• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Simno komunalininkas“ įregistruota 2001 m. reorganizavus biudžetinę įstaigą „Simno komunalininkas“. Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploataciją), nuotekų šalinimo ir nuotekų valymo bei kitas komunalines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 026 913 1 024 1 180
Pardavimo savikaina 1 007 911 1 050 1 298
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 19 2 -26 -118
Bendrojo pelno marža 2% 0% -3% -10%
Veiklos sąnaudos 90 66 70 194
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -71 -64 -96 -312
Tipinės veiklos pelno marža -7% -7% -9% -26%
EBITDA 294 133 89 -208
EBITDA marža 29% 15% 9% -18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -65 -63 -97 -306
Grynojo pelno marža -6% -7% -9% -26%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 6 981 8 000 9 863 10 485
Nematerialus turtas 6 4 2
Materialus turtas 6 975 7 996 9 862 10 485
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 494 700 474 361
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 104 68 48 41
Per vienerius metus gautinos sumos 236 270 230 250
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 154 363 196 69
TURTO IŠ VISO 7 476 8 700 10 337 10 846
Nuosavas kapitalas 2 940 2 882 2 876 2 570
Dotacijos, subsidijos 4 169 5 125 6 548 7 221
Įsipareigojimai 367 694 914 1 055
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 237 309 678 649
Ilgalaikiai įsipareigojimai 237 309 639 610
Trumpalaikiai įsipareigojimai 130 385 274 446
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 476 8 700 10 337 10 846

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% -1% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -2% -2% -3% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -3% -10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,04 0,07 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,82 1,82 1,73 0,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,01 1,64 1,55 0,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,14 0,10 0,10 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,15 0,11 0,10 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,35 0,32 0,36 0,46
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 29% 15% 9% -18%
Tipinės veiklos pelno marža -7% -7% -9% -26%
Grynojo pelno marža -6% -7% -9% -26%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Simno komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas153720195
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://simnokomun.lt/
ROE

-11,2%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Juozas KalėdaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023