• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šilalės autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Įmonė teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas Šilalės rajone t. y. vietinio (priemiestinio) susiekimo ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų maršrutais bei užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taip pat teikia siuntų pervežimo, autobusų nuomos, remonto, reklamos plotų nuomos ant autobusų paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 649 648 308 353
Pardavimo savikaina 494 483 196 242
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 155 165 113 112
Bendrojo pelno marža 24% 25% 37% 32%
Veiklos sąnaudos 149 152 149 129
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 13 -36 -17
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -12% -5%
EBITDA 257 91 28 48
EBITDA marža 40% 14% 9% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 198 34 -18 6
Grynojo pelno marža 30% 5% -6% 2%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 364 335 289 260
Nematerialus turtas 1 0 0
Materialus turtas 364 335 289 260
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 160 141 146 190
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 7 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 124 90 45 36
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 44 95 147
TURTO IŠ VISO 524 476 434 450
Nuosavas kapitalas 352 386 368 374
Dotacijos, subsidijos 2 3
Įsipareigojimai 170 87 66 76
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 9 4
Ilgalaikiai įsipareigojimai 53 21 33 32
Trumpalaikiai įsipareigojimai 117 66 33 45
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 524 476 434 450

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 48% 7% -4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 87% 9% -5% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 102% 18% -9% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,37 2,14 4,36 4,27
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,31 2,03 4,19 4,11
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,59 1,30 0,68 0,80
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,32 1,85 0,99 1,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,85 1,76 0,82 0,95
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 40% 14% 9% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 1% 2% -12% -5%
Grynojo pelno marža 30% 5% -6% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šilalės autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas176523132
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠilalės rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://silalesap.lt/
ROE

1,6%

Darbuotojų skaičius

39

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys