• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Šiaulių oro uostas įregistruota 2003 m. lapkričio 10 d. Pagrindinė veikla – oro uostui būdingų paslaugų veikla. Įmonė aptarnaudama orlaivius teikia takias paslaugas: orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo, orlaivio palydos, papildomas paslaugos orlaiviams ir jų įgulos nariams. Be to 2008 m. Įmonė gavo licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 1 002 692 139 257
Pardavimo savikaina 766 513 112 100
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 235 179 27 157
Bendrojo pelno marža 24% 26% 19% 61%
Veiklos sąnaudos 250 190 166 103
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -14 -11 -139 54
Tipinės veiklos pelno marža -1% -2% -100% 21%
EBITDA 33 32 -88 105
EBITDA marža 3% 5% -63% 41%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 -18 -139 46
Grynojo pelno marža -2% -3% -100% 18%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 796 1 741 1 771 1 562
Nematerialus turtas 9 8 8 5
Materialus turtas 1 787 1 733 1 763 1 556
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 338 245 45 123
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 70 44 30 23
Per vienerius metus gautinos sumos 35 51 12 28
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 233 151 3 72
TURTO IŠ VISO 2 136 1 998 1 815 1 691
Nuosavas kapitalas 1 185 1 168 1 029 1 075
Dotacijos, subsidijos 527 515 585 403
Įsipareigojimai 424 315 201 213
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 143 159 116 117
Ilgalaikiai įsipareigojimai 158 101 116 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 266 214 85 165
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 2 136 1 998 1 815 1 691

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -7% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -1% -13% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -1% -15% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,14 0,11 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,14 0,52 0,74
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,94 0,17 0,61
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,33 0,07 0,15
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,39 0,08 0,15
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,59 0,13 0,24
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 5% -63% 41%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -2% -100% 21%
Grynojo pelno marža 0% -3% -100% 18%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Šiaulių oro uostas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas145907544
  • SektoriusKita
  • VeiklaOro transportui būdingų paslaugų veikla
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.siauliai-airport.com/
ROE

4,4%

Darbuotojų skaičius

13

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys