• English
  • Lietuviškai
Valdymo koordinavimo centras Governance Coordination Centre

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įregistruota 1997 m. rugpjūčio 14 d. Pagrindinė veikla – garo ir karšto vandens gamyba ir centralizuotas šilumos energijos tiekimas. Kita licencijuota veikla – vandens šildymo katilų, garo katilų bandymai, techninė priežiūra, šilumos punktų, šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas ir šilumos energijos apskaitos priemonių techninė priežiūra.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 2 645 2 474 2 278 2 292
Pardavimo savikaina 2 206 2 328 1 987 1 754
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 439 146 291 538
Bendrojo pelno marža 17% 6% 13% 23%
Veiklos sąnaudos 369 248 331 393
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 70 -102 -41 146
Tipinės veiklos pelno marža 3% -4% -2% 6%
EBITDA 733 318 223 441
EBITDA marža 28% 13% 10% 19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 107 -108 -48 139
Grynojo pelno marža 4% -4% -2% 6%

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 127

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 134

Balansas

2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 313 7 427 7 223 6 813
Nematerialus turtas 13 7 5 4
Materialus turtas 7 300 7 421 0 0
Finansinis turtas 0 0 7 218 6 809
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 857 855 773 871
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 208 268 226 171
Per vienerius metus gautinos sumos 388 445 404 468
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 228 142 143 232
TURTO IŠ VISO 8 178 8 288 8 001 7 687
Nuosavas kapitalas 3 389 3 461 3 414 3 552
Dotacijos, subsidijos 2 470 2 627 2 622 2 470
Įsipareigojimai 2 319 2 199 1 966 1 665
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 1 927 1 948 1 652 1 379
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 227 1 590 1 271 1 141
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 092 610 694 524
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 8 178 8 288 8 001 7 687

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 234

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 241

Finansiniai rodikliai

2017 2018 2019 2020
Grąžos rodikliai
Turto grąža (ROA) 0% -1% -1% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -1% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -0% 5%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,56 0,48 0,39
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,00 1,40 1,11 1,66
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,00 0,96 0,79 1,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,00 0,30 0,28 0,29
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,00 0,34 0,31 0,33
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,00 0,72 0,66 0,66
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 0% 13% 10% 19%
Tipinės veiklos pelno marža 0% -4% -2% 6%
Grynojo pelno marža 0% -4% -2% 6%
Kiti rodikliai
Savivaldybės dividendai 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 376

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/governance.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-svi.php on line 383

Finansinės ataskaitos

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Raseinių šilumos tinklai“
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas172412113
  • SektoriusŠilumos tinklai
  • VeiklaKomunalinės paslaugos: šilumos tinklai
  • Atstovaujanti institucijaRaseinių rajono savivaldybė
  • Savivaldybei priklausanti dalis100%
http://www.raseiniust.lt/
ROE

4,0%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2020 m. pabaigos duomenys