• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Pagalbinė veikla ir paslaugos – vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas, vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų televizinė vamzdynų diagnostika, specialiojo transporto ir įrengimų nuoma, šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra, geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 9 227 9 491 9 770 10 924
Pardavimo savikaina 7 364 7 435 8 425 11 218
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 863 2 056 1 345 -294
Bendrojo pelno marža 20% 22% 14% -3%
Veiklos sąnaudos 1 117 1 089 1 136 1 283
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 427 647 -135 -1 953
Tipinės veiklos pelno marža 5% 7% -1% -18%
EBITDA 2 548 2 894 2 349 725
EBITDA marža 28% 30% 24% 7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 448 601 -76 -1 500
Grynojo pelno marža 5% 6% -1% -14%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 108 758 110 269 110 520 111 422
Nematerialus turtas 154 154 166 219
Materialus turtas 108 505 110 066 110 310 110 811
Finansinis turtas 0
Kitas ilgalaikis turtas 99 49 45 393
Trumpalaikis turtas 3 354 2 948 3 773 2 116
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 298 384 383 454
Per vienerius metus gautinos sumos 1 513 1 033 1 090 1 353
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 543 1 532 2 300 309
TURTO IŠ VISO 112 135 113 233 114 315 113 606
Nuosavas kapitalas 55 059 57 699 60 293 60 270
Dotacijos, subsidijos 46 988 46 392 44 673 42 918
Įsipareigojimai 9 971 9 023 9 224 10 210
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 5 500 6 284 7 630 7 973
Ilgalaikiai įsipareigojimai 6 400 5 854 7 140 7 282
Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 571 3 169 2 083 2 928
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 112 135 113 233 114 315 113 606

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 1% -0% -1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% -0% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% -0% -3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,06 0,07 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,94 0,93 1,81 0,72
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,86 0,81 1,63 0,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,09 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,09 0,09 0,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,17 0,16 0,16 0,18
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 28% 30% 24% 7%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 7% -1% -18%
Grynojo pelno marža 5% 6% -1% -14%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 50,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,08 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144133366
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://siauliuvandenys.lt/
ROE

-2,5%

Darbuotojų skaičius

248

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Jonas MatkevičiusDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023