• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės vandenys“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms. Bendrovė aptarnauja 52 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuoja 77 artezinius gręžinius ir 17 vandens gerinimo įrenginių. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 41 nuotekų siurblinę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 855 927 959 953
Pardavimo savikaina 772 808 896 866
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 83 120 63 87
Bendrojo pelno marža 10% 13% 7% 9%
Veiklos sąnaudos 105 122 125 133
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -22 -2 -62 -46
Tipinės veiklos pelno marža -3% -0% -6% -5%
EBITDA 128 159 103 123
EBITDA marža 15% 17% 11% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 60 -0 -63 -27
Grynojo pelno marža 7% -0% -7% -3%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 14 573 14 473 15 922 15 539
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 14 573 14 473 15 922 15 539
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 315 308 277 262
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 49 50 53 59
Per vienerius metus gautinos sumos 108 166 143 115
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 158 92 82 88
TURTO IŠ VISO 14 888 14 781 16 199 15 801
Nuosavas kapitalas 2 030 2 029 1 967 1 939
Dotacijos, subsidijos 12 182 12 092 13 319 13 263
Įsipareigojimai 677 660 913 599
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 620 584 547 511
Ilgalaikiai įsipareigojimai 584 547 511 474
Trumpalaikiai įsipareigojimai 93 113 402 125
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 888 14 781 16 199 15 801

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -0% -0% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -0% -3% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 0% -1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,29 0,28 0,26
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,74 0,69 2,10
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,29 0,56 1,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,06
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,06 0,06 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,46 0,48 0,49
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 17% 11% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -0% -6% -5%
Grynojo pelno marža 0% -0% -7% -3%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523470
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.silalesvandenys.lt/
ROE

-1,4%

Darbuotojų skaičius

40

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys