• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Šiaulių oro uostas įregistruota 2003 m. lapkričio 10 d. Pagrindinė veikla – oro uostui būdingų paslaugų veikla. Įmonė aptarnaudama orlaivius teikia takias paslaugas: orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo, orlaivio palydos, papildomas paslaugos orlaiviams ir jų įgulos nariams. Be to 2008 m. Įmonė gavo licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 139 257 472 764
Pardavimo savikaina 112 100 235 415
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 27 157 237 349
Bendrojo pelno marža 19% 61% 50% 46%
Veiklos sąnaudos 83 42 68 66
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -139 54 56 143
Tipinės veiklos pelno marža -100% 21% 12% 19%
EBITDA -88 105 104 206
EBITDA marža -63% 41% 22% 27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -139 46 50 132
Grynojo pelno marža -100% 18% 11% 17%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 1 771 1 562 1 379 1 542
Nematerialus turtas 8 5 2 0
Materialus turtas 1 763 1 556 1 377 1 542
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 45 123 182 258
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 30 23 17 58
Per vienerius metus gautinos sumos 12 28 80 75
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3 72 85 125
TURTO IŠ VISO 1 815 1 691 1 580 1 829
Nuosavas kapitalas 1 029 1 075 1 126 1 257
Dotacijos, subsidijos 585 403 268 336
Įsipareigojimai 201 213 187 235
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 116 117 82 124
Ilgalaikiai įsipareigojimai 116 48 35 84
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 165 152 151
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 815 1 691 1 580 1 829

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -7% 3% 3% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -13% 4% 5% 11%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -12% 5% 5% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,07 0,05 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,52 0,74 1,20 1,71
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,17 0,61 1,09 1,32
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,15 0,30 0,42
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,16 0,34 0,50
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,24 0,42 0,61
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -63% 41% 22% 27%
Tipinės veiklos pelno marža -100% 21% 12% 19%
Grynojo pelno marža -100% 18% 11% 17%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Šiaulių oro uostas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas145907544
  • SektoriusKita
  • VeiklaOro transportui būdingų paslaugų veikla
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://siauliai-airport.com/
ROE

11,1%

Darbuotojų skaičius

14

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Aurelija KuezadaDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023