• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės vandenys“ įregistruota 1992 m. sausio 2 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos Šilalės miesto bei Šilalės rajono gyvenvietėse gyvenantiems gyventojams ir įmonėms. Bendrovė aptarnauja 52 vandenvietes, kuriose iš viso eksploatuoja 77 artezinius gręžinius ir 17 vandens gerinimo įrenginių. UAB „Šilalės vandenys“ tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį. Bendrovė eksploatuoja 9 nuotekų valymo įrenginius bei 41 nuotekų siurblinę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 927 959 953 1 029
Pardavimo savikaina 808 896 866 903
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 120 63 87 126
Bendrojo pelno marža 13% 7% 9% 12%
Veiklos sąnaudos 122 125 133 144
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -2 -62 -46 -18
Tipinės veiklos pelno marža -0% -6% -5% -2%
EBITDA 159 103 123 153
EBITDA marža 17% 11% 13% 15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 -63 -27 1
Grynojo pelno marža -0% -7% -3% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 14 473 15 922 15 539 15 271
Nematerialus turtas
Materialus turtas 14 473 15 922 15 539 15 271
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 308 277 262 378
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 50 53 59 66
Per vienerius metus gautinos sumos 166 143 115 137
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 92 82 88 175
TURTO IŠ VISO 14 781 16 199 15 801 15 649
Nuosavas kapitalas 2 029 1 967 1 939 1 940
Dotacijos, subsidijos 12 092 13 319 13 263 13 112
Įsipareigojimai 660 913 599 597
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 584 547 511 474
Ilgalaikiai įsipareigojimai 547 511 474 438
Trumpalaikiai įsipareigojimai 113 402 125 160
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 14 781 16 199 15 801 15 649

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -0% -0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -3% -1% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,29 0,28 0,26 0,24
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,74 0,69 2,10 2,37
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,29 0,56 1,63 1,96
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,06 0,06 0,07
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,46 0,48 0,49 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 11% 13% 15%
Tipinės veiklos pelno marža -0% -6% -5% -2%
Grynojo pelno marža -0% -7% -3% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523470
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://silalesvandenys.lt/
ROE

0,0%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys