• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šiaulių vandenys“ įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Pagalbinė veikla ir paslaugos – vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas, vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų televizinė vamzdynų diagnostika, specialiojo transporto ir įrengimų nuoma, šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra, geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 9 018 9 227 9 491 9 770
Pardavimo savikaina 7 233 7 364 7 435 8 425
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 1 786 1 863 2 056 1 345
Bendrojo pelno marža 20% 20% 22% 14%
Veiklos sąnaudos 1 369 1 436 1 409 1 481
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 417 427 647 -135
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 7% -1%
EBITDA 2 374 2 548 2 894 2 349
EBITDA marža 26% 28% 30% 24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 425 448 601 -76
Grynojo pelno marža 5% 5% 6% -1%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 101 122 108 758 110 269 110 520
Nematerialus turtas 151 154 154 166
Materialus turtas 100 813 108 505 110 066 110 310
Finansinis turtas 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 158 99 49 45
Trumpalaikis turtas 3 697 3 354 2 948 3 773
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 329 298 384 383
Per vienerius metus gautinos sumos 1 221 1 513 1 033 1 090
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2 147 1 543 1 532 2 300
TURTO IŠ VISO 104 836 112 135 113 233 114 315
Nuosavas kapitalas 48 451 55 059 57 699 60 293
Dotacijos, subsidijos 44 667 46 988 46 392 44 673
Įsipareigojimai 11 712 10 083 9 135 9 335
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 338 5 500 6 284 7 630
Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 634 6 400 5 854 7 140
Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 980 3 571 3 169 2 083
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 104 836 112 135 113 233 114 315

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 0% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 1% 1% -0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 1% -0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,10 0,11 0,13
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,53 0,94 0,93 1,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,48 0,86 0,81 1,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,09 0,08 0,09
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,09 0,09 0,09
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,19 0,18 0,17 0,17
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 26% 28% 30% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 5% 7% -1%
Grynojo pelno marža 5% 5% 6% -1%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 120,00 50,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,28 0,08

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šiaulių vandenys“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas144133366
  • SektoriusVandentvarka
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://siauliuvandenys.lt/
ROE

-0,1%

Darbuotojų skaičius

243

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys