• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas, centralizuotas šilumos tiekimas šildymui, karšto vandens ruošimui bei karšto vandens tiekimas, centrinės katilinės tinklų eksploatavimas Šilalės mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 1 257 1 209 1 004 1 207
Pardavimo savikaina 1 141 930 793 970
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 116 279 211 237
Bendrojo pelno marža 9% 23% 21% 20%
Veiklos sąnaudos 231 260 266 230
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -115 19 -55 8
Tipinės veiklos pelno marža -9% 2% -5% 1%
EBITDA 103 204 92 128
EBITDA marža 8% 17% 9% 11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -94 83 -42 -7
Grynojo pelno marža -7% 7% -4% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 2 841 3 117 2 937 2 708
Nematerialus turtas 6 7 5 6
Materialus turtas 2 743 3 018 2 840 2 610
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 92 92 92 92
Trumpalaikis turtas 343 448 378 450
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 133 165 136 147
Per vienerius metus gautinos sumos 206 262 242 298
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4 20 0 4
TURTO IŠ VISO 3 185 3 565 3 315 3 158
Nuosavas kapitalas 1 129 1 212 1 170 1 163
Dotacijos, subsidijos 1 552 1 635 1 516 1 395
Įsipareigojimai 503 718 629 599
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 272 562 504 415
Ilgalaikiai įsipareigojimai 75 377 327 261
Trumpalaikiai įsipareigojimai 428 342 302 338
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 185 3 565 3 315 3 158

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -3% 2% -1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -8% 7% -4% -1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -6% 6% -2% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,24 0,46 0,43 0,36
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,80 1,31 1,25 1,33
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,49 0,83 0,80 0,89
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,38 0,36 0,29 0,37
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,43 0,41 0,33 0,43
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,07 1,03 0,84 1,03
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 17% 9% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -9% 2% -5% 1%
Grynojo pelno marža -7% 7% -4% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176502533
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://silalessilumostinklai.lt/
ROE

-0,6%

Darbuotojų skaičius

32

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys