• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje, papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 1 045 714 662 1 091
Pardavimo savikaina 882 688 620 1 026
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 163 26 42 64
Bendrojo pelno marža 16% 4% 6% 6%
Veiklos sąnaudos 211 170 145 201
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -49 -144 -103 -137
Tipinės veiklos pelno marža -5% -20% -16% -13%
EBITDA 195 92 132 143
EBITDA marža 19% 13% 20% 13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 61 -55 1 0
Grynojo pelno marža 6% -8% 0% 0%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 412 266 296 351
Nematerialus turtas 0 1
Materialus turtas 412 266 296 350
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 312 322 327 292
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 64 19 45 42
Per vienerius metus gautinos sumos 67 25 37 27
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 181 278 245 223
TURTO IŠ VISO 734 595 629 652
Nuosavas kapitalas 576 521 522 522
Dotacijos, subsidijos
Įsipareigojimai 159 75 107 130
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 159 75 107 130
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 734 595 629 652

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 9% -8% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% -10% 0% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -8% -28% -20% -26%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,97 4,32 3,05 2,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,56 4,07 2,63 1,93
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,42 1,20 1,05 1,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,53 2,69 2,24 3,10
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,82 1,37 1,27 2,09
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 19% 13% 20% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -5% -20% -16% -13%
Grynojo pelno marža 6% -8% 0% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174273897
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Netiesiogiai savivaldybei priklausanti dalis0%
https://sakiuap.lt/
ROE

0,1%

Darbuotojų skaičius

44

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas PovilaitisDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023