• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ „Simno komunalininkas“ įregistruota 2001 m. reorganizavus biudžetinę įstaigą „Simno komunalininkas“. Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploataciją), nuotekų šalinimo ir nuotekų valymo bei kitas komunalines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 974 1 026 913 1 024
Pardavimo savikaina 1 031 1 007 911 1 135
Bendrasis pelnas (nuostoliai) -57 19 2 -111
Bendrojo pelno marža -6% 2% 0% -11%
Veiklos sąnaudos 96 90 66 70
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -153 -71 -64 -181
Tipinės veiklos pelno marža -16% -7% -7% -18%
EBITDA 272 294 133 4
EBITDA marža 28% 29% 15% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -146 -65 -63 -182
Grynojo pelno marža -15% -6% -7% -18%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 6 865 6 981 8 000 9 863
Nematerialus turtas 10 6 4 2
Materialus turtas 6 855 6 975 7 996 9 862
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 475 494 700 474
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 86 104 68 48
Per vienerius metus gautinos sumos 295 236 270 230
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 93 154 363 196
TURTO IŠ VISO 7 342 7 476 8 700 10 337
Nuosavas kapitalas 3 005 2 940 2 882 2 701
Dotacijos, subsidijos 3 853 4 169 5 125 6 723
Įsipareigojimai 483 367 694 914
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 210 237 309 678
Ilgalaikiai įsipareigojimai 210 237 309 639
Trumpalaikiai įsipareigojimai 274 130 385 274
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 7 342 7 476 8 700 10 337

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -2% -1% -1% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% -2% -2% -7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -4% -2% -1% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,08 0,11 0,25
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,73 3,82 1,82 1,73
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,42 3,01 1,64 1,55
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,14 0,11 0,11
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,15 0,12 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,35 0,31 0,37
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 29% 15% 0%
Tipinės veiklos pelno marža -16% -7% -7% -18%
Grynojo pelno marža -15% -6% -7% -18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ „Simno komunalininkas“
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas153720195
  • SektoriusKita
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaAlytaus miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://simnokomun.lt/
ROE

-6,5%

Darbuotojų skaičius

43

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys