• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Šiaulių oro uostas įregistruota 2003 m. lapkričio 10 d. Pagrindinė veikla – oro uostui būdingų paslaugų veikla. Įmonė aptarnaudama orlaivius teikia takias paslaugas: orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo, orlaivio palydos, papildomas paslaugos orlaiviams ir jų įgulos nariams. Be to 2008 m. Įmonė gavo licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 257 472 764 554
Pardavimo savikaina 100 235 415 282
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 157 237 349 272
Bendrojo pelno marža 61% 50% 46% 49%
Veiklos sąnaudos 42 68 66 108
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 54 56 143 18
Tipinės veiklos pelno marža 21% 12% 19% 3%
EBITDA 105 104 206 99
EBITDA marža 41% 22% 27% 18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 50 132 13
Grynojo pelno marža 18% 11% 17% 2%

Balansas

2020 2021 2022 2023
Ilgalaikis turtas 1 562 1 379 1 542 5 045
Nematerialus turtas 5 2 0
Materialus turtas 1 556 1 377 1 542 5 045
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 123 182 258 544
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 23 17 58 118
Per vienerius metus gautinos sumos 28 80 75 126
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 72 85 125 300
TURTO IŠ VISO 1 691 1 580 1 829 5 618
Nuosavas kapitalas 1 075 1 126 1 257 4 963
Dotacijos, subsidijos 403 268 336 222
Įsipareigojimai 213 187 235 433
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 117 82 124 48
Ilgalaikiai įsipareigojimai 48 35 84 48
Trumpalaikiai įsipareigojimai 165 152 151 386
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 691 1 580 1 829 5 618

Finansiniai rodikliai

2020 2021 2022 2023
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 3% 3% 8% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 5% 11% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 5% 5% 11% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,07 0,05 0,07 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,74 1,20 1,71 1,41
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,61 1,09 1,32 1,10
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,15 0,30 0,42 0,10
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,34 0,50 0,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,42 0,61 0,11
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 22% 27% 18%
Tipinės veiklos pelno marža 21% 12% 19% 3%
Grynojo pelno marža 18% 11% 17% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Šiaulių oro uostas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas145907544
  • SektoriusKita
  • VeiklaOro transportui būdingų paslaugų veikla
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://siauliai-airport.com/
ROE

0,4%

Darbuotojų skaičius

15

Pateikiami finansiniai 2023 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija KuezadaDirektorius

Informacija aktuali: 2024/06/14