• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje, papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 939 951 1 045 714
Pardavimo savikaina 817 850 882 688
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 121 101 163 26
Bendrojo pelno marža 13% 11% 16% 4%
Veiklos sąnaudos 192 208 211 170
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -71 -107 -49 -144
Tipinės veiklos pelno marža -8% -11% -5% -20%
EBITDA 158 131 195 92
EBITDA marža 17% 14% 19% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 21 11 61 -55
Grynojo pelno marža 2% 1% 6% -8%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 271 302 412 266
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 270 302 412 266
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 318 307 312 322
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 65 44 64 19
Per vienerius metus gautinos sumos 108 62 67 25
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 146 201 181 278
TURTO IŠ VISO 600 619 734 595
Nuosavas kapitalas 503 515 576 521
Dotacijos, subsidijos 2 1 0 0
Įsipareigojimai 94 104 159 75
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 94 104 159 75
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 600 620 734 595

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% 2% 9% -8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 11% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 6% 25% -21%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 2,96 1,97 4,32
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 2,53 1,56 4,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 1,56 1,54 1,07
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 3,32 2,92 2,11
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 1,87 1,92 1,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 14% 19% 13%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -11% -5% -20%
Grynojo pelno marža 0% 1% 6% -8%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174273897
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sakiuap.lt/
ROE

-10,0%

Darbuotojų skaičius

46

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys