• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas, centralizuotas šilumos tiekimas šildymui, karšto vandens ruošimui bei karšto vandens tiekimas, centrinės katilinės tinklų eksploatavimas Šilalės mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 197 1 257 1 209 1 004
Pardavimo savikaina 932 1 141 930 793
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 265 116 279 211
Bendrojo pelno marža 22% 9% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 241 231 260 266
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 24 -115 19 -55
Tipinės veiklos pelno marža 2% -9% 2% -5%
EBITDA 229 103 204 92
EBITDA marža 19% 8% 17% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 -94 83 -42
Grynojo pelno marža 2% -7% 7% -4%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 2 966 2 841 3 117 2 937
Nematerialus turtas 4 6 7 5
Materialus turtas 2 870 2 743 3 018 2 840
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 92 92 92 92
Trumpalaikis turtas 403 343 448 378
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 161 133 165 136
Per vienerius metus gautinos sumos 242 206 262 242
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 4 20 0
TURTO IŠ VISO 3 369 3 185 3 565 3 315
Nuosavas kapitalas 1 224 1 129 1 212 1 170
Dotacijos, subsidijos 1 500 1 552 1 635 1 516
Įsipareigojimai 646 503 718 629
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 329 272 562 504
Ilgalaikiai įsipareigojimai 122 75 377 327
Trumpalaikiai įsipareigojimai 488 428 342 302
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 369 3 185 3 565 3 315

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -3% 2% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -8% 7% -4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -6% 6% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,24 0,46 0,43
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,80 1,31 1,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,49 0,83 0,80
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,38 0,36 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,43 0,41 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,07 1,03 0,84
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 8% 17% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -9% 2% -5%
Grynojo pelno marža 0% -7% 7% -4%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176502533
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://silalessilumostinklai.lt/
ROE

-3,5%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys