• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ įregistruota 1998 m. rugsėjo 30 d. Pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas, centralizuotas šilumos tiekimas šildymui, karšto vandens ruošimui bei karšto vandens tiekimas, centrinės katilinės tinklų eksploatavimas Šilalės mieste.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 209 1 004 1 207 1 659
Pardavimo savikaina 930 793 970 1 584
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 279 211 237 75
Bendrojo pelno marža 23% 21% 20% 5%
Veiklos sąnaudos 219 225 189 167
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 19 -55 8 -126
Tipinės veiklos pelno marža 2% -5% 1% -8%
EBITDA 204 92 126 17
EBITDA marža 17% 9% 10% 1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 83 -42 -7 -121
Grynojo pelno marža 7% -4% -1% -7%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 3 117 2 937 2 708 2 516
Nematerialus turtas 7 5 6 4
Materialus turtas 3 018 2 840 2 610 2 419
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 92 92 92 92
Trumpalaikis turtas 448 378 450 586
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 165 136 147 190
Per vienerius metus gautinos sumos 262 242 298 388
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20 0 4 7
TURTO IŠ VISO 3 565 3 315 3 158 3 102
Nuosavas kapitalas 1 212 1 170 1 163 1 015
Dotacijos, subsidijos 1 635 1 516 1 395 1 278
Įsipareigojimai 718 629 599 809
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 562 504 415 471
Ilgalaikiai įsipareigojimai 377 327 261 446
Trumpalaikiai įsipareigojimai 342 302 338 364
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 3 565 3 315 3 158 3 102

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% -1% -0% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% -4% -1% -11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -4% 1% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,16 0,15 0,13 0,15
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,31 1,25 1,33 1,61
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,83 0,80 0,89 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,34 0,30 0,38 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,34 0,45 0,66
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,00 0,86 1,04 1,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 9% 10% 1%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -5% 1% -8%
Grynojo pelno marža 7% -4% -1% -7%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176502533
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://silalessilumostinklai.lt/
ROE

-11,1%

Darbuotojų skaičius

31

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Ernestas AušraDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023