• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas. Kita licencijuota veikla – vandens šildymo katilų, garo katilų bandymai, techninė priežiūra, šilumos punktų, šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas ir šilumos energijos apskaitos priemonių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2019 2020 2021 2022
Pardavimo pajamos 2 278 2 292 2 795 3 567
Pardavimo savikaina 1 987 1 754 2 181 3 102
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 291 538 615 465
Bendrojo pelno marža 13% 23% 22% 13%
Veiklos sąnaudos 234 317 273 304
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -41 146 265 82
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 9% 2%
EBITDA 223 441 588 355
EBITDA marža 10% 19% 21% 10%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -48 139 278 84
Grynojo pelno marža -2% 6% 10% 2%

Balansas

2019 2020 2021 2022
Ilgalaikis turtas 7 223 6 813 6 712 6 569
Nematerialus turtas 5 4 2 2
Materialus turtas 7 218 6 809 6 710 6 568
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 773 871 1 181 1 375
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 226 171 221 364
Per vienerius metus gautinos sumos 404 468 500 822
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 143 232 460 189
TURTO IŠ VISO 8 001 7 687 7 896 7 949
Nuosavas kapitalas 3 414 3 552 3 940 4 075
Dotacijos, subsidijos 2 622 2 470 2 422 2 302
Įsipareigojimai 1 966 1 665 1 535 1 573
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 652 1 379 1 238 990
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 271 1 141 903 115
Trumpalaikiai įsipareigojimai 694 524 631 1 458
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 001 7 687 7 896 7 949

Finansiniai rodikliai

2019 2020 2021 2022
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% 2% 4% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% 4% 7% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 3% 5% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,18 0,16 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,11 1,66 1,87 0,94
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,79 1,34 1,52 0,69
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,30 0,35 0,45
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,32 0,34 0,42 0,54
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,67 0,65 0,71 0,88
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 19% 21% 10%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 6% 9% 2%
Grynojo pelno marža -2% 6% 10% 2%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172412113
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://raseiniust.lt/
ROE

2,1%

Darbuotojų skaičius

57

Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Modestas GlobysDirektorius

Informacija aktuali: 4/30/2023