• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Pagalbinė veikla ir paslaugos – vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas, vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų televizinė vamzdynų diagnostika, specialiojo transporto ir įrengimų nuoma, šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra, geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 8 972 9 018 9 227 9 491
Pardavimo savikaina 6 825 7 233 7 364 7 435
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 148 1 786 1 863 2 056
Bendrojo pelno marža 24% 20% 20% 22%
Veiklos sąnaudos 1 421 1 369 1 436 1 409
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 727 417 427 647
Tipinės veiklos pelno marža 8% 5% 5% 7%
EBITDA 2 590 2 374 2 548 2 894
EBITDA marža 29% 26% 28% 30%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 658 425 448 601
Grynojo pelno marža 7% 5% 5% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 91 230 101 122 108 758 110 269
Nematerialus turtas 194 151 154 154
Materialus turtas 90 815 100 813 108 505 110 066
Finansinis turtas 1 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 221 158 99 49
Trumpalaikis turtas 3 190 3 697 3 354 2 948
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 322 329 298 384
Per vienerius metus gautinos sumos 1 113 1 221 1 513 1 033
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 755 2 147 1 543 1 532
TURTO IŠ VISO 94 438 104 836 112 135 113 233
Nuosavas kapitalas 48 152 48 451 55 059 57 699
Dotacijos, subsidijos 42 726 44 667 46 988 46 392
Įsipareigojimai 3 548 11 712 10 083 9 135
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 730 3 338 5 500 6 284
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 904 4 634 6 400 5 854
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 586 6 980 3 571 3 169
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 94 438 104 836 112 135 113 233

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 1% 1% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 1% 1% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,07 0,10 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 0,53 0,94 0,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,48 0,86 0,81
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,09 0,09 0,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,19 0,18 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 26% 28% 30%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 5% 5% 7%
Grynojo pelno marža 0% 5% 5% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 120,00 0,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,28 0,00 0,08

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144133366
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.siauliuvandenys.lt/
ROE

1,1%

Darbuotojų skaičius

243

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys