• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

SĮ Šiaulių oro uostas įregistruota 2003 m. lapkričio 10 d. Pagrindinė veikla – oro uostui būdingų paslaugų veikla. Įmonė aptarnaudama orlaivius teikia takias paslaugas: orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo, orlaivio palydos, papildomas paslaugos orlaiviams ir jų įgulos nariams. Be to 2008 m. Įmonė gavo licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 692 139 257 472
Pardavimo savikaina 513 112 100 235
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 179 27 157 237
Bendrojo pelno marža 26% 19% 61% 50%
Veiklos sąnaudos 190 166 103 181
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -11 -139 54 56
Tipinės veiklos pelno marža -2% -100% 21% 12%
EBITDA 32 -88 105 105
EBITDA marža 5% -63% 41% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 -139 46 50
Grynojo pelno marža -3% -100% 18% 11%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 1 741 1 771 1 562 1 379
Nematerialus turtas 8 8 5 2
Materialus turtas 1 733 1 763 1 556 1 377
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 245 45 123 182
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 30 23 17
Per vienerius metus gautinos sumos 51 12 28 80
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 151 3 72 85
TURTO IŠ VISO 1 998 1 815 1 691 1 580
Nuosavas kapitalas 1 168 1 029 1 075 1 125
Dotacijos, subsidijos 515 585 403 268
Įsipareigojimai 315 201 213 187
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 159 116 117 82
Ilgalaikiai įsipareigojimai 101 116 48 35
Trumpalaikiai įsipareigojimai 214 85 165 152
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 998 1 815 1 691 1 580

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -7% 3% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -13% 4% 5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -15% 7% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,14 0,11 0,11 0,07
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,14 0,52 0,74 1,20
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,94 0,17 0,61 1,09
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,33 0,07 0,15 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,39 0,08 0,15 0,32
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,59 0,13 0,24 0,43
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% -63% 41% 22%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -100% 21% 12%
Grynojo pelno marža -3% -100% 18% 11%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasSĮ Šiaulių oro uostas
  • Teisinė formaSavivaldybės įmonė
  • Įmonės kodas145907544
  • SektoriusKita
  • VeiklaOro transportui būdingų paslaugų veikla
  • Atstovaujanti institucijaŠiaulių miesto savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://siauliai-airport.com/
ROE

4,6%

Darbuotojų skaičius

13

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys