• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Įmonė teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas Šilalės rajone t. y. vietinio (priemiestinio) susiekimo ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų maršrutais bei užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat teikia siuntų pervežimo, autobusų nuomos, remonto, reklamos plotų nuomos ant autobusų paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 543 649 648 308
Pardavimo savikaina 457 494 483 196
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 86 155 165 113
Bendrojo pelno marža 16% 24% 25% 37%
Veiklos sąnaudos 139 149 152 149
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -53 6 13 -36
Tipinės veiklos pelno marža -10% 1% 2% -12%
EBITDA 15 257 91 28
EBITDA marža 3% 40% 14% 9%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -34 198 34 -18
Grynojo pelno marža -6% 30% 5% -6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 194 364 335 289
Nematerialus turtas 0 1 0 0
Materialus turtas 194 364 335 289
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 100 160 141 146
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 16 7 7 6
Per vienerius metus gautinos sumos 32 124 90 45
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 53 30 44 95
TURTO IŠ VISO 294 524 476 434
Nuosavas kapitalas 104 352 386 368
Dotacijos, subsidijos 2 2 3 0
Įsipareigojimai 189 170 87 66
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 15 9 4 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 68 53 21 33
Trumpalaikiai įsipareigojimai 120 117 66 33
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 294 524 476 434

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 48% 7% -4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 87% 9% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 102% 18% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,03 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,37 2,14 4,36
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 1,31 2,03 4,19
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,59 1,30 0,68
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 2,32 1,85 0,99
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 2,85 1,76 0,82
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 40% 14% 9%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 2% -12%
Grynojo pelno marža 0% 30% 5% -6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523132
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.silalesap.lt/
ROE

-4,8%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys