• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ įregistruota 1995 m. birželio 16 d. Pagrindinė veikla – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – kavinės kasdienės paslaugos, banketų rengimas, patalpų nuoma įvairioms šventėms, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla -vaikų žaidimų kambario paslaugos, vandens pramogos.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 66 55 79 121
Pardavimo savikaina 18 21 31 44
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 48 34 48 77
Bendrojo pelno marža 73% 63% 61% 64%
Veiklos sąnaudos 71 55 68 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -23 -20 -20 -26
Tipinės veiklos pelno marža -35% -37% -26% -21%
EBITDA 4 8 4 7
EBITDA marža 5% 14% 5% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 4 1 2
Grynojo pelno marža 1% 7% 1% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 101 85 120 105
Nematerialus turtas
Materialus turtas 101 85 120 105
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 14 15 18 22
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 14 11 13 16
Per vienerius metus gautinos sumos 1 3
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0 4 5 3
TURTO IŠ VISO 116 100 139 127
Nuosavas kapitalas 16 20 21 23
Dotacijos, subsidijos 90 76 61 46
Įsipareigojimai 10 5 57 58
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 51 48
Ilgalaikiai įsipareigojimai 51 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 5 6 10
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 116 100 139 127

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 1% 4% 1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 22% 4% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -144% -102% -28% -36%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,37 0,38
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,52 3,36 3,10 2,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,04 0,98 0,88 0,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,57 0,55 0,57 0,95
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,65 0,65 0,66 1,16
Nuosavo kapitalo apyvartumas 4,09 2,76 3,79 5,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 14% 5% 5%
Tipinės veiklos pelno marža -35% -37% -26% -21%
Grynojo pelno marža 1% 7% 1% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas178263320
  • SektoriusKita
  • VeiklaNekilnojamo turto nuoma, maitinimo, pramogų ir poilsio organizavimas
  • Atstovaujanti institucijaŠirvintų rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://sirvintoslaisvalaikiui.lt/
ROE

8,7%

Darbuotojų skaičius

10

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vaiva DaugėlienėDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023