• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas. Kita licencijuota veikla – vandens šildymo katilų, garo katilų bandymai, techninė priežiūra, šilumos punktų, šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas ir šilumos energijos apskaitos priemonių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2018 2019 2020 2021
Pardavimo pajamos 2 474 2 278 2 292 2 795
Pardavimo savikaina 2 328 1 987 1 754 2 181
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 146 291 538 615
Bendrojo pelno marža 6% 13% 23% 22%
Veiklos sąnaudos 248 331 393 350
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -102 -41 146 265
Tipinės veiklos pelno marža -4% -2% 6% 9%
EBITDA 318 223 441 588
EBITDA marža 13% 10% 19% 21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -108 -48 139 278
Grynojo pelno marža -4% -2% 6% 10%

Balansas

2018 2019 2020 2021
Ilgalaikis turtas 7 427 7 223 6 813 6 712
Nematerialus turtas 7 5 4 2
Materialus turtas 7 421 7 218 6 809 6 710
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas 855 773 871 1 181
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 268 226 171 221
Per vienerius metus gautinos sumos 445 404 468 500
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 142 143 232 460
TURTO IŠ VISO 8 288 8 001 7 687 7 896
Nuosavas kapitalas 3 461 3 414 3 552 3 940
Dotacijos, subsidijos 2 627 2 622 2 470 2 422
Įsipareigojimai 2 199 1 966 1 665 1 535
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 948 1 652 1 379 1 238
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 590 1 271 1 141 903
Trumpalaikiai įsipareigojimai 610 694 524 632
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 288 8 001 7 687 7 896

Finansiniai rodikliai

2018 2019 2020 2021
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) -1% -1% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% -1% 4% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% 5% 8%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,56 0,48 0,39 0,31
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,40 1,11 1,66 1,87
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,96 0,79 1,34 1,52
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,30 0,28 0,29 0,36
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,34 0,31 0,33 0,41
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,72 0,66 0,66 0,75
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 13% 10% 19% 21%
Tipinės veiklos pelno marža -4% -2% 6% 9%
Grynojo pelno marža -4% -2% 6% 10%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172412113
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
https://raseiniust.lt/
ROE

7,4%

Darbuotojų skaičius

58

Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys