• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Simno komunalininkas“ įregistruota 2001 m. reorganizavus biudžetinę įstaigą „Simno komunalininkas“. Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploataciją), nuotekų šalinimo ir nuotekų valymo bei kitas komunalines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 913 1 024 1 352 1 393
Pardavimo savikaina 911 1 050 1 470 1 351
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 -26 -118 42
Bendrojo pelno marža 0% -3% -9% 3%
Veiklos sąnaudos 66 70 194 165
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -64 -96 -312 -123
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -23% -9%
EBITDA 133 89 -208 -3
EBITDA marža 15% 9% -15% -0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -63 -97 -306 -114
Grynojo pelno marža -7% -9% -23% -8%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 8 000 9 863 10 485 13 760
Nematerialus turtas 4 2 8
Materialus turtas 7 996 9 862 10 485 13 753
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 700 474 361 403
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 68 48 41 44
Per vienerius metus gautinos sumos 270 230 250 297
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 363 196 69 63
TURTO IŠ VISO 8 700 10 337 10 846 14 164
Nuosavas kapitalas 2 882 2 876 2 570 2 512
Dotacijos, subsidijos 5 125 6 548 7 221 10 669
Įsipareigojimai 694 914 1 055 983
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 309 678 649 715
Ilgalaikiai įsipareigojimai 309 639 610 570
Trumpalaikiai įsipareigojimai 385 274 446 412
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 700 10 337 10 846 14 164

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -3% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -3% -11% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -3% -10% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,04 0,07 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,82 1,73 0,81 0,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,64 1,55 0,72 0,87
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,10 0,10 0,12 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,11 0,10 0,13 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,36 0,53 0,55
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 15% 9% -15% -0%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -9% -23% -9%
Grynojo pelno marža -7% -9% -23% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Simno komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas153720195
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://simnokomun.lt/
ROE

-4,5%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Ernestas ŠimanskasDirektorius

Informacija aktuali: 2024/04/30