• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Įmonė teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas Šilalės rajone t. y. vietinio (priemiestinio) susiekimo ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų maršrutais bei užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat teikia siuntų pervežimo, autobusų nuomos, remonto, reklamos plotų nuomos ant autobusų paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 648 308 353 642
Pardavimo savikaina 483 196 242 483
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 165 113 112 159
Bendrojo pelno marža 25% 37% 32% 25%
Veiklos sąnaudos 152 149 129 183
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13 -36 -17 -24
Tipinės veiklos pelno marža 2% -12% -5% -4%
EBITDA 91 28 48 56
EBITDA marža 14% 9% 13% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 34 -18 6 12
Grynojo pelno marža 5% -6% 2% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 335 289 260 280
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 335 289 260 280
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 141 146 190 191
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 6 7 8
Per vienerius metus gautinos sumos 90 45 36 34
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 44 95 147 149
TURTO IŠ VISO 476 434 450 471
Nuosavas kapitalas 386 368 374 386
Dotacijos, subsidijos 3 0
Įsipareigojimai 87 66 76 85
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 4 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 21 33 32 36
Trumpalaikiai įsipareigojimai 66 33 45 49
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 476 434 450 471

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 7% -4% 1% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -5% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% -9% -4% -6%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,14 4,36 4,27 3,89
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,03 4,19 4,11 3,72
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,36 0,71 0,78 1,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,93 1,07 1,36 2,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,68 0,84 0,94 1,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 9% 13% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 2% -12% -5% -4%
Grynojo pelno marža 5% -6% 2% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523132
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://silalesap.lt/
ROE

3,2%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas NorkusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023