• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės vandenys“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms. Bendrovė aptarnauja 52 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuoja 77 artezinius gręžinius ir 17 vandens gerinimo įrenginių. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 41 nuotekų siurblinę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 953 1 029 1 229 1 471
Pardavimo savikaina 866 903 1 164 1 099
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 87 126 65 372
Bendrojo pelno marža 9% 12% 5% 25%
Veiklos sąnaudos 133 144 186 215
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -46 -18 -122 157
Tipinės veiklos pelno marža -5% -2% -10% 11%
EBITDA 123 153 423 721
EBITDA marža 13% 15% 34% 49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -27 1 -99 176
Grynojo pelno marža -3% 0% -8% 12%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 15 539 15 271 14 874 14 486
Nematerialus turtas
Materialus turtas 15 539 15 271 14 874 14 486
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 262 378 367 530
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 59 66 74 72
Per vienerius metus gautinos sumos 115 137 130 157
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 88 175 163 300
TURTO IŠ VISO 15 801 15 649 15 241 15 016
Nuosavas kapitalas 1 939 1 940 1 841 2 017
Dotacijos, subsidijos 13 263 13 112 12 834 12 501
Įsipareigojimai 599 597 566 498
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 511 474 438 401
Ilgalaikiai įsipareigojimai 474 438 401 365
Trumpalaikiai įsipareigojimai 125 160 164 133
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 15 801 15 649 15 241 15 016

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% 0% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 0% -5% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -1% -5% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,03 0,03 0,03
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,10 2,37 2,23 3,98
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,96 1,78 3,44
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,07 0,08 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,07 0,08 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,53 0,67 0,73
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 15% 34% 49%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -2% -10% 11%
Grynojo pelno marža -3% 0% -8% 12%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523470
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://silalesvandenys.lt/
ROE

9,1%

Darbuotojų skaičius

37

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Remigijus VėlavičiusDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14