuoma, maitinimo, pramogų ir poilsio organizavimas
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sirvintoslaisvalaikiui.lt/
ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys