• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės vandenys“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms. Bendrovė aptarnauja 52 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuoja 77 artezinius gręžinius ir 17 vandens gerinimo įrenginių. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 41 nuotekų siurblinę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 959 953 1 029 1 229
Pardavimo savikaina 896 866 903 1 164
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 63 87 126 65
Bendrojo pelno marža 7% 9% 12% 5%
Veiklos sąnaudos 125 133 144 186
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -62 -46 -18 -122
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -2% -10%
EBITDA 103 123 153 50
EBITDA marža 11% 13% 15% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -63 -27 1 -99
Grynojo pelno marža -7% -3% 0% -8%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 15 922 15 539 15 271 14 874
Nematerialus turtas
Materialus turtas 15 922 15 539 15 271 14 874
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 277 262 378 367
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 53 59 66 74
Per vienerius metus gautinos sumos 143 115 137 130
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 82 88 175 163
TURTO IŠ VISO 16 199 15 801 15 649 15 241
Nuosavas kapitalas 1 967 1 939 1 940 1 841
Dotacijos, subsidijos 13 319 13 263 13 112 12 834
Įsipareigojimai 913 599 597 566
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 547 511 474 438
Ilgalaikiai įsipareigojimai 511 474 438 401
Trumpalaikiai įsipareigojimai 402 125 160 164
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 16 199 15 801 15 649 15 241

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% 0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -1% 0% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -2% -1% -5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,69 2,10 2,37 2,23
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,56 1,63 1,96 1,78
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,07 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,07 0,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,49 0,53 0,67
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 13% 15% 4%
Tipinės veiklos pelno marža -6% -5% -2% -10%
Grynojo pelno marža -7% -3% 0% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523470
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://silalesvandenys.lt/
ROE

-5,2%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus VėlavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023