• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Šakių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 9 d. Pagrindinė veikla – keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje, papildomoji ir pagalbinė transporto veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 951 1 045 714 662
Pardavimo savikaina 850 882 688 620
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 101 163 26 42
Bendrojo pelno marža 11% 16% 4% 6%
Veiklos sąnaudos 208 211 170 145
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -107 -49 -144 -103
Tipinės veiklos pelno marža -11% -5% -20% -16%
EBITDA 131 195 92 132
EBITDA marža 14% 19% 13% 20%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 61 -55 1
Grynojo pelno marža 1% 6% -8% 0%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 302 412 266 296
Nematerialus turtas
Materialus turtas 302 412 266 296
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 307 312 322 327
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 44 64 19 45
Per vienerius metus gautinos sumos 62 67 25 37
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 201 181 278 245
TURTO IŠ VISO 619 734 595 629
Nuosavas kapitalas 515 576 521 522
Dotacijos, subsidijos 1
Įsipareigojimai 104 159 75 107
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 104 159 75 107
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 620 734 595 629

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 2% 9% -8% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 11% -10% 0%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 25% -21% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A)
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,96 1,97 4,32 3,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,53 1,56 4,07 2,63
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,56 1,54 1,07 1,08
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,32 2,92 2,11 2,36
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,87 1,92 1,30 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 19% 13% 20%
Tipinės veiklos pelno marža -11% -5% -20% -16%
Grynojo pelno marža 1% 6% -8% 0%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Šakių autobusų parkas“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas174273897
  • SektoriusViešasis transportas
  • VeiklaViešasis transportas
  • Atstovaujanti institucijaŠakių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://www.sakiuap.lt/
ROE

0,2%

Darbuotojų skaičius

41

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys