• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Simno komunalininkas“ įregistruota 2001 m. reorganizavus biudžetinę įstaigą „Simno komunalininkas“. Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploataciją), nuotekų šalinimo ir nuotekų valymo bei kitas komunalines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 916 974 1 026 916
Pardavimo savikaina 865 1 031 1 007 1 120
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 51 -57 19 -204
Bendrojo pelno marža 6% -6% 2% -22%
Veiklos sąnaudos 82 96 90 118
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -31 -153 -71 -322
Tipinės veiklos pelno marža -3% -16% -7% -35%
EBITDA 160 272 294 36
EBITDA marža 17% 28% 29% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -23 -146 -65 -315
Grynojo pelno marža -2% -15% -6% -34%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 997 6 865 6 981 7 716
Nematerialus turtas 20 10 6 3
Materialus turtas 6 978 6 855 6 975 7 713
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 449 475 494 700
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 88 86 104 68
Per vienerius metus gautinos sumos 220 295 236 270
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 142 93 154 363
TURTO IŠ VISO 7 446 7 342 7 476 8 416
Nuosavas kapitalas 3 152 3 005 2 940 2 613
Dotacijos, subsidijos 3 902 3 853 4 169 5 113
Įsipareigojimai 393 483 367 690
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 233 210 237 309
Ilgalaikiai įsipareigojimai 268 210 237 309
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 274 130 381
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 446 7 342 7 476 8 416

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 0% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -4% -2% -8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,08 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,73 3,82 1,84
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,42 3,01 1,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,13 0,14 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,14 0,15 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,32 0,35 0,33
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 28% 29% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -16% -7% -35%
Grynojo pelno marža 0% -15% -6% -34%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Simno komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas153720195
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://simnokomun.lt/
ROE

-11,3%

Darbuotojų skaičius

48

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys